Vzdělávací projekty

Nástroje
Právě jste zde: Home » Projekty » Vzdělávací
Neděle, 25 Čer 2017

Vzdělávací projekty

Romská identita na školách

Email Tisk PDF

Povídání s Bibi… odpočinek (FOTO: ROMEA)

Od dubna roku 2015 realizuje ROMEA projekt Romská identita na školách. Tento projekt si klade za cíl seznámit žáky z řad majority a jejich pedagogy s romskou historií a kulturou a díky tomuto přímému působení na obsah výuky zvyšovat respekt k Romům a jejich odlišnosti jak u pedagogů, tak u majoritních spolužáků. Dalším cílem je emancipačně působit na romské žáky. Ti se pod pozitivním vlivem romských lektorů a po seznámení s historií a kulturou svého etnika mohou začít cítit hrdě a zpět nabývat společenskou atmosférou podrývaného sebevědomí, tak důležitého pro úspěšnou integraci a soužití s majoritou.

Vzdělávání lektorů ROMEA, o. p. s.

Email Tisk PDF

Od března do konce června probíhá projekt, který podpořil Nadační fond Albert dětem 2015 částkou 30 000,-.

Stipendia pro romské studenty

Email Tisk PDF

Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů žijící ve 13 zemích střední a východní Evropy a působit desegregačně na vzdělávací systém. V České republice rozdělování stipendií koordinuje od roku 2010 občanské sdružení ROMEA.

Vzděláním k úspěšné integraci

Email Tisk PDF

Od září do prosince 2014 probíhá na základní škole Pařížská – Kladno pravidelné doučování patnácti žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku čtvrté až deváté třídy v předmětech český jazyk a matematika. Cílem projektu je podpořit úspěšné absolvování základního vzdělání, prevence předčasných odchodů těchto žáků ze základního školství a to s důrazem na poskytování pomoci a podpory dětem ze sociálně vyloučených rodin, rodin sociálním vyloučením ohrožených či dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt si rovněž klade za cíl zapojit do vyučování rovněž romské vysokoškolské studenty.

ROMEA: Rozvoj a profesionalizace

Email Tisk PDF

oppa-skoleniV období od 1. července do 31. prosince 2014 bude realizován projekt nazvaný „ROMEA: Rozvoj znalostí a profesních dovedností v mediální oblasti, profesionalizaci a udržitelnosti organizace“. Jak je z názvu projektu patrné, klade si za cíl zvýšit odbornost a pracovní kompetence zaměstnanců občanského sdružení ROMEA.

Strana 1 z 2