Lidskoprávní projekty

Nástroje
Právě jste zde: Home » Projekty » Lidskoprávní
Úterý, 27 Čer 2017

Lidskoprávní projekty

Navázání partnerství s romskými NNO v Norsku

Email Tisk PDF

(FOTO: ROMEA)

Cílem mikroprojektu je navázat spolupráci alespoň s jednou z norských nevládních neziskových organizací nebo se subjekty místní samosprávy zabývajících se romskou tematikou. Projekt byl podpořen v rámci 1. kontinuální výzvy FNNO – Mikrogranty grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů částkou ve výši 70 000 Kč.

Medializace a pomoc obětem násilí z nenávisti a diskriminace 2013 - 2015

Email Tisk PDF

Projekt „Medializace a pomoc obětem násilí z nenávisti 2013 – 2015“, realizovaný pracovníky o.s. ROMEA a podpořený německou nadací Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ), je pokračovatelem stejně zaměřeného projektu „Medializace a pomoc obětem násilí z nenávisti 2011 – 2013“, který skončil k 1.srpnu 2013.
 
Hlavním cílem projektu zůstává i nadále podpora obětí násilí z nenávisti či diskriminace, která spočívá ve zprostředkování právní pomoci těmto osobám a také v medializaci konkrétních případů a zároveň informování o tématu násilí z nenávisti a diskriminace v širších společenských souvislostech.

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Email Tisk PDF

Od roku 2007 IQ Roma servis udílí zaměstnavatelům značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. V roce 2011 se do projektu zapojilo občanské sdružení ROMEA a Charita Olomouc. Smyslem koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel je udílení a prezentace značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, které vede ke zviditelnění zaměstnavatelů, kteří dodržují zásadu rovného zacházení a zajišťují nediskriminační přístupy a vztahy, a představují tak pozitivní příklad vedoucí k rozšíření dodržování této zásady až na běžný standard chování zaměstnavatele na trhu práce.

Hate crime - Zapomenuté oběti

Email Tisk PDF

V červnu 2009 byl v Česku zahájen projekt Hate crime – Zapomenuté oběti. V rámci něj byl uskutečněn průzkum, jehož cílem bylo zmapovat situaci obětí násilí z nenávisti v Česku a případné pomoci, která je jim poskytována.