O KAMPANI

Hlavní ideou kampaně realizovanou ROMEA, o.s. je upozornit Romy na nezbytnost jejich iniciativy a angažovanosti, pakliže jsou nespokojeni se svými stávajícími životy a chtěli by je změnit. Řada podpůrných projektů totiž mnohdy končí neúspěchem právě proto, že narazí na pasivitu cílové skupiny.

Za pomoci čtyř romských osobností chce kampaň na jejich příkladě poukázat na možnost volby každého z nás, kým budeme, jak budeme žít, jak budeme okolní společností vnímáni a jak se v ní budeme cítit. Tato motivace pohání člověka k činům a dodává chuť utvářet svůj život podle individuálních představ. Jakmile je však člověk dlouhodobě vystaven sociálním problémům jako nezaměstnanost, problémy s financemi a bydlením, zadluženost, apod., a žije navíc v segregovaném, nepodnětném a homogenním prostředí, pak jakákoliv snaha vedená přirozenou touhou po uznání mizí pod nánosem těchto problémů.

Má-li být pomoc zvenčí úspěšná a změna stavu romských obyvatel dlouhodobě udržitelná, je mimo jiné závislá na aktivním přístupu jednotlivých Romů a jejich skutečné motivaci. Přičemž mnozí Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách v sobě tuto touhu musí mnohdy znovuobjevit. Právě o podnícení chuti Romů se snaží kampaň Udělej něco! Bylo by bláhové domnívat se, že jedna kampaň povede ke zlepšení špatného stavu mnohých romských lokalit v ČR. Může však jednotlivce popíchnout, vyprovokovat k zamyšlení a být tak impulsem ke změně.

REALIZÁTOR

ROMEA, o. s.
Žitná 49
110 00 Praha 1
Tel.: 257 329 667,
257 322 987
e-mail: romea@romea.cz
http://www.romea.cz