romea - logo
19. června 2021 (sobota)
svátek má Leoš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ROMEA: zhodnocení úspěchů projektu na podporu odstranění rasismu a xenofobie z českých škol

Praha, 16.8.2012 10:23, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Sdružení ROMEA právě dokončuje tříletý projekt, jehož cílem bylo spoluprací neromských, romských žáků a vzděláváním pedagogů nabourávat stereotypní myšlení o menšinách. Na tiskové konferenci 21.8.2012 od 11 hodin v kavárně Jam Café (Národní 25, Praha 1) zodpoví mimo jiné, zda projekt dosáhnul toho, co si předsevzal, kolika osobám pomohl a zda za sebou zanechává nadčasové výstupy, s jejichž pomocí budou děti či pedagogové schopni sami měnit své postoje.

Do projektu bylo zapojeno 10 základních škol z ČR, na 400 žáků 2. stupně a téměř 90 pedagogů. Nabízel kontinuální aktivity (viz níže), jejichž prostřednictvím po dobu tří let žáci aktivně hledali a uvědomovali si svůj postoj mimo jiné k menšinám a testovali míru své zvídavosti, otevřenosti i odvahy veřejně k nim vyjádřit svůj vztah. Pedagogové, jakožto ti, kteří spoluformují postoje žáků ke společensky důležitým otázkám, museli v rámci aktivit nejdříve sami prokázat otevřenost, skrze niž pak mohou nezaujatě vyučovat a spoluvytvářet ve škole atmosféru založenou na respektu, nikoli na stereotypním a předsudečném smýšlení.

Spolupracující školy: ZŠ M.C. Sklodowské (Jáchymov), ZŠ V Sadech (Havlíčkův Brod), ZŠ Kladruby, 5. ZŠ Most, ZŠ Bulharská (Ostrava), ZŠ Studánka (Pardubice), ZŠ Národní (Prachatice), ZŠ Boženy Němcové (Přerov), Masarykova ZŠ (Tanvald), ZŠ TGM (Zastávka u Brna).

Časopis pro multikulturní mládež Romano Voďori (Romská dušička)
Počet vydaných čísel: 12
Počet dětských redaktorů: 89
Webové stránky: www.romanovodori.cz

Spolutvůrci byly žákovské redakce na 2. stupni deseti ZŠ, jež byly vybírány z regionů s vyšším podílem etnických a národnostních menšin. Hlavní redakce sídlila v 5. ZŠ Most na sídlišti Chanov. Do tvorby se zapojili i odborníci jako například redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner, Jana Hradilková ze sdružení Berkat, novinářka Saša Uhlová a další. Dvouměsíčník zaměřený vždy na vybrané téma (např. Homosexualita, Asie, Sny, Konflikty, Muži-ženy, Místo pro život apod.) zahrnoval ve velké míře články dětských redaktorů, dále psychologickou poradnu Dany Hajné, dvoujazyčný komiks malířky Ladi Gažiové, seriál o romské historii či rozhovory s osobnostmi (Jan Musil, Petra Procházková, Petr Vacek a další), které zpravidla pořídily samy dětské redakce.

Desítky mladých redaktorů díky práci pro časopis cvičily nejen své jazykové schopnosti, ale zejména se učily tvůrčímu psaní, utváření názoru, jeho obhajobě a srozumitelné formulaci čtenářům. A respektu k odlišnostem mezi lidmi. Magazín byl zdarma distribuován do 300 ZŠ v ČR, kde byl k dispozici žákům a jakožto neformální pomůcka k výuce i pedagogům.

„Co mi Romano Voďori přineslo? Pomohlo mi to lépe pochopit ty, kteří jsou „jiní“? Ano, oceňuji zejména články o změně pohlaví a o tom, jaké je to žít v romské či asiatské komunitě. Romano Voďori bylo skvělé především v tom, že je tento projekt v Česku poměrně ojedinělý. Menšiny bývají bohužel v našem školství opomíjené.“
Anna Kolářová, ZŠ Horažďovice

„Práce v časopise mi dala šanci ukázat, jaký opravdu jsem. Nemarnil jsem jen tak čas.“
Tibor Bili, ZŠ Chanov

„Myslím, že jsem se díky Voďori stal tolerantnějším člověkem.“
Michal Klacík, ZŠ Tanvald

„Lidi přicházeli a odcházeli, ale Voďori zůstávalo a nikdy mě nezklamalo. Musím přiznat, že se už na Romy, Židy nebo jiné odlišné skupiny lidí nedívám jako na exoty, jako na něco špatného.“
Markéta Konečná, ZŠ Ostrava

Série workshopů na základních školách
Počet uskutečněných workshopů: 30
Počet podpořených dětí: 1243
Lektoři: Kristýna Fialová (ADRA), Jiřina Stolařová (romistika FF UK), Nguyen Thi Thu Trang, Van Anh Tran Vu, Laďa Gažiová (malířka), Pavel Berky (student módního designu VŠUP), Emil Cina (spisovatel a redaktor), Ula Wojtkowiak (tanečnice), Dan Stewart (performer)

První série workshopů (2009/2010) na téma Předsudky a stereotypy výtvarnou, dramatickou a diskusní formou pomáhala dětem porozumět správně těmto termínům a uvědomit si jejich úskalí. Druhá série workshopů (2010/2011) byla věnována romské historii – setkání s pamětníkem a vypravěčem o romském holocaustu či aktivní seznamování s etapami romských dějin upozornilo žáky na samotnou existenci dějin Romů i umožnilo spoluprožít některé její okamžiky. Třetí série (2011/2012) přivedla žáky k tvůrčí spolupráci s osobnostmi z řad menšin a cizinců v ČR, a to v rámci divadelní, návrhářské, sprejerské či tanečně-pohybové dílny.

„Vyučující školy workshop hodnotí pozitivně a jako velmi přínosný pro formování postojů a názorů žáků. Žáci rovněž hodnotí workshop kladně. (…) Žáci vítají zvolené interaktivní formy práce, vyučující hodnotí, že se v rámci workshopů nejen dozvídají nové poznatky, ale jsou vedeni k zaujímání postojů v oblasti multikulturní výchovy, učí se pracovat ve skupině, rozvíjí dovednosti práce s textem i různými zdroji informací a schopnost prezentace své práce před ostatními.“ Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka ZŠ Pardubice

„Žáci měli možnost přijít do kontaktu s lidmi, kterých se tato problematika (historie Romů, pozn. aut.) týká. Pokud žáci diskutují o „ typických“ vlastnostech, zvyklostech a stylu života Romů či Vietnamců a mají před sebou konkrétního člověka, pro kterého právě ty „typické“ věci neplatí, nutí je to přemýšlet. Stejně tak je něco úplně jiného, když o holocaustu Romů vypráví Rom, než když si o tématu něco přečtou v učebnici.“
Bohuslava Dusíková, pedagog ZŠ Kladruby

Metodická příručka Druhá směna - Jak využívat dějiny a literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ
Distribuce: 3740 ZŠ a víceletých gymnázií

Unikátní učební pomůcka pro pedagogy 2. stupně ZŠ vytvořená týmem romistů, historiků a metodiků, jež je nyní k dispozici v každé ZŠ a vybraných víceletých gymnáziích, dokazuje, že výuka povinného průřezového tématu „multikultura“ (a „Romové“ obzvlášť) může vypadat i jinak než často praktikované „povídání o nich, jejich odlišnostech, poznávání jejich folkloru apod.“, vyvolávající u žáků (ale i pedagogů) mnohdy nechuť a otázku: Proč se o nich zase učíme?

Publikace je tvořena dvěma částmi – z jedné strany literaturou Romů, využitelnou zejména pedagogy českého jazyka (i občanské, mediální či etické výchovy), po otočení knihy na druhou stranu pak dějinami Romů, převážně určenými vyučujícím dějepisu. Literární tvorba Romů či vzpomínky pamětníků jsou zrovna tak plnohodnotným materiálem, na němž lze zabývat se cíleně těmito oblastmi života Romů, ale i praktikovat a procvičovat běžné učivo. Publikace obsahuje výkladové části, cenné obrazové přílohy a metodiky stavící na licencovaném programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

„Jsem učitelkou na 2. stupni ZŠ a právě se mi dostala do ruky publikace Druhá směna. Velmi mě zaujala, až ji prostuduji, myslím, že některé nápady využiji ve výuce, určitě dějepisnou část. Děkuji za inspirativní knihu.“
Anna Chocholová, pedagog ZŠ Kladno

Semináře pro pedagogy na téma Jak využívat dějiny a literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ
Počet podpořených osob: 86

Téměř 90 pedagogů ZŠ se dozvědělo, v čem z pohledu školství tkví potenciál romských dějin a literatury, a jak s nimi mohou pracovat napříč řadou vyučovaných předmětů. Semináře seznamovaly s nedávno vydanou publikací Druhá směna. V teoretické části semináře pedagogové poznali romskou historii a literaturu, v praktické si vyzkoušeli vybrané metodiky z publikace.

Aktivity jsou součástí komplexního projektu „Vzájemnou spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti“, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
opvk-msmt-big.jpg

TZ ROMEA
Přečteno: 1450x
 

Kam dál:

Štítky:  

VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo