romea - logo
17. ledna 2022 (pondělí)
svátek má Drahoslav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Soukromí

ROMEA, o. s. (dále jen "ROMEA") postupujeme při zpracování osobních údajů uživatelů webových služeb sdružení ROMEA v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

ROMEA zaručuje všem čtenářům serveru Romea.cz ochranu osobních údajů, které sdružení poskytnou. ROMEA nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou. Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a užívanou přezdívku. Pro některé placené služby (například předplatné časopisu Romano voďi) potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích.

V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

ROMEA nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

ROMEA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

 
romea - logo