romea - logo
21. června 2021 (pondělí)
svátek má Alois

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Krajští koordinátoři pro romské záležitosti a styční důstojníci pro menšiny řešili vzájemnou spolupráci

4.4.2017 23:45
Pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a styčných důstojníků pro menšiny
Pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a styčných důstojníků pro menšiny

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR uspořádalo minulý týden třídenní pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality.

Cílem setkání bylo vyhodnotit stávající způsob spolupráce mezi krajskými koordinátory pro romské záležitosti a styčnými důstojníky pro menšiny a manažery prevence kriminality, představit příklady dobrých praxí v oblasti spolupráce na úrovni krajů a případně, v rámci diskusního fóra, přednést návrhy a doporučení na prohloubení součinnosti mezi partnery a představit plán činnosti na rok 2017.

"Program prvního dne se nesl v duchu představení aktuálních témat v oblasti romské integrace a situace Romů v ČR, čeho se zhostil zástupce Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Návazně ve spolupráci se zástupci z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR informovali o naplňování strategických dokumentů v oblasti romské integrace a sociálního začleňování," píše se v tiskové zprávě k setkání.

Příspěvek zástupkyně projektu HateFreeCulture byl věnován problematice hoaxů a vyvracení předsudků o národnostních menšinách, Romech zejména. Probírala se také tematika exekucí, insolvencí a dluhů, a to jak z pohledu připravovaných legislativních opatření, tak i z pohledu praktických zkušeností neziskové organizace Theia.

"Program druhého dne začal představením práce policie ve vztahu k menšinám. Institut styčného důstojníka pro menšiny představuje základní profesionální nástroj Policie ČR pro práci s menšinami na území České republiky, jež vychází z principu uplatňování rovného a korektního přístupu a respektování menšinových odlišností," uvádí tisková zpráva.

Pojem „menšina“ je v rámci činnosti policie definován v širším slova smyslu, kdy se jedná o osoby nebo skupiny osob, které se odlišují na základě etnických, rasových, náboženských a obecně kulturních zvláštností či na základě sociální situace, která vede k jejich marginalizaci, nebo podle odlišného právního statutu, tj. občany jiného státu – cizince.

Další diskuze se týkala problematiky lichvy a jejího řešení ve spojitosti s problematikou předlužení. Dále byl představen projekt na posílení prevence kriminality v Ostravě, činnost krajských koordinátorů pro záležitosti romské menšiny a čtvrteční program zakončila debata s odborníkem na drogovou problematiku v sociálně vyloučených lokalitách.

Závěrečný den byl věnován problematice návratu nezaopatřeného občana ČR ze zahraničí, např. příslušníka romské menšiny vracejícího se z Kanady či Velké Británie, a migraci občana jiného státu EU do ČR. Na to téma navázal poslední blok o fenoménu „dávek“ a „veřejné služby“.

Die, ryz, Tisková zpráva Úřadu vlády ČR
Přečteno: 866x
 

Kam dál:

Štítky:  

Ministerstvo vnitra, koordinátor pro romské záležitosti, Policie, Rada vlády pro záležitosti romské menšinyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo