romea - logo
16. června 2021 (středa)
svátek má Zbyněk

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Původ slova cikán (cigán)... Co na to romský jazyk?

Bratislava, 4.10.2009 21:11, (http://kmeto.blog.idnes.cz)

Zaužívaný výraz cigán je sporný ako aj nejasnosti okolo jeho vzniku, pričom je možné nájsť ako argumenty pre tak i proti.
Nehľadiac na rasismus a diskrimináciu Rómskeho obyvateľstva má v mnohých krajinách toto označenie niekedy viac niekedy menej hanlivú príchuť. Je niekedy používané až ako nadávka, v mnohých prípadoch sa potom išlo o pojem, používaný policajnými aparátmi ku kriminalizovaniu cigánskeho obyvateľstva. To viedlo k tomu, že v mnohých prípadoch sa začalo používať označenie Rómovia ako súhrnného názvu pre všetky skupiny (ako bolo uznesené na zjazde Rómov v Londýne roku 1971). V Rómských piesnach sa nespieva..."Hej cigáni" ale "Bašavel romale" Výraz Romale, Romáci sa v Romskom Jazyku vyskytuje od nepameti.... Pojem cigán je veľmi podobný vo všetkých európskych jazykoch:

cikán česky
Zigeuner nemecky,
zingaro taliansky
cigano portugalsky
tsigane alebo gitane francúzsky
Циганин bulharsky
τσιγγάνος grécky
cygan poľsky
ţigan rumunsky
Цыган / cygan rusky
циган / cyhan ukrajinsky
циган / cigan srbsky
zigenare švédsky
sigøyner nórsky
cigány maďarsky
çingene turecky

Z toho vyplýva, že slovo cigán nepochádza od nás Rómov, ale od majoroty európskych jazykov. Majorita sa obraňuje tým, že niektorí Rómovia o sebe vyhlasujú, že sú cigáni... áno, vyhlasujú to, a prečo? Lebo sa chcú zapáčiť majorite. Veľmi dobre si uvedomujú, že slovo cigán je hanlivé pomenovanie nášho ľudu od majority... Ale, aby sa zapáčili majoritnej spoločnosti, hovoria o sebe, že oni nie sú "Rómovia",ale cigáni, nehľadiac, že vlastne potápajú vlastných ľudí. Ale čo by neurobili pre 5 minút slávy... A kdo to o sebe vyhlasuje? Vyhlasujú to predovšetkým známi umelci, ako napríklad Igor Kmeťo z Kmeťobandu, či raper Rytmus. Igor Kmeťo, či Rytmus tvoria rómsku hudbu pre majoritu, v podstate im Róm, obyčajný Róm môže byť ukradnutý!!!!!! Práve oni a ďalší rómsky umelci, by mali prispieť k tomu aby sa o nás rómoch vyjadrovala majorita, ako o Rómoch, nie o cigánoch.... Len realita je iná!? Rómsky umelec je potiaľ rómsky, pokiaľ sa nedostane na vrchol, keď už potom je na vrchole, rýchlo zabúda čo ho trápilo, na čo nadával ako Róm a začne spievať takú pesničku, ktorá sa páči majorite... " Ja nie som Róm, ja so cigán"... Môžme sa tu naťahovať o slovíčka, ale pravda je, že my Rómovia sme sa nikdy neoznačovali ako cigáni, v našom jazyku sa slovo cigán nenachádza.

>>> ČTĚTE ČLÁNEK NA BLOGU AUTORA

V rómskom jazyku sa pre pomenovanie nášho národa nachádzaju slová, ako romále, romáci, romani, manuše a pod... Materinská reč sa predáva z pokolenia na pokolenie celé stáročia. Funguje to tak bez ohľadu na to, či má, alebo nemá uzákonenú spisovnú podobu, a či sa vyučuje v škole. Ak ľudia, ktorí ním hovoria a majú k nemu citový vzťah, bude žiť ďalej... Je to tak aj s rómskym jazykom (romaňi čhib), teda s rómštinou. "Romaňi čhib jekhguleder" - "Rómska reč je najsladšia", hovoria Rómovia. Poznáme rómske príslovie: "Ko pes ladžal vaš peskeri čhib, ladžal pes the vaš peskeri daj" - "Kto sa hanbí za svoj jazyk, hanbí sa aj za svoju matku" tu rómovia dosť presvedčivo vyjadrili svoj vzťah k svojmu materinskému jazyku. Európsky Rómovia hovoria jazykom, ktorý patrí do skupiny indických jazykov. Predkovia Rómov opustili svoju pravlasť- Indiu pred viac ako tisíc rokmi, na ich reč vždy vplývalo aj prostredie, kde pobudli nejaký čas. V tejto reči aj dnes náchádzame slová - perzské, grécke, arménske, ba aj slovanské. Slovenskí Rómovia majú vo svojom jazyku veľa slov pochádzajúcich zo slovenčiny. V jazyku Rómov z južného Slovenska sú viacmenej slová „požičané“ z maďarského jazyka. Na Slovensku sú i miesta, kde Rómovia hovoria jazykom okolitých, zároveň i väčšinových obyvateľov, akoby na svoj jazyk úplne zabudli. Všeobecne však platí, že "Romaňa dumaha dodžaha pal calo svetos" - "S rómštinou prejdeš celý svet". Rómovia v Európe sa dorozumievajú rôznymi nárečiami a väčšinou si porozumejú.

Rozprávky (paramisa) sú najstaršou formou jazyka, ktoré sa uchovali. Zachovali sa vďaka ústnemu podaniu z generácie na generáciu, predovšetkým vďaka nadaným “veľkým rozprávkarom” - "baro paramisaris", ktorí sa našli skoro v každej komunite. Väčšinou boli určené tieto rozprávania dospelým poslucháčom, lebo tak to kedysi bolo vo všeobecnosti, nielen u Rómov.... Rozprávky pojednávali zväčša o hrdinoch spomedzi Rómov, kráľov, príbehy o nadprirodzených javoch a bytostiach, nechýbali vážne či vtipné príhody odpozorované z bežného života a diania.

Rómskemu jazyku chýbali odborné slová a výrazy. Je to viacmenej pochopiteľné, pretože existoval zväčša ako hovorový jazyk. Boli a sú to hlavne výrazy spojené v súvislosti s niektorými oblasťami v súčasnom živote, ako sú napríklad ekonómia, technika, štátna správa, atd. ...Jazykovedná komisia pri medzinárodnej rómskej organizácii Romaňi union, ktorá pôsobí pri Univerzite Reného Descarta v Paríži, sa snaží vyriešiť tento problém. Snažia sa predovšetkým o oživovanie už zaniknutých starších slov – archaizmov, vytvárajú aj nové slová, tzv. neologizmy. Rómsky jazyk v súčasnosti je možné študovať v Indologickom ústave Filozofickej fakulty KU v Prahe a aj na Katedre rómskej kultúry Pedagogickej fakulty v Nitre.

Môžeme teda z istotou povedať, že slovo cigán nepochádza z Rómskeho jazyka! A preto v roku 1971 Svetový kongres Rómov prijal uznesenie v ktorom jasne ukázal, že sme rómsky národ, a nie cigánsky národ.... Cigán, je hanlivé pomenovanie nášho národa a nekorenšponduje z pomenovaním našich ľudí z nášho rómskeho jazyka.

Stáročiami sa výraz cigán stal preferovaný predovšetkým majoritnej spoločnosti, my Rómovia sme sa tomu naučili rozumieť a slovo cigán sme prijali akoby za naše... Útlak, segregácia a vytláčanie nášho ľudu na okraj spoločnosti z nás Rómov urobili "žobrákov", ktorí si nevedia ani ubrániť to, čo je naše od nepamäti... náš jazyk, je to čo máme od boha a dovolíme, aby ho špinili a tým špinili aj nás....

My nie sme cigáni, my sme Rómovia. Slušný človek to bude rešpektovať, iba hlupák bude stále používať výraz cigán, cigáni a len preto, aby pohladil svoje namyslené ego....

Zdroj: MKSR-RPA-ROMEA SK

Publikováno se svolením autora

>>> ČTĚTE ČLÁNEK NA BLOGU AUTORA

Jozef Kmeťo
Přečteno: 6944x
 

Kam dál:

Štítky:  

KomentářHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo