romea - logo
6. května 2021 (čtvrtek)
svátek má Radoslav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Slova podpory katolických kněží Chanovským Romům

5.4.2012 16:32, (ROMEA)

Disident a kněz František Lízna, misionář a lékař Jan Palacký a bratr Marek Janás dnes zaslali iniciativě Nenávist není řešení dopis, který v sobotu přečtou v Chanově místním Romům. Server Romea.cz zveřejňuje text pozdravu v plném znění.

Slova podpory katolických kněží Chanovským Romům

Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid,
který jsi vykoupil,
provázel jsi jej svou mocí
ke své svaté nivě.
(Ex 15, 13)

Vážení přátelé,

dovolte, abychom vás následujícími slovy podpořili v obraně vašich práv, které jsou právy každého občana ČR. Dovolte, abychom vám vyjádřili naši podporu, přestože teď nemůžeme být fyzicky s vámi.

Jako řeholníci a kněží vyznáváme, že Ježíšovo zmrtvýchvstání, které v dnešní sobotní nocibudeme slavit, rozlomilo pouto smrti, které člověka svazovalo a tím člověka vysvobodil. Poté,co Bůh ze své strany učinil pro člověka maximum, přenechal lidem, aby toto jeho dílo dovršiliživotem v úctě a v přátelství k sobě navzájem. Ti, kteří vám hrozí a vás straší, dílo Božího vykoupení ničí, protože každá ustrašená slza vašich dětí je „slzou bičovaného Krista“. Ti, kteří se dnes rozhodli pochodovat do vaši čtvrti ničí člověka, národ a sejí nenávist, zlo a smutek. Takovému způsobu říkáme jasné NE. Jsme a budeme s vámi.

Dovolte, abychom naše slova zakončili slovy současného teologa Jacka Riemera:

Nemůžeme se k tobě modlit, ó Bože, abys ukončil válku,
protože víme, že jsi stvořil svět tak,
že člověk musí nalézat svou vlastní cestu k míru
v sobě a ve svém bližním.
Nemůžeme se k tobě modlit, ó Bože, abys ukončil hladomor,
protože jsi nám dal zdroje,
s nimiž můžeme nakrmit celý svět,
pokud je budeme moudře využívat.
Nemůžeme se k tobě modlit, ó Bože,
abys vykořenil předsudky,
protože jsi nám dal oči,
jimiž můžeme vidět dobro v lidech,
pokud se budeme správně dívat.
Nemůžeme se k tobě modlit, ó Bože, abys ukončil zoufalství,
protože jsi nám dal moc,
abychom odstranili chudobu a dali lidem naději,
pokud budeme svou moc spravedlivě využívat.
Nemůžeme se k tobě modlit, ó Bože, aby neexistovaly nemoci,
protože jsi nám dal rozum,
abychom vynalézali léky a učili se nemoci léčit,
pokud ho budeme tvořivě využívat.
Proto se k tobě modlíme, ó Bože,
o sílu, rozhodnost a vůli,
abychom konali, místo abychom se jen modlili,
abychom byli, místo abychom si jen přáli.

Kéž Kristův pokoj a mír zavládne ve vašich srdcích a ve vašich domech:

disident a kněz P. František Lízna SJ,
misionář a lékař P. Jan Palacký SJ,
bratr Marek Janás SJ

KAM DÁL?
Vojtěch Dárvík Máca: Otevřený dopis na podporu shromáždění proti pochodu neonacistů v Chanově
Doporučení ředitele mostecké policie Romům v Chanově během pochodu DSSS: Nenechte se zastrašit, zůstaňte doma
Mikuláš Vymětal: Setkání v Chanově před pochodem Dělnické strany
Na Bílou sobotu velikonoční bude DSSS pochodovat do Chanova, obyvatele sídliště podpoří iniciativa Nenávist není řešení

disident a kněz P. František Lízna SJ, misionář a lékař P. Jan Palacký SJ, bratr Marek Janás SJ
Přečteno: 1378x
 

Kam dál:

Štítky:  

KomentářHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo