romea - logo
4. srpna 2021 (středa)
svátek má Dominik

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Vyjádření k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)

Praha, 30.5.2007 17:42, (o. s. Přátel města Milovic)

Koncepce navrhovaného zákona vychází z toho, že se zakazují jednání vedoucí k diskriminaci mj. z důvodu rasy a etnického původu. Diskriminovaným osobám se přiznává právo na soudní ochranu včetně zadostiučení a náhrady nemajetkové újmy v penězích. Prosazování práva na ochranu rovného zacházení, které však již bylo porušeno, se svěřuje veřejnému ochránci práv.

V právním řádu ČR však chybí institucionální zakotvení postupu, který by těmto jednáním předcházel zejména formou zajištění rovného zacházení a účinné pomoci fakticky i potencionálně diskriminovaným osobám. Navrhovaný zákon v § 4 povinnost zajišťovat rovné zacházení přijetím potřebných opatření ukládá pouze zaměstnavatelům a pouze ve věci práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání a pracovních jiné závislé činnosti včetně odměňování.

Jiné subjekty, zejména orgány veřejné správy takovou povinnost podle návrhu nemají. Přitom mají v této problematice klíčové postavení, aniž jsou vybaveny potřebnou pravomocí. Na centrální úrovni neexistuje žádný orgán, do jehož působnosti s odpovídající pravomocí by problematika rovného zacházení s osobami různé rasy a různého etnického původu patřila. Navrhovaný zákon tuto absenci vůbec neřeší. Již zřízené orgány tak nejsou řízeny a metodicky vedeny. Kompetence veřejného ochránce práv podle navrhovaného zákona tento nedostatek neodstraňuje.

Optimálním řešením pro řešení problémů spojených s národnostními menšiny resp. s různými rasami a různým etnickým původem by bylo zřízení ústředního orgánu, který by vykonával funkce organizačního, koncepčního, koordinačního, ústředního řídícího, výkonného a kontrolního místa. Institucionálně by mohl být pojat jako organizační jednotka Úřadu vlády, obdobně jako Generální ředitelství státní služby. Toto řešení nebude mít významnější dopady na státní rozpočet.

Přečteno: 909x
 

Kam dál:

Štítky:  

KomentářHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo