romea - logo
16. června 2021 (středa)
svátek má Zbyněk

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Z menšinových jazyků v ČR trpí podle Rady Evropy hlavně romština

Štrasburk, 10.12.2009 15:21, (ROMEA)

Rada Evropy hodnotí celkově kladně ochranu regionálních a menšinových jazyků v Česku. Poukazuje ale i na některé dílčí nedostatky, především ve vztahu k romštině, ale i němčině. Vyplynulo to ze zprávy, kterou dnes zveřejnilo štrasburské sídlo Rady Evropy a která má pro ČR váhu doporučení.

ČR zavedla dobrý systém mluvčích regionálních a menšinových jazyků pomocí výborů menšin na ústřední, regionální a místní úrovni. Paradoxně však tento systém někdy narušuje zlepšování postavení jazyka na místní úrovni, soudí autoři této první zprávy RE k dodržování Evropské charty pro regionální a menšinové jazyky v ČR.

Kromě polštiny mají ostatní menšinové jazyky své mluvčí velmi rozptýlené, což ztěžuje ochranu těchto jazyků. Pokud tyto jazyky mají zůstat v ČR živými jazyky, je třeba bezodkladně přijmout konkrétní a rázné kroky. Přes dobrou zákonnou ochranu a dobré mechanismy například neexistuje v ČR žádná strukturovaná jazyková politika pro němčinu a romštinu.

Nejhůře je na tom romština, která zůstává ovlivněna historickým sociálním odmítáním Romů. Jejich jazyk má malou prestiž a negativní prezentaci v médiích. Romština je poměrně málo zastoupena v televizi, rozhlase i veřejném životě. Tento jazyk prakticky chybí v jeslích a školkách. To vše je podle RE v rozporu s chartou.

Je pochopitelné, že výuka romských dětí se zaměřuje na sociální integraci, ale nemělo by se tak dít na úkor jejich vzdělávání v romštině. V ČR se zdůrazňuje asimilace romských dětí, ale bez skutečného ohledu na jejich kulturní, etnickou a jazykovou minulost a bez zhodnocení jejich vzdělání. "Byly hlášeny i školy, které zakazují dětem mluvit romsky. To vede k situaci, kdy romské děti trpí malým sebevědomím a odcizením, což může jen škodit jejich sociální integraci," tvrdí zpráva.

Německy mluvící obyvatelé jsou na velké části území ČR, ale v malých počtech. Mnoho Čechů stále spojuje němčinu s německou okupací za druhé světové války a tento jazyk tak může těžko najít své místo ve veřejném životě. Německá menšina stárne a předávání z generace na generaci slábne. Němčina je vyučována jako cizí jazyk, ale jeho výuka coby mateřštiny je sporadická. RE vyzývá ČR k rychlému jednání, pokud se má němčina zachovat v zemi jako živý jazyk.

Situaci polštiny a slovenštiny v Česku hodnotí zpráva dobře. U slovenštiny by však autoři uvítali, kdyby se slovenština v případě poptávky nabízela ve školách alespoň jako vyučovaný předmět.

Zpráva nezávislých expertů RE se také domnívá, že je potřeba prohloubit u většinového česky mluvícího obyvatelstva vědomí, že regionální a menšinové jazyky jsou nedílnou součástí kulturního dědictví České republiky. "Je proto nutné soustředěnější úsilí o zlepšení image regionálních a menšinových jazyků v médiích a o informování obyvatelstva o těchto jazycích, aby se vytvořila atmosféra vzájemné úcty, tolerance a porozumění," nabádá zpráva české úřady.

Přečteno: 1656x
 

Kam dál:

Štítky:  

Zahraniční, EUHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo