romea - logo
24. září 2021 (pátek)
svátek má Jaromír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Radka Steklá


Články autora

videoAmnesty International vyzývá české úřady: už žádné další dítě s nedostatečným vzděláním

Praha, 13.1.2010 15:37, (ROMEA) Nedlouho před plánovanými zápisy dětí do 1. třídy základních škol předložila organizace Amnesty International příslušným ministerstvům výsledky výzkumu a výzvu apelující na změnu přístupu v českém vzdělávacím systému. Doporučuje, aby pro školní rok 2010/2011 došlo ke zmrazení zápisů do základních škol praktických, které navštěvují převážně romské děti, a to mnohdy zcela neoprávněně. Správně jsou přitom určeny pro žáky s lehkou mentální retardací.  celý článek

Koncert pro Františka upozorní i na letitý problém romských dětí ve speciálním školství

Praha, 24.11.2009 23:11, (ROMEA/RV) Nejen hudbou bude slavit Den lidských práv (10. 12.) nevládní organizace Amnesty International. Série benefičních koncertů pobaví, současně však upozorní na mezery v oblasti lidských práv, za jejichž odstranění se tato světová organizace zasazuje. Výtěžky z koncertů podpoří jednak královéhradeckou regionální pobočku, jednak vzdělávací program Amnesty International, který interaktivní formou informuje děti na českých školách o významu lidských práv a o tom, jak mohou bránit svá práva i práva dalších lidí.  celý článek

FestRom podpoří vzdělávání Romů

Praha, 22.6.2009 10:43, (ROMEA/RV) Slovenská dvoutisícová víska Krížová Ves se 25. 7. stane dějištěm 4. ročníku romského festivalu gospelové hudby FestRom. Událost má ekumenický charakter, potkají se tak na ní křesťané z různých církví.
Součástí však bude kromě hudby i konference pro lidi pracující v romských komunitách (23.-24. 7.), v den konání festivalu pak proběhne prezentace středních škol, na kterých studují romští studenti. Festivalová část věnovaná hudbě představí kapely F6 z Čičavy, Imar avel z Hlinného, Manna ze Sabinova, Jekh drom z Krížovej Vsi, divadelní klub DIK a mnoho dalších.
 celý článek

Každý máme jinou barvu

Praha, 22.6.2009 10:41, (ROMEA/RV) Výstava výtvarných prací dětí ze základní školy v Jarovnicích nazvaná Každý máme jinou barvu je od 12.6. do 18.10. k vidění v brněnském Muzeu romské kultury. Žáci, jejichž práce byly oceněny na mezinárodních festivalech a vystavené v několika zemích Evropy, v nich pod vedením osvíceného učitele Jána Sajka refl ektují svět Romů, jejich historii, tradice, folklor i současnost.
Pro probíhající expozici byly vybrány práce reprezentující různé výtvarné techniky (kresba, malba, kombinovaná technika, …), ale i originální experimenty Jána Sajka, jakou je malba na vyřazené školní lavice, ilustrace k romským písním či skupinová práce. Dva obrazy pak upomínají na povodeň v Jarovnicích. V roce 1998 jí padlo za oběť několik desítek obyvatel tamní romské osady, včetně několika dětí, autorů či spoluautorů vystavených děl.
Na výstavě je možné zakoupit pohlednice, samolepky, puzzle a jiné předměty, na nichž se výtvarně podepsaly jarovnické děti. Doprovázejí ji ty romské písně, jejichž text byl podkladem pro některé z vystavených děl.
 celý článek

Neztratit víru v člověka

Praha, 22.6.2009 10:37, (ROMEA/RV) Výstava probíhající v Židovském muzeu v Praze nazvaná Neztratit víru v člověka přibližuje na osudech šesti židovských dětí situaci perzekvované menšiny od roku 1938 do roku 1945.
K vidění je 20 výstavních panelů. Expozice využívá konkrétní osudy jednotlivých židovských dětí a rodin, historickou událost přibližuje navíc pomocí autentických materiálů, často vytvořených právě dětmi - deníkových záznamů, dopisů, kreseb, dětských časopisů, fotografi í, atd. Na prvním panelu se návštěvník setká s několika židovskými dětmi, je vtažen do jejich životů tak, jak je prožívaly na sklonku třicátých let. Stejně jako jejich dnešní vrstevníci, spokojeně. Na dalších panelech jsou na pozadí válečných událostí rozvinuty jejich osudy a osudy jejich rodin v průběhu válečných let.
„Tyto „děti“ jsme volili tak, aby jejich příběhy pokryly celou škálu událostí a podaly tak pokud možno kompletní obraz situace Židů za 2. světové války (jsou mezi nimi např. ukrývané dítě, Wintonovo dítě, dítě s polovičním židovským původem atd.),“ dodávají pořadatelé.
Výstava není uzavřena koncem války, ale pokračuje refl exí poválečných osudů Židů, jejich návraty z koncentračních táborů či z ciziny.
 celý článek

Iva Bittová zazpívala dětem odcházejícím z dětských domovů

Praha, 22.6.2009 10:36, (ROMEA/RV) Muzikantka a zpěvačka Iva Bittová spolu s pianistkou Lisou Moore podpořily projekt OUT of HOME, jeho ho cílem je podpora integrace dětí z dětských domovů do společnosti. Bohatý program se uskutečnil 6. 6. v pražské La Fabrika.
Během svého pobytu v ČR plánuje Bittová několik samostatných i společných koncertů. 11. 8. vystoupí spolu s kytaristou a skladatelem Davidem Dorůžkou na olomouckém náměstí, 13. 8. proběhne solokoncert v rámci Hudebního léta v Hluboké nad Vltavou, následující totéž v rámci Prolog festivalu Lípa Musica p v České Lípě. S tanečníky ze ZUŠ se představí í na zámku Bor u Tachova 26. 8. S projektem Čikori, Jaromírem Honzákem zahraje a hosty za 31. 8. v pražském Paláci Akropolis. Festival Struny podzimu uvede Bittovou s hosty a Pražskou komorní filharmonií 22. 8. ve Stavovském divadle v Praze.
 celý článek

Nové poznatky o situaci romštiny v České republice

Praha, 22.5.2009 15:24, (RV) Na Filozofické fakultě UK proběhla v půli dubna konference na téma Situace romštiny na území ČR. Hlavní pozornost byla upřena na výsledky sociolingvistického výzkumu romštiny v ČR, který v roce 2008 realizoval Seminář romistiky Univerzity Karlovy. Cílem výzkumu bylo zmapovat situaci romštiny v ČR. Mimo jiné se tedy soustředil na jazykové kompetence mluvčích romštiny, oblasti používání romštiny, na faktory, které používání romštiny ovlivňují. Výzkum se však zajímal i o vztah Romů k romskému jazyku a další souvislosti.  celý článek

Výstava přiblíží Romy, vystěhované ze Vsetína

Praha, 20.2.2009 17:54, (ROMEA/RV) V říjnu 2005 bylo z vsetínského pavlačového domu vystěhováno několik desítek Romů, někteří na periferii města, jiní až do jiného kraje. Mediální rozruch pomalu utichl, problémy vystěhovaných Romů však nikoli, mnohým z nich se naopak vede o poznání hůře.
Fotograf Jiří Doležel (1965) dokumentoval od července 2007 do července 2008 osudy rodin Kandráčových, Žigových a Tulejových. Z pořízených snímků vznikla výstava Romové ze Vsetína.  celý článek

Romové z Chanova podpořili dárcovství kostní dřeně

Chanov, 23.12.2008 16:32, (ROMEA/RV) Josef Mirga stojí na schodech před Domem romské kultury na sídlišti Chanov obklopen asi stovkou místních Romů a klidně mluví k přítomným lidem. Jeho gesta jsou umírněná, hlas naléhavý. „Každý z vás může jednou zachránit život, tak jako kdysi někdo pomohl mně,“ obrací se s prosbou na přítomné tváře. Sídlištní komplex se začíná nořit do tmy a Mirga doufá, že svým osobním příběhem přiměje zdejší Romy alespoň uvažovat o vstupu do Českého národního registru dárců kostní dřeně.  celý článek

Romská otázka by se měla stát otázkou evropskou

Praha, 20.9.2008 21:21, (Romano voďi) Po říjnových volbách do Senátu usednou do jedné třetiny senátorských křesel noví lidé. Jedním z těch, který se o šestiletý post ucházejí, je Bc. Zděněk Guži. Kandidát za Stranu zelených za region Pelhřimovsko a absolvent oborů romistika a sociální práce na univerzitě v Nitře se společensky angažuje již od sametové revoluce. Stál při zrodu Romské občanské iniciativy, zasedal v České národní radě, nyní pracuje jako učitel na Střední odborné škole managementu a práva. Jako dlouholetý romský aktivista vstupuje do volebního boje s cílem věnovat se zejména školství a sociálním problémům Romů.  celý článek

Film El Paso s Irenou Horváthovou je dokončen

Česká republika, 28.7.2008 17:02, (Romano voďi) Režisér a scenárista Zdeněk Tyc před nedávnem skončil natáčení filmu El Paso. Komorní příběh o ovdovělé romské ženě a jejích sedmi dětech, které chce za každou cenu vychovat sama a uchránit je před umístěním do dětských domovů, přijde do kin 20. ledna 2008. Hlavní ženskou roli svěřil zpěvačce skupiny Guločar Ireně Horváthové.  celý článek

Vlasta Horváth na turné s Čechomorem

Česká republika, 28.7.2008 17:01, (Romano voďi) Po celé léto bylo v českých a moravských městech možno potkat eso českého folk-rocku, skupinu Čechomor, kterak se o prostor na pódiu dělí s Vlastou Horváthem, vítězem druhé řady hudební soutěže Česko hledá Superstar a autorem dvou alb.  celý článek

Kultura na radiu Gipsy.sk

Slovensko, 28.7.2008 16:59, (Romano voďi) Teprve krátkou existenci má za sebou romské internetové rádio Gipsy.sk (www.gipsy. sk). Jan Čonka, jenž tyto stránky sám provozuje a ze své kapsy financuje, chce projektem zejména podpořit v Romech hrdost na svoji kulturu. Za hlavní obsah rádia proto zvolil informace o části romské kultury, jakou tvoří hudba, některé zvyky, ale i tradiční pokrmy.  celý článek

Život jako vyšitý

Praha, 23.6.2008 15:08, (ROMEA/Romano voďi) Tak se jmenuje výstava textilní tvorby Markéty Šestákové, kterou do 31. října 2008 představuje Muzeum romské kultury v Brně.
Ačkoliv na návštěvníka z vyšívaných obrazů dýchne pohoda a teplo rodinného krbu, má tato atmosféra daleko do skutečného života jejich autorky. Relativně spokojená léta strávila v dětském domově, méně šťastná u své babičky, od které nakonec utekla v touze najít lásku alespoň u nevlastní matky.  celý článek

Vyprávění z Naší osady

Praha, 25.5.2008 11:54, (Romano vodi) Před nedávnem vyšla knižní prvotina Ireny Eliášové (1953) nazvaná Naše osada – smutné, veselé i tajemné příběhy Romů. Autorka se v ní vrací do dětských let strávených v romské osadě na jihozápadním Slovensku, do doby, než se s rodinou přestěhovala do Liberce. Psaní se Eliášová věnuje již od mládí, kdy jí časopisecky vyšly povídky a básně.  celý článek

Básnická sbírka plná lásky i bezmoci

Slovensko, 25.5.2008 11:48, (Romano vodi) Dušan Onody (1976) je na Slovensku známý jako muzikant a učitel hudby. Málokdo něco tušil o jeho básnických ambicích, které ho dohnaly až k vydání první básnické sbírky s titulem Venované tebe, len tebe.
Básně plné hořké lásky, bezmoci i smrti komentuje autor slovy: „Myslím si, že reálny život človeka je ťažký, čo sa odráža aj v knihe. Lásky je v živote veľmi málo a mohlo by jej byť viac.“ Verše vznikaly od roku 1995, poslední báseň se datuje k loňskému roku
 celý článek

Festival Habrovka letos plný lahůdek

Praha, 25.5.2008 11:20, (Romano vodi) Po roce se do zahrady kostela sv. Františka z Assisi v Praze vrací hudební a divadelní festival HABROVKA, který šestým rokem pořádá Pražská společnost bloumající veřejnosti. Během 6. a 7. června se pod širým nebem vystřídá devítka zavedených kapel, šest divadel, sóloví muzikanti, naprostou novinkou letošní Habrovky pak bude soutěž začínajících kapel Osud piva 2008.  celý článek

Vyšla kniha Devla, devla

Vyšla kniha Devla, devla, 29.4.2008 10:50, (Romano Vodi) Obec spisovatelů před rokem vyhlásila literární soutěž na téma Cikáni – Romové. Její výsledky pak byly na podzim slavnostně tlumočeny na půdě Českého rozhlasu. Texty dávaly dohromady pestrý celek, tehdy proto zazněl z úst organizátorů slib vydat z nich knihu. Ta je nyní na světě pod názvem Devla, devla!  celý článek

Chanovem zněly básně

Praha, 22.4.2008 11:02, (Romano Vodi) Romské sídliště Chanov má mnoho tváří, zdaleka nejen tu, jakou ukazuje v médiích. Záleží ale na tom, kterou z nich chce člověk spatřit. Svět vysunutý za hranice města Mostu totiž není pouhým komplexem vybydlených panelových domů a jejich ztracených obyvatel.  celý článek

Růžové sny v muzeu

Praha, 22.4.2008 10:39, (Romano Vodi) V rámci cyklu Čarovné oči – Romové v českém a slovenském filmu (1923–2002) bude 20. 5. od 21 hodin uveden snímek režiséra Dušana Kleina Růžové sny. Promítání proběhne pod noční oblohou ve dvoře brněnského Muzea romské kultury.  celý článek

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | »


romea - logo