romea - logo
28. května 2022 (sobota)
svátek má Vilém

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Blog Radka Horvátha ke kauze „figurantky“ L. Balogové: Lidi, už se trochu zamyslete!

19.8.2015 11:22
Drahomír Radek Horváth (FOTO: Saša Uhlová)
Drahomír Radek Horváth (FOTO: Saša Uhlová)

K prozatímnímu (doufám, že právní zástupce L. Balogové podá opravný prostředek) výsledku kauzy diskriminace Romů realitní kanceláří, krátký postřeh. Protože diskuze na všech serverech a sociálních sítí se vyjadřují veskrze negativně směrem k žalobkyni a téměř glorifikují žalovanou. Že bylo odhaleno protiprávní jednání, které soud svým rozsudkem potvrdil, tak nějak zapadlo.

Známe Ústavu?

Co, že to je Ústava ČR víme všichni. Součástí tzv. ústavního pořádku je Listina základních práv a svobod a tato v čl. 3 stanoví obecný zákaz diskriminace v odst. 1: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace, mimo jiné v přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejně, nebo při jejich poskytování, (Hlava I. Obecná ustanovení § 1 odstavec 1, písmeno j).

Když se na to tedy bez právnického vzdělání, ale zdravým selským rozumem podíváme, tak paní L. Balogová předpokládá, že byla její základní práva dotčena. Paní L. Balogová se svých práv domáhá před soudem. Toto právo má každý, bez rozdílu barvy kůže, domáhat se svých práv před soudem. Blekotání v hospodě, nebo na internetu jsou sice tuzemským folklorem, ale nevyřeší zhola nic. Je proto správné, že se paní Balogová soudí.

Nejste s prominutím Rom?

Pokud jediným spouštěčem diskriminačního jednání je příslušnost k národností, nebo etnické skupině občanů ČR a to bez rozdílu kvality charakteru, je to dvojnásob ohavné. Kdo nezažil na vlastní kůži nepochopí. Nepochopí pětiminutové telefonické rozhovory s realitními makléři, kdy máte téměř dohodnuto a diktujete, už jen iniciály a makléř se zarazí a zeptá se:“ Jak že znělo to příjmení? Horváth? Nejste s prominutím náhodou Rom?

Pokud je tomuto jednání vystaven jednoduchý, nevzdělaný, průměrně inteligentní příslušník romského etnika, tak nemá ponětí o tom jak podat žalobu, jak postupovat, aby byla takováto diskriminace odstraněna. Pokud se jedná o Roma, který utrpěl vzdělání a ví jak žalobu k soudu napsat, tak ztroskotá na nedostatku důkazního materiálu, protože málo kdo si sebou nese nahrávací zařízení, nebo zaznamenává telefonický rozhovor.

Pro efektivní ochranu individuálních práv a oprávněných zájmů obětí diskriminace byla právníky organizace ve které L.Balogová pracuje uvedena do České republiky metoda tzv. situačního testování, kterou české soudy během několika let plně akceptovaly.

Situační testing a zásah mezi oči

Situační testing je zcela specifická metoda používaná za účelem zjišťování a prokazování diskriminačního jednání. Při situačním testingu se navozuje situace (reagujete na veřejně dostupný inzerát např.), kdy je osoba z určité znevýhodňované skupiny, např. žena, Rom, cizinec, zdravotně postižený, starší osoba, gay či lesba apod. vystavena možnému diskriminačnímu jednání, aniž by si osoba, jež se dopouští diskriminace uvědomovala, že je její jednání sledováno.

Kritické názory o tom, že tester nemůže pociťovat žádnou újmu, neb tam šel úmyslně vyvolat situaci (zavolal do realitní kanceláře), jejíž případný výsledek očekával (od 10 Romů měl informaci, že tahle realitní kancelář Romům byty nepronajímá), prostě neobstojí. Pokud jste jako tester vystaven nerovnému zacházení, je s vámi protiprávně jednáno, tak se v tu chvíli stáváte obětí, ať jste na to připraven sebevíc, stejně vás to zasáhne, jako střela z Desert Eagle 0.50.

Chce to silný žaludek a pevné nervy, ale stejně vás to trefí mezi oči, je to přímý atak na vaši důstojnost, když slyšíte natvrdo, že jenom proto, že jste jiné národnosti, tak nemáte nárok. Zmíníte ještě, že vy jste patřičně vzdělaný, bezúhonný, chodíte do práce a platíte daně, uklízíte společné prostory v domě (dokazujete, že vy máte právo na to mít práva), ale všechno zbytečné. A můžete mít před i za jménem patnáct akademických titulů, pokud jste Demeter, nebo Dzurko, máte smůlu.

Vlastnictví zavazuje

Pokud se kritici postupu paní L. Balogové domnívají, že se svým majetkem si může pronajímatel dělat, co chce, tak se pletou. Listina základních práv a svobod čl.11 odst.3) „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem ......“

Trochu se lidi, už zamyslete nad tím co v diskuzích pod články plácáte za hlouposti. Nejspíš je ta nevraživost tak moc zakořeněná, že již ztrácíte soudnost a evidentní protiprávní jednání bagatelizujete, či dokonce obhajujete.

Přečteno: 2186x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, DiskriminaceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo