romea - logo
29. listopadu 2021 (pondělí)
svátek má Zina

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Agentura a Vsetín zahajují spolupráci. Čunek i přes upozornění agentury dál útočí na Romy

15.7.2016 10:00
Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování a Jiří Čunek, starosta Vsetína (Koláž: Romea.cz)
Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování a Jiří Čunek, starosta Vsetína (Koláž: Romea.cz)

Zástupci Agentury pro sociální začleňování a vedení města Vsetín podepsali ve středu takzvané memorandum o spolupráci, které stvrzuje závazky obou stran pro nadcházející tříleté období, kdy bude probíhat spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Během této doby by mělo dojít ke zpracování a schválení strategického plánu sociálního začleňování. Město Vsetín patří ke čtyřem lokalitám, které byly v rámci takzvané 5. vlny přihlášek vybrány ke spolupráci s vládní agenturou pro boj se sociálním vyloučením.

Důležitá je budoucnost lokality Poschla

Vsetín o spolupráci s agenturou usiloval už podruhé. První přihláška mu však byla zamítnuta. "První přihláška Vsetína byla dobrá, až na jednu věc - lokalitu Poschla. Žádost se dostatečně nevěnovala tomu, jaká budoucnost čeká její obyvatele,“ zdůvodnil zamítnutí první přihlášky pro server iDnes.cz ředitel agentury Radek Jiránek.

"Vsetín doložil vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, podle kterého je celková doba udržitelnosti lokality Poschla 30 let. Obytné kontejnery v této lokalitě by tedy měly být v provozu ještě po dobu dalších 20 let. Podle Agentury tento typ ubytování není vhodný k dlouhodobému bydlení. Dalším problematickým aspektem v souvislosti s Poschlou je její odloučení od zbytku města. Město Vsetín se ve své přihlášce zavázalo k tomu, že ve spolupráci s odborníky Agentury zpracuje koncepci sociálního bydlení. Ta by měla reflektovat stávající či moderní trendy v oblasti bydlení," vysvětlil rozdíl mezi první a nynější úspěšnou  přihláškou pro server Romea.cz Jiránek.

"Město Vsetín má díky zapojení do Koordinovaného přístupu možnost získat prostředky na uskutečnění projektů na podporu sociálního začleňování. Naše vzájemná spolupráce se tak zaměří především na desegregaci a posílení sociální soudržnosti,“ uvedla vedoucí oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování Radka Soukupová.

Hlavním společným úkolem bude na základě předchozích jednání i závazků města uvedených v přihlášce zpracování městské koncepce sociálního bydlení. "Počítáme s tím, že lokalita Poschla bude předmětem řešení v rámci zpracování zmíněné koncepce sociálního bydlení. Pokud bude město Vsetín chtít využít dostupné zdroje pro investice do svého bytového fondu (Integrovaný regionální operační program) či neinvestiční pobídky v oblasti bydlení (Operační program Zaměstnanost), bude nutné, aby respektovalo prointegrační principy, na nichž jsou tyto operační programy založeny," uvedl pro server Romea.cz ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Prointegrační zaměření vedle Agentury budou posuzovat i jednotlivé řídící orgány, které přidělují evropské dotace na jednotlivé projektové záměry.

Vsetín se zavázal ke korektnímu vyjadřování. Čunek však i nadále útočí na Romy

Aby bylo nastavení nových prointegračních opatření co nejpřínosnější, provádí Agentura na začátku spolupráce s novou lokalitou terénní výzkum. Ten pomáhá se zmapováním klíčových oblastí, na které by měly směřovat aktivity města a jeho parterů při řešení sociálního vyloučení. "Jako velmi důležitá oblast se nám čím dál častěji ukazuje i samotná komunikace sociálního začleňování. Na příkladech dobré i špatné praxe obcím a městům ukazujeme, do jaké míry může rozlišná mediální prezentace tématu sociálního vyloučení ovlivnit jeho řešení," doplnil vedoucí regionálního centra Východ, Martin Navrátil.

Právě mediální vystupování starosty Vsetína Jiřího Čunka vyvolává u Romů k tomuto politikovi odpor. Například těsně před rozhodnutím o spolupráci mezi agenturou a městem Čunek uvedl, že pokud s pomocí agentury nedostane peníze, vystěhuje sociálně slabé z městských bytů. "Umíme to zajistit. Ale nechceme to udělat, jen potřebujeme spolupráci bez předsudků,“ řekl dříve serveru iDnes.cz Jiří Čunek.

Ředitel agentury Radek Jiránek takové mediální vystupování odmítá. "Vyjádření starosty nepovažujeme za vhodné. Součástí memoranda o spolupráci je i závazek obce ke korektnímu vyjadřování v souvislosti s prointegračním procesem. Rasistická a xenofobní vyjádření, stejně jako praktické segregační postupy budou důvodem pro ukončení vzájemné spolupráce. Během středečního společného jednání bylo město na tento bod důrazně upozorněno. Věříme, že se vsetínské vedení podobných výroků zdrží a y neohrozí tak spolupráci s Agenturou a celý proces sociálního začleňování," uvedl pro server Romea.cz Jiránek.

Starosta Vsetína Jiří Čunek však hned ve čtvrtek během rozhovoru pro server TN.cz znovu zaútočil na Romy. Podle Čunka nejsou například romské děti zvyklé chodit do školy. "Musíte je k tomu prostě donutit. Oni navíc nemají maminku, která by jim dokázala poradit s učivem ze 3. nebo 4. třídy," uvedl v rozhovoru Čunek.

I přes ujišťování představitelů agentury o opaku mluví Čunek o lokalitě Poschla jako o jediném řešení romského problému.

V současné době působí Agentura ve 41 lokalitách. Celkem se jedná o více jak sto měst, obcí a městských obvodů. Agentura vyhlašuje spolupráci v takzvaných vlnách. Vyhlášení již šesté vlny proběhne v průběhu léta letošního roku. Agentura nově plánuje vyhlásit výzvu kontinuální, tedy časově neomezenou. Výzva skončí, jakmile se zapojí celkem požadovaných 70 lokalit.

Přečteno: 1828x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Agentura pro sociální začleňování, Vsetín, Jiří Čunek, Radek JiránekHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo