romea - logo
19. září 2021 (neděle)
svátek má Zita

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Nadace Erste rozdala Ceny za přínos sociální integraci, uspěla například i In IUSTITIA nebo Muzeum romské kultury

Vídeň, 28.6.2013 10:18, (ROMEA)
Radost představitelů rumunské organizace Little People Romania 27. 6. 2013 krátce potom co se dozvěděli, že jejich organizace získal 1. Cenu Nadace Erste za přínos sociální integraci v roce 2013. (FOTO: Nadace Erste)
Radost představitelů rumunské organizace Little People Romania 27. 6. 2013 krátce potom co se dozvěděli, že jejich organizace získal 1. Cenu Nadace Erste za přínos sociální integraci v roce 2013. (FOTO: Nadace Erste)

Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 a finanční odměnu 40 tisíc Euro získala rumunská nezisková organizace Little People Romania s projektem Nebojím se, který se snaží pomáhat dětem nemocným rakovinou. Rumunská organizace uspěla mezi téměř 2000 projekty ze 13 středoevropských zemí. Celkem bylo oceněno 35 organizací, které se zabývají a usilují o sociální integraci znevýhodněných skupin. Ocenění získaly i čtyři neziskové organizace z České republiky: In Iustitia, Muzeum romské kultury, Pragulic a Lata, o.s.

Celkově na druhém místě se umístila slovinská organizace Slovene Philantrophy s projektem zaměřeným na migranty. Organizace si odnesla odměnu ve výši 30 tisíc Euro. Dvě třetí místa pak nadace Erste rozdělila mezi rakouskou organizaci KAMA a maďarské Divadlo Káva, které uvedlo hru o antiromských náladách v zemi. Obě organizace získaly odměnu 25 tisíc Euro.

Cena za přínos sociální integraci se letos rozdávala už počtvrté. Organizace, které se o cenu Nadace Erste chtěly ucházet, musely vyplnit přihlášku už loni na podzim. Vyhrávají jí inovativní a udržitelné projekty pro podporu sociální integrace znevýhodněných skupin, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné.

„České projekty, které se ucházely o Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci, vykazují jasný trend přechodu od kolektivní a institucionální péče směrem k službám na míru dle individuálních potřeb jejich příjemců. Tato důležitá tendence se stává čím dál více mainstreamem politiky sociální integrace,“ uvedl dříve Dejan Petrovic, projektový manažer Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci.

Jednou z dalších 26 oceněných organizací, které získaly finanční odměnu 16 tisíc Euro, byla i organizace In IUSTITIA z České republiky, která pomáhá obětem násilí z nenávisti.

"Velmi si vážíme ceny nadace ERSTE. Prověřila, že pomoc obětem násilí z nenávisti je potřebná a ceněná. Finanční odměnu, která je s oceněním spojená, využijeme ve prospěch naši klientů a klientek," řekla pro server Romea.cz Klára Kalibová, zakladatelka organizace In IUSTITIA.

Ocenění organizaci bylo poskynuto za klíčový program In IUSTITIA - služby obětem násilí z nenávisti. "Ten poskytujeme od roku 2009. Klientům a klientkám, kteří byli napadeni z důvodu své barvy pleti, národnosti, víry, sexuální orientace, zdravotního stavu či sociálního statutu In IUSTITIA poskytuje poradenství a zastupování v řízení u policie a před soudy. Ročně In IUSTITIA pomůže zhruba čtyřiceti dlouhodobým klientům," dodala Kalibová.

In IUSTITIA, stejně jako ostatní organizace, prošla vícekolovým výběrovým řízením, jehož součástí byla i návštěva hodnotitelů přímo v organizaci. "Věříme, že nadaci zaujala naše strategie pomáhat klientům přímo v terénu a dle aktuálních jejich potřeb," řekla serveru Romea.cz Kalibová.

Projekt, se kterým In IUSTITIA soutěžila ve výběrovém řízení, byl zpočátku podpořen především nadacemi Open Society Fund a Errinerung, Verantwortung und Zukunft.

Cena Nadace Erste za přínost sociální integraci byla poprvé udělena před šesti lety. Jejím cílem je ocenit neziskové organizace ve střední Evropě, které usilují o sociální integraci znevýhodněných osob. "Všem neziskovým organizacím a lidem, kteří s nimi spolupracují, chceme poděkovat a vzdát hold jejich práci. Je nutné představit široké veřejnosti výsledky jejich práce a ukázat, jak důležitou roli hrají v občanské společnosti. Všichni potřebujeme pozitivní příklad lidské soudržnosti, všichni můžeme přispět a změnit věci kolem nás," uvedla Dorjana Eberle, předsedkyně představenstva Nadace ERSTE.

Nadace ERSTE vznikla v roce 2003 z Erste Oesterreichische Spar-Case, první rakouské spořitelny. V současnosti je hlavním akcionářem Erste Group a investuje část svých dividend do společenského rozvoje v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Podporuje sociální soudržnost a angažovanost v oblasti občanské společnosti; jejím cílem je sdružovat lidi a šířit vědění o nedávné historii regionu, který prošel po roce 1989 dramatickými změnami. Jako aktivní nadace rozvíjí své vlastní projekty v rámci tří programů: Sociální rozvoj, Kultura a Evropa.

VIDEO

Oceněné organizace a projekty z České republiky:

In IUSTITIA: Právní pomoc obětem násilí z nenávisti

Cílem je pomoci obětem násilí z nenávisti, a to nejen skrze poradenství, ale i přes zastupování obětí u soudu a jejich podporu v průběhu trestního řízení. Služby se poskytují v terénu. Na téma je nahlíženo z různých úhlů: právní poradenství, monitoring, vzdělávání (kurzy pro policisty, učitele nebo nevládní organizace), zajištění psychologické péče aj. V loňském roce byly poskytnuty služby 35 klientům a zastupováno 16 klientů u soudu.
Více o projektu zde.

Muzeum romské kultury: Komplexní práce se sociálně znevýhodněnými romskými dětmi a jejich rodiči

Muzeum realizuje mnoho aktivit, například z pedagogicko-sociálních okruhů, které jsou zaměřené na obyvatele sociálně vyloučené lokality v Brně aj. Projekt se snaží pomoci romským dětem z tzv. „brněnské Bronxu" získat lepší vzdělání, nabízí doučování romských dětí, odstraňuje nerovnost ve vzdělávacím systému aj. Důležitá je také spolupráce s rodiči a rovněž úsilí směrem ke změnám na legislativní úrovni.
Více o projektu zde.

LATA: Ve dvou se to lépe táhne

Podpora sociálně ohrožených dětí a mládeže čelící těžkému životnímu období. Klient ve dvojici s plnoletým dobrovolníkem společně tráví čas, cílem je navázat vztah, který se může stát v životě klienta stabilním pilířem. V loňském roce podpořil projekt celkem 101 klientů. Během společných setkání se dvojice věnuje prosociálně orientovaným činnostem, např. volnočasovým aktivitám, pomoci při dokončení studia, hledání práce, řešení osobních problémů apod. Je nabízeno také odborné poradenství pro rodiče. Projekt zároveň propaguje myšlenku dobrovolnické práce.
Více o projektu zde.

Pragulic: Poznej Prahu jinak!

Hlavní myšlenkou tohoto sociálního podniku je zaměstnat lidi, kteří mají zkušenosti ze života na ulici, jako průvodce po Praze. To zároveň slouží jako pracovní terapie a společenská rehabilitace, přičemž projekt takto nabízí zákazníkům netradiční a unikátní službu. Během tří měsíců proběhlo 43 prohlídek města. Projekt začínal jako pilotní, ale nyní plánuje další rozvoj a služby.
Více o projektu zde.

Přečteno: 798x
 

Kam dál:

Štítky:  

Nadace Erste, Ocenění, In IUSTITIA, Muzeum romské kulturyHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo