romea - logo
28. června 2022 (úterý)
svátek má Lubomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Petici Amnesty International, která žádá, aby EU zastavila diskriminaci Romů, podpořilo téměř 100 000 signatářů

Brusel, Praha, 26.6.2013 10:48, (ROMEA)
--ilustrační foto--
--ilustrační foto--

Takřka 100 000 lidí z celého světa podpořilo kampaň Amnesty Internetional (AI), která se bere za podporu práv Romů v Evropské unii. Dokument vyzývá Evropskou komisi, aby zastavila diskriminaci Romů v Evropě a přinutila unijní státy dodržovat protidiskriminační právo EU. Evropská komise se dnes chystá zveřejnit zprávu o začleňování Romů do většinové společnosti.

Prosazování antidiskriminace

"Zákrok EU v této problematice má již dlouho zpoždění," uvedl šéf zastoupení AI pro unijní instituce Nicolas Beger. A dodal, že případy nuceného vystěhování Romů, segregace Romů v přístupu k bydlení a vzdělání a nedostatečné reakce na rasistické útoky nejsou ojedinělé, ale jsou "výsledkem rozšířené a systémové diskriminace".

Beger řekl, že Evropská komise se doposud zdráhá přimět členské státy k tomu, aby zavedly kvalitní protidiskriminační zákony a jejich vymáhání. "Nyní žádá 93 165 lidí, aby se tak stalo," dodal.

Evropská komise se dnes chystá zveřejnit zprávu o začleňování Romů do většinové společnosti. 

„Evropská unie musí okamžitě přijmout opatření a začít uplatňovat sankce na své členské státy, které selhávají v otázce odstranění diskriminace a násilí proti Romům,“ řekl na počátku kampaně John Dalhuisen, ředitel programů AI pro Evropu a Střední Asii. „Takové praktiky jdou proti zákonům EU a také proti principům svobody, demokracie a respektu k lidským právům, na kterých byla tato instituce založena,“ dodává.

Život hluboko pod průměrem

Podpisy pod výzvu, která je adresovaná eurokomisařce pro spravedlnost Viviane Redingové, nasbírala AI v rámci své kampaně Human rights here, Roma rights now (Lidská práva tady, práva Romů teď).

Odhaduje se, že ve zhruba půlmiliardové EU žije kolem deseti až 12 milionů Romů. V unii tak tvoří největší etnickou menšinu. Žijí přitom hluboko pod národním průměrem v téměř všech ukazatelích životní úrovně: osm z deseti Romů žije na hranici chudoby, jen jeden ze sedmi mladých romských dospělých má dokončené středoškolské vzdělání.

Znepokojivá fakta o EU a Romech

Osm z deseti romských domácností v EU je na hranici chudoby. Tři čtvrtiny Evropanů přiznávají, že Romové jsou rizikovou skupinou ohroženou diskriminací. Většina Evropanů (53 %) ale zároveň věří, že celá společnost by mohla profitovat z lepší integrace Romů.

V roce 2012 tvrdilo v průzkumu 34 % Evropanů, že obyvatelé jejich země by se cítili „nepříjemně“ a 28 % „trochu nepříjemně“, pokud by jejich děti měly ve škole romské spolužáky.

V Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Bulharsku bylo v období mezi lednem 2008 a červencem 2012 zaznamenáno víc než 120 vážných násilných útoků proti Romům a jejich majetku - a to včetně střelby, pobodání nebo házení zápalných lahví. Státní úřady, včetně policie, v mnoha případech selhaly při předcházení takovým případům nebo při jejich vyšetřování. Jak upozornil server Romea.cz, Policie ČR některé případy, v nichž byli postiženými Romové, ani nezačala vyšetřovat.

Násilné vystěhovávání je stále běžnou praxí v řadě evropských zemí, jako je Rumunsko, Itálie nebo Francie. Vzdělávání Romů je segregované především v České republice, v Řecku a na Slovensku – což je zcela v rozporu s národními zákony i legislativou celé EU, která zakazuje rasovou diskriminaci.

Česká republika

Odhadovaných 200 tisíc Romů tvoří 1,9 % populace země. Asi jedna třetina z nich (60 – 80 tisíc) žije ve zhruba 330 oddělených lokalitách, kde je nezaměstnanost více než 90 %. Romské děti představují 32 % žáků navštěvujících školy pro děti s lehkým mentálním postižením, kde je zjednodušený učební plán. Nejméně 5 Romů bylo v ČR zabito a 22 – včetně tří mladistvých – bylo zraněno při násilných útocích v období mezi lednem 2008 a červencem 2012.

V České republice kampaň upozorňuje na skutečnost, že české úřady a instituce používají diskriminační mechanismy velmi podobné těm, které situaci romské menšiny komplikují i v jiných zemích (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Itálie apod.) „Kampaň by měla pomoci vyvolat diskusi o situaci romské menšiny v ČR a posunout ji od předpojatých debat na vyšší úroveň a zvýšit povědomí o tom, že v Evropě různé státy používají podobné diskriminační mechanismy,“ přibližuje potenciál kampaně v ČR Mark Martin, ředitel české sekce Amnesty International.

Směrnice EU o rovnoprávnosti

V roce 2000 přijala Evropská unie směrnici o rasové rovnoprávnosti, která zakazuje diskriminaci založenou na rase nebo etniku – a to v práci, při vzdělávání, v přístupu ke zboží a službám, bydlení nebo zdravotní péči. Charta základních práv EU, která vstoupila v platnost v roce 2009, také zakazuje diskriminaci a zakotvuje právo na vzdělání, sociální podporu, bydlení a práci. Evropská komise je pak oprávněna zakročit proti jednotlivým členům sedmadvacítky, pokud poruší právo EU nebo zmíněnou chartu. Doteď se to nicméně nikdy nestalo v souvislosti s nějakou diskriminací Romů nebo jiné etnické minority.

 

„Evropská komise má možnost trvale změnit životy přehlížených a diskriminovaných komunit v Evropě, včetně Romů. Zatím ale bohužel postupuje velmi váhavě proti státům, které porušují lidská práva Romů,“ stěžuje si Dalhuisen a dodává: „To, co vidíme, je komise, která uplatňuje sankce spíš v technických otázkách, například u dopravy nebo daní, ale ne tam, kde jde o životně důležité věci pro miliony lidí, jako je násilné vystěhovávání, segregace nebo nenávistné útoky. Nobelova cena míru, kterou EU dostala, má moc ukončit diskriminační praktiky, které jsou běžné v mnoha jejích členských státech. Tato moc teď musí být použita.“

Přečteno: 1342x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Amnesty International, Petice, Diskriminace, Antidiskriminace, Anticiganismus, EU, Evropská komiseHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo