romea - logo
30. června 2022 (čtvrtek)
svátek má Šárka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Přes 100 tisíc Romů žije v sociálním vyloučení a peněz na jejich integraci ubývá, konstatuje vládní zpráva

24.10.2015 13:00
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014 konstatuje, že diskriminace a nerovné zacházení ze strany podstatné části většinové společnosti je jednou z hlavních příčin neúspěchu Romů ve všech klíčových oblastech života, rovněž však poukazuje na činnost té části české společnosti, která vyvíjí úsilí, aby se situace Romů v ČR zlepšovala.

Zprávu na jednání vlády v pondělí 26. října předkládá ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

Přes 100 tisíc Romů žije v sociálním vyloučení

Podle kvalifikovaných odhadů žilo v ČR v roce 2014 okolo 242.000 Romů, z nichž zhruba polovinu tvořili Romové integrovaní do společnosti a druhou polovinu tvořili Romové, kteří žijí v nepříznivé situaci, jež označujeme jako sociální vyloučení.

V ČR bylo v roce 2014 identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých žilo až 115 000 obyvatel, z nichž Romové tvořili převážnou většinu. Sociálně vyloučení Romové v důsledku nízkých příjmů a vysokého zadlužení velmi často migrují za dostupnějším bydlením. Některé romské rodiny změnily bydliště v roce 2014 až 4 krát. Migračním trendem je vytěsňování chudých Romů do periferních oblastí krajů, do malých vysídlených obcí, kde je však velmi řídká síť sociálních služeb a málo pracovních příležitostí, což problém sociálního vyloučení ještě více prohlubuje. Značným problémem do budoucna je reprodukce chudoby.

Peněz na integraci Romů je stále méně

Vláda ČR každoročně vyčleňuje ze státního rozpočtu finanční prostředky na podporu romské integrace. V roce 2014 bylo ze státního rozpočtu ve prospěch výlučně Romů vydáno 65.809.145 Kč. Takto vynaložené prostředky byly v roce 2014 vyšší o 2.739.414 Kč než v předchozím roce, avšak o 89.574.133 Kč nižší než v roce 2009. V dlouhodobém horizontu dochází k poklesu prostředků cílených na integraci Romů ze státního rozpočtu. Vedle toho bylo ze státního rozpočtu podpořeno množství projektů v oblastech kultury, vzdělávání, bydlení, zaměstnávání a sociálního začleňování, které sice vedly ke zlepšení postavení Romů, ale nebyly výlučně zaměřené na Romy, a tudíž nelze stanovit výši jejich podpory.

Rok 2014 pozitivní obrat nepřinesl

V roce 2014 pokračovaly trendy ve vývoji romské integrace z předchozích let a nedošlo k celkovému pozitivnímu obratu. V jednotlivých aspektech každodenního života romské menšiny však nastaly dílčí pozitivní posuny, například v oblasti bezpečnosti. Situace ve vztahu k Romům byla klidnější. Největší protiromské demonstrace se konaly v Děčíně, Duchcově, Plzni a v Budišově nad Budišovkou. Ve srovnání s protiromskými demonstracemi z předchozích let ale byly tyto demonstrace menší a probíhaly relativně pokojně. V roce 2014 bylo evidováno 53 trestných činů motivovaných nenávistí vůči Romům.

Dokument také upozorňuje na přetrvávající nízkou účast romských dětí na předškolním vzdělávání. Pokud se romské děti účastní předškolního vzdělávání, zůstávají jeho preferovanější formou přípravné třídy základních škol před docházkou do běžných mateřských škol.

V závěru zpráva konstatuje, že v roce 2014 došlo k přijetí zásadních koncepčních dokumentů, především Strategie romské integrace do roku 2020. Strategie představuje významný posun v oblasti integrace romské menšiny v ČR. Pro její uvedení do praxe je však nezbytné, aby na ni navázaly strategické dokumenty na úrovni krajů.

mik, TZ Úřadu vlády ČR
Přečteno: 1739x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Strategie romské integrace do roku 2020, Integrace, Diskriminace, Sociální vyloučeníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo