romea - logo
25. května 2022 (středa)
svátek má Viola

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Romské neziskovky a členové "romské rady" vyzvali premiéra ke krizovému jednání o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny

10.5.2022 14:47
Petr Fiala (FOTO: vlada.cz)
Petr Fiala (FOTO: vlada.cz)

Romské neziskové organizace sdružené v zastřešujícím uskupení RomanoNet a romští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny vyzvali premiéra Petra Fialu, aby svolal krizové jednání "romské rady" a začal řešit situaci romských uprchlíků z Ukrajiny.

"Jako zástupci romské občanské společnosti jsme absolvovali několik jednání se zástupci resortů Ministerstva práce a sociálních věcí a s Ministerstvem vnitra, tak abychom našli přijatelný a kohezní postup pro pomoc romským běžencům z Ukrajiny. Narážíme však neustále na protiromské postoje krajských hejtmanů a starostů měst a obcí, kteří prostě romské uprchlíky z Ukrajiny na svém území nechtějí, ačkoliv se také jedná o válečné uprchlíky. Ve svém důsledku toto jednání nese znaky institucionálního rasismu vůči Romům, což má v neposlední řadě i značný vliv na náladu ve společnosti a ohrožení sociálního smíru a zároveň vyjádření krajských a místních politiku jsou populistické," uvedli v otevřeném dopise premiéru Petru Fialovi zástupci občanské společnosti.

"Vážený pane premiére, situace je závažná a vyžaduje činy, proto žádáme o svolání krizového jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny," uvádí na závěr dopisu, který zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Otevřený dopis premiéru Petr Fialovi

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako na předsedu vlády České republiky, ale v této chvíli především jako předsedu, který je pověřen vedením Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a vyzýváme Vás tímto ke svolání krizového jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ČR.

Jako zástupci romské občanské společnosti a členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny jsme značně znepokojeni gradací negativních projevů v řešení uprchlické krize a jejich dopadu na ukrajinské Romy.

Pane premiére, ačkoliv byla současná vláda ČR jmenována již dnem 17.12.2021, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se od 22. 11. 2021 dosud nesešla, a to se blížíme k dalšímu čtvrtletí roku 2022, a bohužel, musíme konstatovat, že v případě otázky romské inkluze panuje bezvládí . Není veden žádný dialog se zástupci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny jako poradním orgánem vlády, potažmo ani se zástupci romské občanské společnosti není s kým konzultovat otázky týkající se institucionálního zabezpečení této agendy, která se týká i přípravy Evropských sociálních fondů a dalších otázek spojených s jmenováním romského zmocněnce a zmocněnce pro Lidská práva.

Doposud jste nás vždy směroval ke schůzce s vedoucí Úřadu vlády paní Kotalíkovou, jejíž práce si vážíme, stejně jako jejího entusiasmu vést tuto agendu, přesto v případě otázky romské inkluze a závazků plynoucích ze schválené Strategie rovnosti, participace a začlenění do roku 2030 je její pravomoc nedostatečná. Absence potřebné politické vůle a moci tuto agendu řešit, nemůže zastoupit Úřad vlády.

Výzvou ke svolání krizového jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny reagujeme na nastalou situaci ve vztahu k romským ukrajinským uprchlíkům, kterou jste také jistě zaregistroval, spojenou s ruskou agresí na Ukrajině.

Romská občanská společnost se aktivně zapojila do pomoci, která je spojena s přílivem občanů z Ukrajiny, mezi nimiž jsou i Romové, kteří svoje domovy opustili rovněž z obavy o své životy, a stejně jako v případě majoritních obyvatel Ukrajiny se jedná především o ženy a děti, jejich muži a partneři nasazují svoje životy, aby bránili svoji zemi. Bohužel, musíme konstatovat po zkušenostech z posledních dní, že v případě přijímaní romských uprchlíků dochází k nestandartním postupům, k posuzování na základě barvy pleti (tzv. dvojího metru), v mnoha případech k projevům rasismu či diskriminace, čímž podle našeho názoru dochází k porušování mezinárodních úmluv, které Česká Republika ratifikovala jako členská země OSN.

Dovolujeme si v tomto směru zdůraznit, že diskriminace ukrajinských Romů, což nepotvrzuje jen romská občanská společnost, ale i jiné iniciativy, např. Iniciativa Hlavák, má za následek, že děti a ženy hladoví, protože pro ně není dostatek jídla, což může vést k závažným zdravotním problémům, včetně různých patologických jevů, které mohou mít nedozírné následky pro celou společnost.

Jako zástupci romské občanské společnosti jsme absolvovali několik jednání se zástupci resortů Ministerstva práce a sociálních věcí a s Ministerstvem vnitra, tak abychom našli přijatelný a kohezní postup pro pomoc romským běžencům z Ukrajiny.

Narážíme však neustále na protiromské postoje krajských hejtmanů a starostů měst a obcí, kteří prostě romské uprchlíky z Ukrajiny na svém území nechtějí, ačkoliv se také jedná o válečné uprchlíky. Ve svém důsledku toto jednání nese znaky institucionálního rasismu vůči Romům, což má v neposlední řadě i značný vliv na náladu ve společnosti a ohrožení sociálního smíru a zároveň vyjádření krajských a místních politiku jsou populistické.

Vážený pane premiére, situace je závažná a vyžaduje činy, proto žádáme o svolání krizového jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

S pozdravem a úctou

Členové RomanoNetu, z. s.:

 • Romodrom, o. p. s.
 • Slovo 21, z. s.
 • Romano jasnica, z. s.
 • Kleja, z. s.
 • Khamoro, o. p. s.
 • Vzajemné soužití, o. p. s.
 • ROMEA, o. p. s.
 • Awen amenca, z. s.
 • Otevřena společnost, o. p. s.
 • IQ Roma servis, z. s.
 • Jekhetane – Společně, o. p. s.

Členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

 • Gwendolyn Albert
 • Tomáš Ščuka
 • Alena Drbohlavová Gronzíková
 • Jan Husák
 • Iveta Theuserová
 • Vladimír Červeňák
 • Zdeněk Guži
 • Štefan Oláh
 • Alica Sigmund Heráková
 • Petr Čáp
 • Simon Slanina
 • Josef Stojka
 • Martin Kaleja
Přečteno: 1211x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

UkrajinaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo