romea - logo
5. března 2021 (pátek)
svátek má Kazimír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Sčítání lidu v ČR: Zástupci menšin dostanou brzy pokyny ke sčítání, elektronický formulář bude i v romštině, uvést národnost je důležité

16.2.2021 10:45
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

Zástupci národnostních menšin v Česku by měli brzy dostat pokyny k letošnímu sčítání lidu. Předat by je měli organizacím, které příslušníky minorit sdružují. Elektronické sčítací formuláře budou vedle češtiny ještě v dalších sedmi jazycích. K papírovým formulářům pak bude možné získat překlad. Vyplývá to z připravovaného materiálu pro organizace menšin. Sčítání se uskuteční od 27. března do 11. května.

NÁRODNOSTNÍ MENŠINA

Společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.

Při posledním sčítání před deseti lety se třeba ke slovenské národnosti přihlásilo zhruba 147.200 lidí, k romské 5100, k polské 39.100, k vietnamské 29.600 a k ukrajinské 53.300 lidí. Více než 2,6 milionu osob národnost neuvedlo. Informace pro organizace příslušníků menšin připravuje Český statistický úřad ve spolupráci s úřadem vlády. Vláda má svou radu pro národnostní menšiny. Zasedají v ní zástupci 13 minorit, a to například romské, běloruské, rusínské, německé, vietnamské, ukrajinské, polské, slovenské či srbské.

Sčítání přes internet začne 27. března a potrvá do 9. dubna. Internetové formuláře budou v sedmi jazycích. Lidé je budou moci vyplňovat v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Podle statistiků bude možné při vypisování údajů mezi jazyky přepínat. Již nyní si základní infromace o sčítání můžete přečíst v romštině.

Od 17. dubna do 11. května by pak měli do terénu vyrazit sčítací komisaři. Domácnosti, které se nesečtou elektronicky, dostanou papírové formuláře. Ty budou jen v češtině. Překlad do sedmi jazyků bude na webu sčítání. Získat ho bude možné i od sčítacích komisařů či v kontaktních místech, tedy na vybraných poštách a v krajských pobočkách statistického úřadu.

Několikastránkový materiál vysvětluje, proč je podstatné uvést při sčítání národnost. Například podle zákona o obcích platí, že obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Výbory pro národnostní menšiny lze zřídit i nad rámec výše uvedených právních předpisů.

ROZDÍL MEZI NÁRODNOSTÍ A OBČANSTVÍM

Státní občanství a státní příslušnost znamená příslušnost člověka k určitému státu. Rozdílem mezi státní občanstvím a národností je to, že národnost si člověk může zvolit sám, na rozdíl od státní příslušnosti, která je dáno státem, v němž má člověk občanství. Příkladem je, že se občan může přihlásit k romské národnosti, ale státní příslušnost (občanství) má třeba Česká republika. Státní příslušnost a občanství jsou tedy dány, národnost je „volitelná“ a vychází třeba i z osobních pocitů.

Na existenci výboru pro národnostní menšiny je pak navázána celá řada možnosti uplatňování práv příslušníků národnostních menšiny. Například právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, právo na vícejazyčné názvy a označení v jazyce národnostní menšiny, právo na užívání jazyka národnostní menšiny ve věcech volebních a v případě konání referenda, právo na užívání jazyka národnostní menšiny ve veřejném styku.

Řada základních a důležitých práv příslušníků národních menšin sice není přímo provázána na existenci výborů pro národnostní menšiny, ale skutečnost, že se k dané národnostní menšiny občané hlásí, může mít vliv na intenzitu a rozsah podpory aktivit příslušníků národnostních menšin z veřejných rozpočtů.

Materiál poukazuje mimo jiné na to, že početnost menšiny má vliv na prosazování jejích práv a zájmů, právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin, právo na rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostní menšiny, vytváření a šíření rozhlasových a televizních pořadů ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin, přidělování podpor a dotací atd.

V rámci sčítání bude možné vyplnit národnosti dvě. Důraz se klade na anonymitu a bezpečnost údajů.

Přihlášení se k národnosti a příslušnost k národnostní menšině je vždy na vůli dané osoby, je tedy zcela dobrovolné. I z tohoto důvodu není přihlášení se k národnosti v rámci Sčítání lidu, domů a bytů povinné, tzn. je možné se k národnosti přihlásit, uvést je možné i dvě národnosti, ale také neuvést národnost žádnou.

Materiál také vysvětluje jaký je rozdíl mezi občanstvím (státní příslušností) a národností, který i podle zjištění zpravodajského serveru Romea.cz celé řadě lidí není jasný..

Národnost není navázána na státní občanství státu. Národnost není státem, kraji ani obcemi nikde evidována, tzn. nelze ji nalézt například v občanském průkazu ani jiném osobním dokladu vydávaném Českou republikou. Naopak státní občanství České republiky se prokazuje občanským průkazem České republiky nebo cestovním dokladem České republiky a zároveň je státní občanství údajem uvedeným v registru obyvatel. Stát tedy neeviduje národnost obyvatel České republiky, naopak státní občanství každého obyvatele ČR eviduje.

Přečteno: 487x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

sčítání obyvatel, Romové, Menšiny, sčítání 2021HLAVNÍ ZPRÁVY

Zleva: Jan Blatný, Michal Miko, Alena Gronzíková a Cyril Koky

Povinné respirátory? Pro sociálně vyloučené lokality a chudé velký finanční problém. Pokud je vláda vyžaduje, měla by je rozdávat zdarma

22.2.2021 10:30
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydá mimořádné opatření, ve kterém kvůli šíření epidemie covidu-19 zpřísní povinnost ochrany dýchacích cest. Podle dřívějšího vyjádření ministra Jana Blatného (za ANO) bude nařízení platit od půlnoci z dneška na úterý, týkat se bude veřejných míst s větší koncentrací lidí. Lidem v nich už nebude stačit textilní rouška, ale budou muset nosit respirátor, nanoroušku nebo dvě chirurgické roušky. Podle některých opozičních politiků by měl dávat občanům respirátory zdarma. To navrhují i redakcí serveru Romea.cz oslovení odborníci pracující v sociálně vyloučených lokalitách nebo s Romy.
 celý článek

Video na podporu očkování natočila i skupina celebrit z menšinových komunit, mezi nimi například herec Adil Ray či komik Romesh Ranganathan (FOTO: Repro Youtube)

videoBritská studie: Příslušníci etnických menšin mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19, méně se očkují, více umírají. V ČR podobná data nemáme

19.2.2021 16:25
Příslušníci etnických menšin žijících v Anglii mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19 než většinová populace. To se promítá i do počtu očkovaných. Zatímco bělochů ve věku 70 až 79 let naočkovali angličtí zdravotníci již 86 procent, v případě černochů je to jen 55 procent, vyplývá ze studie, o které informovala agentura Reuters.
 celý článek

Lékařka Marie Nejedlá v rozhovoru pro ROMEA TV vysvětluje popis výroby vakcíny proti COVID-19, foto: romeatv

videoLékařka pro ROMEA TV vysvětluje nejasnosti kolem očkování: Z čeho je vakcína složená? Jak funguje?

19.2.2021 13:40
Ochota občanů České republiky nechat se očkovat proti nemoci COVID-19 od konce roku mírně vzrostla. Na konci ledna mělo o vakcínu zdarma zájem 54 procent dospělých v ČR. Jak ukazují průzkumy ze zahraničí, mezi etnickými menšinami je však ochota k očkování nižší. Platí to zřejmě i u Romů v České republice. Poměrně často se opakuje několik otázek a názorů, které jsou s vakcinací spojené. Z čeho jsou vakcíny proti COVID-19 složené? Vakcíny byly vyvinuty velmi rychle, jsou proto nekvalitní? Do jaké míry jsou vakcíny účinné? ROMEA TV přináší sérii videí, kde na tyto otázky odpovídá lékařka Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu.  
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo