romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Seminář Lidská práva a násilí z nenávisti v ČR: Nesnášenlivost je v české společnosti hluboce zakořeněna

16.6.2015 12:40
V pondělí 15. 6. 2015 uspořádala organizace ROMEA a Platforma pro lidská práva v budově poslanecké sněmovny seminář „Lidská práva a násilí z nenávisti v ČR - občanská společnost a politika“. (FOTO: Denisa Tišerová, Romea.cz)
V pondělí 15. 6. 2015 uspořádala organizace ROMEA a Platforma pro lidská práva v budově poslanecké sněmovny seminář „Lidská práva a násilí z nenávisti v ČR - občanská společnost a politika“. (FOTO: Denisa Tišerová, Romea.cz)

Až 96. na světě a druhá nejhorší v EU je Česká republika v hodnocení Světového ekonomického fóra pokud jde o zapojení žen do politiky a rozhodování ve veřejné sféře a ekonomice. Ministerstvo vnitra argumenty o omezených možnostech přijímání uprchlíků spíše podněcuje xenofobii. Romské děti s diagnózou „lehká mentální porucha“, které jsou posílány do praktických škol, jsou nejhůře integrovány do společnosti. Některá média opakovaně podporují nedůvěru k menšinám publikováním neověřených či dokonce smyšlených informací...

Taková byla mimo jiné témata včerejšího semináře „Lidská práva a násilí z nenávisti v ČR - občanská společnost a politika“, který v poslanecké sněmovně uspořádaly Platforma pro lidská práva a ROMEA, o.p.s. Záštitu nad akcí převzali ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a poslankyně Markéta Adamová. V úvodu vystoupila také herečka a politička Táňa Fischerová.

V otázce genderové rovnosti je na tom ze zemí EU hůře jen Malta

Jana Smiggels Kavková z organizace Fórum 50% upozornila na genderovou nevyváženost v České republice zejména v oblasti ekonomické participace a v oblasti politické moci. Ve výzkumu Světového ekonomického fóra týkající se genderové spravedlnosti stojíme až na 96. příčce ze 142 zemí, ze zemí EU je na tom hůře pouze Malta. Mezi zásadní problematické oblasti zařadila Smiggels Kavková trh práce, chudobu seniorek a samoživitelek, podíl žen v politice, reprodukční práva, násilí na ženách a prostituci. Podle ní došlo s nástupem nové vlády k pozitivní změně zejména díky obnovení postu ministra pro lidská práva a rovné příležitosti a schválení Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 2015 – 2020.

Inkluzivní vzdělávání nestačí

Blok zaměřený na diskriminaci a nenávist české společnosti vůči Romům otevřela Jindra Marešová z Open Society Fund Praha. Svoje vystoupení věnovala násilí z nenávisti vůči Romům a představila projekty, které organizace na podporu této problematiky podpořila. Zmínila například průzkum na školách, v němž se ukázalo, že v inkluzivních školách jsou děti o Romech a jejich kultuře lépe informováni a neobjevují se u nich nenávistné postoje vůči romské menšině.

Tématem diskriminace romských žáků v českém vzdělávacím systému navázala Jana Vargovčíková z organizace Amnesty International. Vypočítala hlavní problémy českého školství ve vztahu k romským žákům: Kromě vysokého počtu romských dětí v praktických školách mezi ně patří také fakticky oddělené školy pro romské a neromské děti a projevy předsudků ve školách. Podle výzkumů jsou děti s lehkou mentální retardací, což je diagnóza často přisuzovaná Romům, v porovnání s jinými hendikepy nejhůře integrované do společnosti.

Vargovčíková zmínila jako zásadní problém neschopnost českých pedagogů pracovat s různorodou skupinou dětí. V následné diskusi účastníci otevřeli témata povinného předškolního vzdělání a informování romských rodičů o nutnosti snažit se své děti zařadit do klasické školy. Ale také otázku vzdělávání majoritní společnosti, ve které je nenávist vůči Romům zakořeněna a která své postoje přenáší na své potomky.

Média šíří nepravdivé informace, Okamura nabádá k nesnášenlivosti

Zdeněk Ryšavý z ROMEA, o.p.s. se věnoval problematice vyvolávání nenávisti prostřednictvím médií. Média si podle něj mnohdy zprávy vymýšlejí či domýšlejí a bez jakéhokoliv ověření informací je přejímají z nedůvěryhodných zdrojů. Velký problém spatřuje v nedostatku spolehlivých dat, který způsobuje šířící se mediální fámy. František Kostlán poté představil činnost antidiskriminační linky, kterou ROMEA rovněž provozuje.

Velký prostor byl věnován xenofobním a nepravdivým vyjádřením Tomia Okamury a otázce, jak je možné, že za své výstupy dosud nebyl žádným způsobem stíhán. Podle jednoho z účastníků diskuse Miroslava Rusenka vyvolává Okamura čistý podnět k nesnášenlivosti vůči etnické menšině, která se v České republice narodila, a mělo by se to soudně řešit. Podle Čeňka Růžičky tkví původ nenávistných postojů v nedostatku kontaktu mezi majoritní společností a romskou menšinou a jako řešení současné situace zmínil schůzky obou skupin, které by předešly současnému stavu „jednání o Romech bez Romů“.

„Absorpční kapacity“ pro přistěhovalce situaci zhoršují

V závěru semináře vystoupil Pavel Čižinský z Multikulturního centra, který hovořil o migrantech a uprchlících. Mimo jiné vznesl kritiku vůči Ministerstvu vnitra, které jako argument pro omezené přijímání přistěhovalců používá tzv. absorpční kapacitu – tedy, že existuje určitá míra, do které je možné je přijímat a její překročení může vyvolat vlnu xenofobie a rasismu. Podle Čižinského je otázkou, zda tento přístup, který omezuje množství imigrantů v České republice a na přistěhovalce klade vysoké nároky, xenofobii spíše nepodněcuje.

Ačkoliv byl seminář cílen především na poslance, kterým měl přinést hlubší vhled do problematiky lidských práv s důrazem na násilí z nenávisti a diskriminaci, kromě Markéty Adamové se žádný z poslanců nezúčastnil. Seminář však ukázal velkou potřebu diskutovat o problematice nesnášenlivosti české společnosti, a tak František Kostlán akci zakončil vírou v to, že se v blízké době uskuteční kulatý stůl, kde se téma znovu otevře a kam tentokrát dorazí i poslanci.

Přečteno: 6318x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Násilí z nenávisti, Diskriminace, Soužití, ROMEAHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo