romea - logo
17. října 2021 (neděle)
svátek má Hedvika

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Vláda přijala sedm opatření pro předcházení sociálním nepokojům

Praha, 11.12.2013 11:17, (ROMEA)
V Ostravě na Prokešově náměstí se 28. října 2013 uskutečnila akce nazvaná Protest proti porušování práv slušných občanů ČR, kterou pořádali neonacisté. Po skončení projevů se skupina vydala na pochod městem k nedaleké ubytovně v Sokolské ulici. Po několika stech metrech byli zastaveni kordonem těžkooděnců. (FOTO: ČTK)
V Ostravě na Prokešově náměstí se 28. října 2013 uskutečnila akce nazvaná Protest proti porušování práv slušných občanů ČR, kterou pořádali neonacisté. Po skončení projevů se skupina vydala na pochod městem k nedaleké ubytovně v Sokolské ulici. Po několika stech metrech byli zastaveni kordonem těžkooděnců. (FOTO: ČTK)

Vláda dnes schválila sedm opatření, která pomohou řešit důvody, které vedly v letošním roce k sérii protiromských nepokojů, mj. v Českých Budějovicích, Duchcově nebo Ostravě. Přijala usnesení, které ukládá ministerstvům konkrétní legislativní úkoly.

Návrhy opatření vzešly z jednání vládní Pracovní skupiny pro řešení sociálních nepokojů, která zasedla za účasti předsedy vlády a ministra Peciny letos v létě. Odborné podklady pro tyto návrhy připravila vládní Agentura pro sociální začleňování. Původně bylo předloženo osm návrhů, včetně úkolu pro ministerstvo pro místní rozvoj předložit do pololetí příštího roku návrh legislativní úpravy sociálního bydlení. „Materiál byl na vládu připraven s rozporem ministerstva, které jej uplatnilo i při jednání vlády, a úkol byl z návrhu usnesení vyňat,“ vysvětlil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, který je zároveň pověřen řízením Sekce pro lidská práva.

„Je nutné systémově zasáhnout proti zneužívání dávek majiteli ubytoven. Stát také musí pomoci zajistit, aby lidé, kteří mohou pracovat, měli takovou možnost – zejména prostřednictvím motivační veřejné služby, ale také díky dobře promyšlené aktivní politice zaměstnanosti, která bude směřovat zejména do regionů s nejvyšší nezaměstnaností,“ uvádí k hlavním bodům přijatého usnesení Šimáček.

Generální ředitelství Úřadu práce vydalo v srpnu závazný pokyn pro úřady na celém území republiky. Týká se postupu při stanovování doplatku na bydlení. „Je třeba, aby byl postup při vyplácení doplatku na bydlení na všech místech republiky jednotný, aby vycházel z výše plateb za bydlení, která je v daném místě obvyklá a aby sankce, které z něj případně vyplynou, směřovaly spíše k ubytovatelům než ubytovaným,“ poznamenává k jednomu z úkolů pro ministerstvo práce Martin Šimáček. Ministerstvo práce má také do konce března příštího roku předložit vládě návrh na obnovení odměňování lidí, kteří vykonávají veřejnou službu a návrh, jak dlouhodobě financovat sociální práci ve vyloučených lokalitách a jak zaručit, aby v místech, kde se nacházejí, byla garantována minimální kapacita sítě těchto služeb.

„Stát a jeho představitelé musí také přesvědčivou argumentací a jasným osobním postojem aktivně bojovat proti mýtům o údajném zvýhodňování jedné skupiny obyvatel, které se nyní nezadržitelně šíří zvláště prostřednictvím sociálních sítí, ale i dalších médií,“ uvádí k další části usnesení Martin Šimáček.

Ministru školství usnesení ukládá dokončit do konce června příštího roku přípravu novely školského zákona, která se věnuje i financování podpůrných opatření pro děti se specifickými potřebami. Ministerstvo spravedlnosti má do konce března ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vyhodnotit institut oddlužení v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a případně navrhnout jiné nástroje na podporu oddlužování zadlužených a předlužených občanů.

Všechna ministerstva mají do konce května příštího roku předložit vládě souhrnnou informaci o plnění těchto opatření.

Pracovní skupina pro řešení sociálních nepokojů, která tato opatření vládě navrhla, byla zřízena na začátku tohoto roku v rámci evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení sociálních nepokojů ve Šluknovském výběžku. Je složena ze zástupců ministerstev práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu a Agentury pro sociální začleňování a má zajistit koordinovaný postup státní správy při řešení podobných situací.

Seznam úkolů, které ministerstvům ukládá vládní usnesení:

ministru práce a sociálních věcí:

· do 31. 3. 2014 předložit vládě návrh mechanismů dlouhodobé finanční podpory sociální práce a garancí minimální kapacity sítě preventivních sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách,

· do 28.2. 2014 zajistit jednotný postup pro stanovování výše doplatku na bydlení a v případech hodných zvláštního zřetele využívat výše úhrady, která je v místě obvyklá u obdobných zařízení (ubytoven), popř. bytu, a podmínit výplatu splněním alespoň minimálních parametrů kvality bydlení,

· do 31. 3. 2014 předložit vládě návrh obnovení finanční bonifikace za výkon veřejné služby,

· do 31. 3. 2014 prostřednictvím Úřadu práce ČR zohledňovat při zacílení finanční podpory aktivní politiky zaměstnanosti nutnost podpory zaměstnanosti sociálně vyloučených osob, resp. zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách, zajistit podporu vytváření dotovaných pracovních míst s návazností na pracovní místa na volném trhu práce, s využitím mapování místních trhů práce a úzké spolupráce se zaměstnavateli, · zintenzívnit kontrolu nelegální práce a předložit vládě do 31. 3. 2014 zprávu o jejích výsledcích,

Agentuře pro sociální začleňování:

· ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj vzdělávat veřejné zadavatele v oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, seznamovat je s legislativními možnostmi a osvědčenými postupy a vést je k dialogu s potenciálními uchazeči a zájemci o veřejné zakázky, s cílem dosahovat přidané sociální hodnoty veřejných zakázek

ministryni spravedlnosti:

· do 31. 3. 2014 ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vyhodnotit institut oddlužení v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, případně navrhnout jiné nástroje na podporu oddlužování zadlužených a předlužených občanů,

ministru školství, mládeže a tělovýchovy:

· do 30. 6. 2014 dokončit přípravu novely školského zákona včetně úpravy financování podpůrných opatření a předložit ji vládě,

ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, vnitra, školství mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR:

· koordinovaně a efektivně reagovat prostřednictvím médií na objevující se nepravdivé informace o Romech a o aktivitách a opatřeních učiněných v boji proti eskalaci sociálního napětí

všem uvedeným:

· do 31.5. 2014 předložit vládě souhrnnou informaci o plnění výše uvedených opatření pro řešení sociálních nepokojů.

Agentura pro sociální začleňování
Přečteno: 2955x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

nepokoje, MPSV, Integrace, Soužití, Romové, opatření, Agentura pro sociální začleňování, Martin ŠimáčekHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo