romea - logo
4. června 2020 (čtvrtek)
svátek má Dalibor
Loading
rozšířené vyhledávaní

Úřad práce vydává potvrzení těm nájemcům, kteří nejsou schopni platit nájem

11.5.2020 10:41
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Lidem, kteří se kvůli pandemii koronaviru ocitli bez příjmu, nebo jim příjem citelně klesl a oni tak nejsou schopni řádně platit nájemné, je nabídnuta jistá ochrana. Na základě prokázání problémové situace pronajímatelům bytů lze dočasně odsunout placení nájmu. K tomu musí doložit potvrzení od Úřadu práce ČR, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru SARS CoV-2. Cílem tohoto opatření je dočasná ochrana nájemníků před výpovědí z prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb.

Povinnost vydávat toto potvrzení stanoví Úřadu práce ČR zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen "zákon č. 209/2020"). ÚP ČR potvrzení vystavuje jen na základě žádosti nájemců, kteří jeho prostřednictvím dokládají majiteli bytu okolnosti prodlení s placením nájemného.

"Je ale třeba upozornit na fakt, že se jedná o opatření dočasné. Tudíž vystavení potvrzení ze strany Úřadu práce ČR neznamená odpuštění, ale možný odsun placení nájemného, a to nejdéle do konce července 2020. Dlužný nájem, včetně případného úroku z prodlení, bude muset každý nájemce do konce roku doplatit. Jde tedy o ochranu před jednostrannou výpovědí," sděluje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

Potvrzení vystavuje kterékoli kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, nejlépe příslušné podle adresy bytu žadatele o potvrzení. Pokud ho tedy člověk potřebuje vystavit, je třeba podat písemnou žádost o jeho vydání. V žádosti musí uvést identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození) a identifikaci bytu, předmět žádosti (musí být patrné, že dotyčný žádá o potvrzení pro účely řešení problémů spojených s prodlením při placení nájemného v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními). Chybět nesmí ani informace o tom, ve kterém kalendářním měsíci/měsících je či bude žadatel v prodlení s platbou nájemného a dále datum a podpis žadatele.

Aby byl celý proces co nejjednodušší, je na webu Úřadu práce ČR k dispozici jednotný vzor žádosti. V případě, že nájemci použijí jinou, než standardizovanou podobu žádosti, musí obsahovat všechny výše uvedené náležitosti. Aby Úřad práce ČR mohl potvrzení vydat, je žadatel povinen doložit např. některý z níže uvedených dokladů:

 1. doklad o ztrátě zaměstnání v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) – dokládá se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat údaj, kdy došlo ke skončení pracovněprávního vztahu, že žadateli nebylo/není nebo bylo/je vyplaceno odstupné a v jaké výši. Nebo lze požádat Úřad práce ČR
  o vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání podané v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši a doklad o ztrátě zaměstnání tímto nahradit,
 2. doklad o překážkách na straně zaměstnavatele - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat odkdy, příp. dokdy, překážka trvala a výši vyplacených náhrad v jednotlivých měsících,
 3. doklad o ošetřovném - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, České správy sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ") nebo Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ"), Orgánu nemocenského pojištění Ministerstva obrany, případně Ministerstva průmyslu a obchodu, potvrzení musí obsahovat odkdy, příp. dokdy, žadatel ošetřovné pobíral a v jaké denní výši,
 4. doklad o nařízené karanténě nebo o onemocnění COVID-19 – dokládá se potvrzením subjektu, který karanténu nařídil, nebo onemocnění diagnostikoval, příp. léčil, potvrzení musí obsahovat údaj odkdy, příp. dokdy, karanténa nebo onemocnění trvalo, doklad od příslušného subjektu o výši vyplacených náhrad mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr anebo nemocenských dávek v jednotlivých měsících, pokud výplata těchto dávek náležela,
 5. doklad o uzavření provozovny - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, případně ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat odkdy, příp. dokdy, byla provozovna uzavřena,
 6. doklad o přerušení nebo ukončení živnosti - dokládá se potvrzením živnostenského úřadu, nebo potvrzením ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat údaj, kdy došlo k přerušení nebo ukončení živnosti (příp. kdy byla živnost obnovena). Nebo lze požádat Úřad práce ČR
  o vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání podané v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši a doklad o přerušení nebo ukončení živnosti tímto nahradit,
 7. doklad o vyplaceném kompenzačním bonusu pro OSVČ - dokládá se potvrzením finančního úřadu, potvrzení musí obsahovat období,
  za které žadatel kompenzační bonus obdržel a v jaké výši,
 8. žádost o vyjádření Úřadu práce ČR o vyplaceném příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení, případně mimořádné okamžité pomoci vyplacené v souvislosti s mimořádnými opatřeními.  

Žádost a povinné podklady mohou lidé odeslat elektronicky, poštou, odevzdat na podatelně Úřadu práce ČR nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Pokud nájemci využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se emailem nebo telefonicky na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

fk, Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Přečteno: 830x
 

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Úřad práce, COVID-19HLAVNÍ ZPRÁVY

V době živého televizního vystoupení prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali

videoVIDEO: Trump tvrdil, že je na straně pokojně protestujících, ve stejnou chvíli těžkooděnci rozháněli slzným plynem pokojné demonstranty u Bílého domu

2.6.2020 10:53
Americký prezident Donald Trump nařídil mobilizaci všech dostupných civilních i vojenských sil s cílem zastavit již týden trvající nepokoje, které se rozpoutaly po násilné smrti černocha George Floyda. V době prezidentova živého televizního vystoupení, ve kterém Trump tvrdil, že stojí na straně pokojných protestujících, zahnala policie pokojné demonstranty před Bílým domem, kteří měli zdvižené ruce nad hlavou a pouze skandovali "nestřílejte" s pomocí slzného plynu. Těžkooděnci proti pokojnému shromáždění použili obušky, zasahovali i policisté na koních. Protesty v USA pokračují již sedmým dnem a připojilo se k nim více než 75 měst, i když ve čtyř desítkách z nich platí zákaz nočního vycházení.
 celý článek

Romky ze skupiny Manushe (FOTO: Slovo 21)

Bidaripen: Romky chtějí ostatním Romům dodávat sebedůvěru, že společně mohou věci kolem sebe měnit k lepšímu

2.6.2020 10:14
Bidaripen, tedy romsky odvaha, rozhodně nechybí skupince Romek ve vybraných sedmi lokalitách, aby se v nadcházejících měsících staly rovnocennými partnery respektovanými místní samosprávou a měly možnost spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje. Stejnojmenný projekt lídryním nabídne informace jak správně a efektivně spolupracovat s místními spolky a institucemi například při vybudování přechodu na frekventované ulici.
 celý článek

V pátek 15. 5. 2020 vypukl požár v domě romské rodiny v obci Veltěže u Loun. Rodina dům postupně opravuje, obec vyhlásila na pomoc veřejnou sbírku. (FOTO: Facebook Žhář z Veltěže, koláž: Romea.cz)

videoObec Veltěže otevřela sbírkový účet na pomoc romské rodině, které vyhořel dům. Policie případ stále vyšetřuje

1.6.2020 20:54
Obec Veltěže na Lounsku vyhlásila veřejnou sbírku jako pomoc pro romskou rodinu, které vyhořela v pátek 15. 5. 2020 velká část domu. Od 1. 6. 2020 je dostupné číslo účtu, na které mohou lidé posílat finanční příspěvky až do 30. listopadu 2020. Jak již dříve uvedla pro ROMEA TV starostka obce Věra Posledníková, obec na sbírkový účet vloží počáteční vklad 5 tisíc korun.
 celý článek

 
www.iROZHLAS.cz

Další články z rubriky..
romea - logo