romea - logo
7. srpna 2020 (pátek)
svátek má Lada

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Úřad práce vydává potvrzení těm nájemcům, kteří nejsou schopni platit nájem

11.5.2020 10:41
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Lidem, kteří se kvůli pandemii koronaviru ocitli bez příjmu, nebo jim příjem citelně klesl a oni tak nejsou schopni řádně platit nájemné, je nabídnuta jistá ochrana. Na základě prokázání problémové situace pronajímatelům bytů lze dočasně odsunout placení nájmu. K tomu musí doložit potvrzení od Úřadu práce ČR, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru SARS CoV-2. Cílem tohoto opatření je dočasná ochrana nájemníků před výpovědí z prostor sloužících k uspokojování bytových potřeb.

Povinnost vydávat toto potvrzení stanoví Úřadu práce ČR zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen "zákon č. 209/2020"). ÚP ČR potvrzení vystavuje jen na základě žádosti nájemců, kteří jeho prostřednictvím dokládají majiteli bytu okolnosti prodlení s placením nájemného.

"Je ale třeba upozornit na fakt, že se jedná o opatření dočasné. Tudíž vystavení potvrzení ze strany Úřadu práce ČR neznamená odpuštění, ale možný odsun placení nájemného, a to nejdéle do konce července 2020. Dlužný nájem, včetně případného úroku z prodlení, bude muset každý nájemce do konce roku doplatit. Jde tedy o ochranu před jednostrannou výpovědí," sděluje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

Potvrzení vystavuje kterékoli kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, nejlépe příslušné podle adresy bytu žadatele o potvrzení. Pokud ho tedy člověk potřebuje vystavit, je třeba podat písemnou žádost o jeho vydání. V žádosti musí uvést identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození) a identifikaci bytu, předmět žádosti (musí být patrné, že dotyčný žádá o potvrzení pro účely řešení problémů spojených s prodlením při placení nájemného v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními). Chybět nesmí ani informace o tom, ve kterém kalendářním měsíci/měsících je či bude žadatel v prodlení s platbou nájemného a dále datum a podpis žadatele.

Aby byl celý proces co nejjednodušší, je na webu Úřadu práce ČR k dispozici jednotný vzor žádosti. V případě, že nájemci použijí jinou, než standardizovanou podobu žádosti, musí obsahovat všechny výše uvedené náležitosti. Aby Úřad práce ČR mohl potvrzení vydat, je žadatel povinen doložit např. některý z níže uvedených dokladů:

 1. doklad o ztrátě zaměstnání v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) – dokládá se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat údaj, kdy došlo ke skončení pracovněprávního vztahu, že žadateli nebylo/není nebo bylo/je vyplaceno odstupné a v jaké výši. Nebo lze požádat Úřad práce ČR
  o vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání podané v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši a doklad o ztrátě zaměstnání tímto nahradit,
 2. doklad o překážkách na straně zaměstnavatele - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, musí obsahovat odkdy, příp. dokdy, překážka trvala a výši vyplacených náhrad v jednotlivých měsících,
 3. doklad o ošetřovném - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, České správy sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ") nebo Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ"), Orgánu nemocenského pojištění Ministerstva obrany, případně Ministerstva průmyslu a obchodu, potvrzení musí obsahovat odkdy, příp. dokdy, žadatel ošetřovné pobíral a v jaké denní výši,
 4. doklad o nařízené karanténě nebo o onemocnění COVID-19 – dokládá se potvrzením subjektu, který karanténu nařídil, nebo onemocnění diagnostikoval, příp. léčil, potvrzení musí obsahovat údaj odkdy, příp. dokdy, karanténa nebo onemocnění trvalo, doklad od příslušného subjektu o výši vyplacených náhrad mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr anebo nemocenských dávek v jednotlivých měsících, pokud výplata těchto dávek náležela,
 5. doklad o uzavření provozovny - dokládá se potvrzením zaměstnavatele, případně ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat odkdy, příp. dokdy, byla provozovna uzavřena,
 6. doklad o přerušení nebo ukončení živnosti - dokládá se potvrzením živnostenského úřadu, nebo potvrzením ČSSZ nebo OSSZ, potvrzení musí obsahovat údaj, kdy došlo k přerušení nebo ukončení živnosti (příp. kdy byla živnost obnovena). Nebo lze požádat Úřad práce ČR
  o vyjádření, že žadatel je na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání podané v rozhodném období (od 12. března do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do 31. července 2020) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a je/není mu poskytována podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši a doklad o přerušení nebo ukončení živnosti tímto nahradit,
 7. doklad o vyplaceném kompenzačním bonusu pro OSVČ - dokládá se potvrzením finančního úřadu, potvrzení musí obsahovat období,
  za které žadatel kompenzační bonus obdržel a v jaké výši,
 8. žádost o vyjádření Úřadu práce ČR o vyplaceném příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení, případně mimořádné okamžité pomoci vyplacené v souvislosti s mimořádnými opatřeními.  

Žádost a povinné podklady mohou lidé odeslat elektronicky, poštou, odevzdat na podatelně Úřadu práce ČR nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Pokud nájemci využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se emailem nebo telefonicky na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

fk, Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Přečteno: 957x
 

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Úřad práce, COVID-19HLAVNÍ ZPRÁVY

Filip Grznár (zdroj: repro YouTube)

Grznár schvaloval zastřelení Roma a dalším Romům vyhrožoval vyvražděním. U soudu tvrdí, že šlo o nadsázku

4.8.2020 21:09
U okresního soudu v Chomutově začalo hlavní líčení v případu kulturisty Filipa Grznára, který schvaloval zastřelení mladého Roma v Chomutově a dalším Romům vyhrožoval vyvražděním. Je obviněný z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a ze schvalování trestného činu, za což mu hrozí až rok za mřížemi. Informuje o tom server iDNES.cz.
 celý článek

Josef Serinek (FOTO: Post Bellum)

AUDIO: Česká cikánská rapsodie. Vzpomínky proslulého „Černého partyzána“ Josefa Serinka čte herec Hynek Čermák

3.8.2020 12:10
Český rozhlas Vltava začíná vysílat čtení na pokračování vzpomínek proslulého "Černého partyzána" Josefa Serinka, jemuž se podařilo uprchnout z koncentračního tábora v Letech a zapojit se do oboje proti nacistům, kteří povraždili jeho rodinu. Premiéru každého dílu v podání herce Hynka Čermáka můžete poslouchat každý všední den v 11:30 na Vltavě a po odvysílání ještě po dobu dvou týdnů on-line.
 celý článek

videoZÁZNAM: "Leperiben: My nezapomínáme." Organizace Ara Art i letos pořádala pietní akci k připomínce obětí romského holocaustu

29.7.2020 11:58
V neděli 2. srpna od 18.30 se na pražském náměstí Míru uskutečnila 2. ročník pietní akce k připomínce obětí romského holocaustu, s názvem "Leperiben: My nezapomínáme".
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo