romea - logo
23. května 2022 (pondělí)
svátek má Vladimír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny schválila obsah dotačních programů pro rok 2014

Praha, 27.3.2013 11:35, (ROMEA)
Jedno ze dřívějších jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Foto: Archiv Romea.cz.
Jedno ze dřívějších jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Foto: Archiv Romea.cz.

V pondělí dne 25. března 2013 proběhlo první zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Rada“) v tomto roce. Zasedání v nepřítomnosti předsedy Rady, kterým je předseda vlády ČR, RNDr. Petr Nečas, řídila výkonná místopředsedkyně Rady, Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Na programu zasedání bylo schválení dotací Úřadu vlády ČR k financování programů v oblasti lidských práv: programy Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora terénní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Rada dále schválila obsah dotačních programů pro rok 2014.

Tematická část zasedání byla věnována inkluzivnímu vzdělávání, situaci Romů v oblasti bydlení a budoucnostni Muzea romské kultury. Členové Rady se v prvé řadě zajímali o naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případě D. H. a ostatní proti České republice ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dále byly představeny doporučení Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace k návrhu změn dotačního programu MŠMT Podpora integrace romské komunity. Náměstek ministra školství PhDr. Jindřich Fryč informoval o postupu naplňování zmíněného rozsudku a seznámil členy Rady s plněním úkolů vyplývajících z minulých zasedání Rady.

Opatření ministerstva pro místní rozvoj k řešení situace osob v bytové nouzi a pokrok v plnění Koncepce bydlení do roku 2020 představil náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba. Mgr. Věra Pelíšková informovala o studii „Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé“, která studuje situaci v 7 vybraných vzorových ubytovnách. S ohledem na neexistenci záchranného systému pro osoby v bytové nouzi připravil Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace návrh opatření v oblasti bydlení.

Rada se dále vyjádřila k návrhu úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014, který zmiňuje u Ministerstva kultury návrh na sloučení Muzea romské kultury s Moravským zemským muzeem. K tomuto bodu jednání byli přizváni Ing. Karel Holomek, jeden ze zakladatelů Muzea romské kultury, a Mgr. Jana Poláková PhD., pověřená vedením muzea. Ministerstvo kultury bylo vyzváno, aby učinilo kroky k zachování Muzea romské kultury ve formě samostatné příspěvkové organizace státu.

Na závěr byl představen vládní materiál týkající se společného plánu okamžité intervence pro řešení sociálních nepokojů. Zástupci komunity Sant' Egidio informovali o iniciativě k uznání dne 7. března za „Den památky obětí pronásledování Romů za 2. světové války“. Členové Rady byli dále informování o semináři: „Mladí Romové v Evropě“, který se uskuteční v rámci mezinárodního romského festivalu Khamoro, a na závěr zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Mgr. Monika Šimůnková, informovala o plánovaném setkání u příležitosti Mezinárodního dne Romů. 
brf, vlada.cz
Přečteno: 1066x
 

Kam dál:

Štítky:  

Politika, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Romové, Dotace, Šimůnková MonikaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo