romea - logo
13. srpna 2022 (sobota)
svátek má Alena

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Drahomír R. Horváth (Změna), kandidát do sněmovny: Mám recept na zlepšení soužití Romů a majority

Děčín, 11.10.2013 12:15, (ROMEA)
Drahomír Radek Horváth (FOTO: Saša Uhlová)
Drahomír Radek Horváth (FOTO: Saša Uhlová)

V letošních předčasných volbách kandiduje oproti předchozím letům nezvykle mnoho Romů. Měsíčník Romano voďi, který vydává sdružení ROMEA, se vedle analytických materiálů o volbách snažil vyzpovídat všechny, kteří se do Poslanecké sněmovny snaží dostat a o nichž se dozvěděl. Postupně je budeme zveřejňovat i na serveru Romea.cz. Volby považujeme za důležité, klíčové a snad vám takto zprostředkujeme názory těch, jež se ucházejí o vaši přízeň.

Dnes představujeme Drahomíra Radka Horvátha, který kandiduje za politické hnutí Změna v Ústeckém kraji na 7. místě.

Proč právě Změna? Byl jste předtím členem jiného politického uskupení?

Svého času jsem kandidoval v komunálních volbách do městského zastupitelstva, ale jako bezpartijní na kandidátce jedné lokální politické strany. Změna – politické hnutí mě oslovila, a nebyla jediná. Mé rozhodnutí vstoupit na kandidátku právě sem ovlivnilo několik faktorů. Zejména však jejich jasná definice toho, jak kandidátky sestavují.

Kandidát či kandidátka by měli splňovat tato kritéria:

 • Osobnosti, které mohou prokázat, že v minulosti dlouhodobě a aktivně hájily nebo prosazovaly veřejný zájem či prosazovaly ekologické, ekonomické či sociální inovace. Osobnosti schopné vzájemné spolupráce a komunikace.
 • Osobnosti s kreditem u veřejnosti a schopné oslovit díky svým předcházejícím aktivitám širší veřejnost.
 • Osobnosti neúplatné a nezávislé na kmotrech, na byznysu.
 • Osobnosti se společnými hodnotami a politickou orientací – občansko-zelenou.

Jaké šance podle Vás má Změna v předčasných volbách obecně? A ve Vašem kraji?

Jsem přesvědčený, že Změna má šance ovlivnit tyto volby stejně jako Hnutí PRO kraj ovlivnilo volby krajské v loňském roce. Změna – politické hnutí má na svých kandidátkách mnoho lidí ze zmíněného Hnutí PRO kraj. Nejvíce je to patrné v Ústeckém kraji.

Drahomír Radek Horváth

 • Věk: 41 let
 • Studium, profese: SOU Dopravní ČSPLO (lodník pro říční dopravu), pak nástavba, maturita, pracovník v sociálních službách, vedoucí poradny, romský mentor
 • Dvě nejlepší, dvě nejhorší vlastnosti: Důslednost, spolehlivost. Nejhorší vlastnosti: preciznost, houževnatost

Proč ta kritika spojenectví SZ a SRP?

Tady dochází ke špatnému pochopení mého blogu, ve kterém jsem nekritizoval spojenectví, ale formu, jak k němu došlo. Nemám však potřebu se k tomuto tématu vracet a protože jsem nyní sám kandidát (v době psaní blogu jsem nebyl), odmítám jakoukoliv negativní formu kampaně vůči jiným kandidátům a politickým stranám. Takže se omlouvám, ale k věci se již vyjadřovat nebudu. Pokud by měl čtenář zájem, tak blog stále visí a lze si z něj po přečtení udělat jasný a srozumitelný závěr.

Co chce Změna dělat pro minority v ČR, čemu se chce věnovat specificky? Čemu konkrétně Vy? Jaké si dáváte šance?

To, co prosazuji za sebe a co se setkalo s příznivým ohlasem uvnitř hnutí Změna, je jasná a podrobně definovaná koncepce řešení situace sociálně vyloučených romských lokalit a recept na zlepšení vzájemného soužití mezi romskou minoritou a majoritní částí populace. Je to materiál celkem obsáhlý a proto nevím, jestli bych měl zabředat do podrobností. V nástřelu, asi toliko:

 • Zvýšit povědomí o zapojení romských komunit do spolupráce při řešení.
 • Silnější participace Romů bude nepochybně efektivnější než paternalistické přístupy.
 • Je potřeba zamyslet se nad náhradou dávkového systému tzv. základním příjmem.
 • Raději úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli v plné výši ze státní pokladny, než demotivující dávku v hmotné nouzi. Aby bylo možné řešit zásadní problém sociálně vyloučených lokalit, je zapotřebí především zvýšit zaměstnanost.
 • Zásadní nutnost je vytvoření samostatného zákona o sociálním bydlení, kde by bylo jasně legislativně ukotveno, co je to soc. bydlení, komu je určeno, kdo ho může provozovat a za jakých podmínek, včetně hygienických limitů.

Letos kandiduje poměrně hodně Romů v různých stranách? Jak to vnímáte? Na základě vašich zkušeností, jsou si všichni kandidující podle vás vědomi toho, co by je v politice čekalo?

Vítám skutečnost, že se Romové v současné době angažují v politice víc než kdy doposud. Je to známkou toho, že nám jde skutečně o kvalitu vzájemného soužití v této zemi. Mnozí lidé očekávali ve světle protiromských demonstrací spíše negativní vývoj událostí, a to, že se budeme radikalizovat a primitivně militantně reagovat, ale je evidentní, že Romové jsou racionálně uvažující jedinci, kteří svým podílem na věci veřejné dávají jasně na vědomí svou ochotu měnit situaci k lepšímu.

Měli by spolu tito kandidáti spolupracovat, i když reprezentují různé politické spektrum?

Spolupracovat může každý rozumný člověk. Záleží jen na tom, jestli najdou společnou řeč a sledují nějaký společný cíl. Ideologie může jít stranou, pokud tu máme ve hře nějaký vyšší morální a etický zájem.

Co pro vás znamená romství?

Nepřerušitelná linie s předky, hrdost na své předky. Můj děda Emil Hunka předseda Svazu Cikánů-Romů v Děčíně v roce 1970 a jeho práce uvnitř místní komunity, babička, která stále žije a vypráví o pronásledování za 2. světové války jen proto, že byla Romka. Povinnost, morální povinnost v případě, že mám možnost a schopnost něco udělat pro obecné blaho, je mou povinností toto učinit. Takže romství je zčásti hrdost, zčásti odpovědnost a povinnost.

Co pro vás symbolizuje politika a vaše účast v ní?

Přispět ke zlepšení poměrů, dát svůj potenciál do služeb něčeho vyššího, něčeho, co bude ovlivňovat chod budoucnosti správným směrem. Co s mým přispěním může situaci kolem Romů a vzájemného soužití v naší zemi ovlivnit k lepšímu. Je dost Romů s potenciálem, kteří by měli začít uvažovat takto komunitně, neboť je dost dobře možné, že pokud budeme mlčet, ke slovu se dostanou radikálové. A mlčení dnes stává se zradou, jak řekl jeden velký muž. Já proto nechci mlčet a rozhodl jsem se vstoupit do politiky.

Rozhovory vznikaly pro časopis RV, v jehož říjnovém vydání je kromě dalších článků naleznete ve zkrácené podobě. Časopis si můžete objednat na: romea@romea.cz.
Přečteno: 2823x
 

Kam dál:

Štítky:  

Volby, Volby 2013, Rozhovory, Soužití, vyloučená lokalitaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo