romea - logo
20. srpna 2022 (sobota)
svátek má Bernard

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ERGO Network a další romské, proromské a protirasistické organizace žádají nezávislé a důkladné vyšetření smrti Roma Stanislava Tomáše

28.6.2021 22:30
Gabriela Hrabaňová, ředitelka organizace ERGO Network (FOTO: Romea.cz)
Gabriela Hrabaňová, ředitelka organizace ERGO Network (FOTO: Romea.cz)

Evropská romská zastřešující organizace ERGO Network a další romské, proromské a protirasistické organizace občanské společnosti žádají nezávislé a důkladné vyšetření smrti Roma Stanislava Tomáše z Teplic, který zemřel krátce po policejním zákroku. Zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje jejich prohlášení v plném znění.

ERGO Network společně s romskými, proromskými a protirasistickými organizacemi občanské společnosti požadují spravedlnost pro Stanislava Tomáše!

Jsme velmi znepokojeni video záběry, které ukazují poslední chvíle Stanislavova života během policejního pokusu o jeho zadržení za použití nadměrné síly.

Délka a síla konstantního tlaku působícího na Stanislavovu horní část těla, krk a šíji byly naprosto nepřiměřené vzhledem k omezení pohybu spoutaného člověka. Imobilizace a tlak navíc pokračovaly dlouho poté, co mu byla nasazena pouta, až do chvíle, kdy přestal křičet a hýbat se. Video končí ve chvíli, kdy si policista klečící muži na krku uvědomí, že zatýkaný nejeví známky života. I když video končí předtím, než je možné vidět, zda je muž před příjezdem sanitky ještě naživu, ve videu je vidět, že zatýkaný muž je tichý a bez známek života. V předběžných prohlášeních policie je popíráno, že by taktika důstojníka způsobila nebo přispěla ke smrti Stanislava, prohlášení tvrdí, že zemřel v sanitce. V prohlášení je navíc uvedeno, že podle předběžné pitevní zprávy měla policie důvod dospět k závěru, že Stanislav byl pod vlivem cizí látky amfetaminové povahy, a že pitva odhalila patologické změny na srdečních tepnách. Bez ohledu na tyto okolnosti byly kroky policistů však naprosto neodůvodněné, nepřiměřené a došlo ke zneužití jejich pravomoci.

Je znepokojivé, že vysoce postavení čeští vládní úředníci, zejména ministr vnitra a předseda vlády, podpořili policisty, zatímco jejich úkolem je zůstat nestrannými a čekat na výsledky oficiálního vyšetřování případu, což umožní soudnímu systému a osobám přímo zapojeným do vyšetřovacího procesu vykonat svou práci. Premiér navíc velmi rychle došel k závěru, že Stanislav nezemřel v důsledku policejního zásahu, a to pouze na základě předběžných výsledků pitvy, aniž by čekal na konečné výsledky vyšetřovacího procesu. Naproti tomu oba politici použili hanlivé výrazy ve spojitosti s popisem Stanislava, aby ospravedlnili policejní akci a metody.

Je velmi nebezpečné vytvářet morální hierarchie o tom, kdo by měl být chráněn před zákonem, a taktéž je nebezpečné zakládat policejní reakce na základě morálních úsudků, a to především pokud toto přichází z nejvyšší úrovně českého politického a soudního vedení. Takové jednání by představovalo porušení zákoníku policejního chování a odpovědnosti. Úkolem policie, zejména v demokratických společnostech a v Evropské unii, je sloužit a chránit bez ohledu na okolnosti situace nebo zúčastněné osoby. V tomto konkrétním případě neexistují žádné důkazy prokazující, že daná osoba představovala bezprostřední ohrožení pro sebe i ostatní, a proto použití nadměrné síly a neustálého tlaku na průdušnici nebylo legitimní ani přiměřené reakci zadržené osoby.

  • Žádáme orgány EU, aby vyzvaly k nezávislému, efektivnímu a nezaujatému vyšetření tohoto případu tak, aby jednání policistů bylo důkladně a řádně vyšetřeno a sankcionováno přiměřeně k míře trestného činu a újmy oběti.
  • Rovněž upozorňujeme na potřebu chránit soukromí a bezpečnost těch svědků, kteří jsou ochotni být účastníkem vyšetřování a / nebo soudních jednání, aby byla zajištěna jejich ochrana před možnými hrozbami ze strany nestátních subjektů a policie.
  • Je zásadní, aby vyšetřování policejního zásahu zohlednilo také rasovou motivaci, v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva (Nachova v. Bulharsko).
  • Vyzýváme vedení EU, vládu České republiky, média a nevládní subjekty, aby zaujaly jasný postoj proti antigypsyismu a policejnímu násilí, a to mimo jiné také prostřednictvím veřejných prohlášení. Kromě toho vyzýváme státní úředníky a česká média, aby upustily od obviňování oběti a stigmatizace jeho rodiny a blízkých. V centru pozornosti by měla zůstat adekvátnost policejní reakce nebo její nedostatek, který vedl ke smrti Stanislava, a nic jiného.
  • Vyzývá Parlament České republiky, veřejného ochránce práv a další odpovědné instituce, aby zahájily vyšetřování veřejných hanlivých a zaujatých prohlášení a možných souvisejících kroků předsedy vlády a ministra vnitra v této věci.
  • Vyzýváme orgány EU, aby zahájily celoevropské přezkoumání policejních technik a metod používaných na vnitrostátní úrovni, včetně imobilizace a zadržení někoho pomocí metody klečení (na krku) a aby spolupracovaly s členskými státy na zákazu nebezpečných metod, které mohou nevratně ublížit osobě.

Jako ochránci lidských práv zaujímáme jednoznačný postoj proti policejnímu násilí a neadekvátní policejní reakci, zejména při zacházení s lidmi z rasových menšin. Chtěli bychom vyjádřit naši upřímnou soustrast rodině a blízkým Stanislava a doufáme, že spravedlnosti bude rychle dosaženo.

Roma Lives Matter!
Na romských životech záleží!

Přečteno: 2247x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

smrt , Smrt po policejní intervenci, Smrt Roma v Teplicích, ERGO Network, Prohlášení, PolicieHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo