romea - logo
7. prosince 2021 (úterý)
svátek má Ambrož

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Monika Mihaličková na zasedání v Bruselu: Největší hrozba přichází ze stále více nacionalizované politiky

19.12.2017 16:25
Monika Mihaličková 5. 12. 2017 na čtvrtém zasedání skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti (FOTO: Gabriela Hrabaňová)
Monika Mihaličková 5. 12. 2017 na čtvrtém zasedání skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti (FOTO: Gabriela Hrabaňová)

Monika Mihaličková, která v organizaci ROMEA pracuje jako fundraiserka především vzdělávacích aktivit, přednesla 5. prosince v Bruselu projev na 4. zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti. V Bruselu se setkala mimo další osobnosti například také s romskou europoslankyní Lívií Járóko a českým europoslancem Luďkem Niedermayerem.

Skupina na vysoké úrovni je platformou pro podporu úsilí EU a členských států zajistit účinné provádění politik a pravidel boje proti trestné činnosti z nenávisti a nenávistných projevů.

Projev Moniky Mihaličkové na 4. zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a dalším formám nesnášenlivosti

Jako bývalá poslankyně Parlamentu České republiky (kterou jsem byla v letech 1998-2002) se zaměřuji na hledání efektivních nástrojů přispívajících ke snižování etnického napětí v naší zemi. Jednou z cest, kterou jsme se vydali, je pomoc romským dětem při přechodu mezi jednotlivými stupni našeho vzdělávacího systému. Pomáháme žákům při přechodu ze základních škol na střední školy a dále studentům ze středních škol na školy vysoké. A můžeme říct, že jsme v tomto směru úspěšní.

ROMEA podpořila v rámci svého Romského stipendijního programu v tomto školním roce 86 studentů středních škol z celé České republiky. Kromě toho jsme prostřednictvím nadace Roma Education Fund podpořili 50 studentů vysokých škol. Našim cílem je tento stipendijní program dlouhodobě udržet a zajistit jeho financování jak z firemních darů, tak z příspěvků individuálních dárců.

Před pár týdny jsme spustili online fundraisingovou výzvu na podporu základní školy, která byla napadena nenávistnými výroky na sociálních sítích. Místní česká média na podzim zveřejnila na svých stránkách fotografii prvňáčků. Snímek spustil vlnu negativních reakcí jen proto, že na něm byly děti arabského, romského a vietnamského původu. Rasisté na Facebooku posílali děti do plynu a chtěli na ně házet granáty. Pár dní na to vyjádřila svůj postoj k události také nově zvolená poslankyně, která řekla, že reakce na takovou fotografii chápe.

Co na to říci?

Nechali jsme vstoupit extrémisty do Parlamentu. V tuto chvíli je tedy našim úkolem ochraňovat ty, kdo jsou oběťmi útoků, a to i před politickými populisty.

 

Tuto kampaň jsme spustili společně s respektovaným sociologem panem Ivanem Gabalem jako gesto morální podpory. Kampaň jsme nazvali ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL! Pojďme společně a hlasitě říct „NE“ nenávisti tím, že podpoříme Romský stipendijní program. 50% z celkové částky darujeme dětem z napadené základní školy v Teplicích, všem bez rozdílu národnosti.

Získali jsme v tuto chvíli téměř půl milionu korun a podpořilo nás více než 700 dárců. Jsme hrdí na to, že se tato kampaň těší velkému úspěchu. Bude probíhat až do konce roku a je konstruktivní cestou pro ty, kdo jsou pobouřeni projevy nenávisti a chtějí projevit solidaritu s napadenými prvňáčky i se studenty.

Organizace ROMEA je jednou z nejvíce viditelných romských organizací a je významný aktérem v oblasti interetnických a pravdivých zpráv o Romech. 15 let provozujeme online mediální server Romea.cz a měsíčně vydáváme časopis Romano voďi. Pracujeme jako mediální watchdog, upozorňujeme na dezinformace a trváme na opravách a odvolání zpravodajství, která jsou zkreslená, falešná a zavádějící. Odhalili jsme již mnoho žurnalistických hoaxů.

ROMEA zaznamenává také ústní historii Romů v projektu Paměť Romů, na kterém spolupracuje s Muzeem romské kultury a Univerzitou Karlovou. V rámci našich vzdělávacích projektů připravujeme na práci v médiích romské novináře a posilujeme a budujeme spolupráci se zainteresovanými komunitami a organizacemi, jako je Federace židovských obcí, Knihovna Václava Havla, Open Society Fund a další.

ROMEA je v letošním roce jednou z organizací zapojenou do projektu s názvem: „Roma Civil Monitor pro Českou republiku", ve kterém zpracovává sekci věnovanou anticiganismu v ČR. Tento výzkumný projekt, financovaný Generálním ředitelstvím pro spravedlnost, je koordinovaný Středoevropskou univerzitou v Budapešti (CEU). Přinese informace občanské společnosti z téměř všech členských států EU o zkušenostech romské komunity, včetně zkušeností s anticiganismem. Tato evropská platforma bude zdrojem informací také pro politiky a veřejné orgány proto, aby intervence v této oblasti mohly být neustále zlepšovány na základě objektivních skutečností.

Vnímáme současnou politickou situaci jako hrozbu, která přichází ze stále více nacionalizované politiky a zavádí rasismus a nesnášenlivost do domácí, a nedávno dokonce i do parlamentní politiky. Před pár týdny tato hrozba vstoupila do české dolní komory a může se stát součástí vládní koalice. V důsledku toho jsme svědky výrazného poklesu hlasů pro EU a proevropských politických stran. Musíme si uvědomit prokázanou souvislost mezi podporou rasismu, nacionalismu a extremismu na jedné straně a vzestupem euroskepticismu a radikální antievropskou rétorikou na straně druhé. To je místo, kde se rodí náš společný zájem a kde vnímáme stále větší propojení.

V tuto chvíli se musíme zaměřit na následující kroky:

A) Domácí původ rasismu a neonacismu vyžaduje hledání domácího řešení a politiky. Evropská unie může v této oblasti pomoci financováním, ale nemůže nahradit naše domácí vlády. To je náš úkol a musíme na něm pracovat se všemi našimi závazky a s plným úsilím.

B) Mezi širší komunitou nevládních organizací v České republice existuje shoda na tom, že vzrůstající nesnášenlivost, rasismus a nenávist využívají někteří domácí parlamentní politici, aby se stala společným rysem všech zemí V4 a specifickým regionálním aspektem pro naše čtyři země. To je místo, kde pro EU začíná seriózní práce. To, že máme v zemích V4 podobné problémy s extremismem, ještě neznamená, že budou existovat společné způsoby, jak je vyřešit. Všechny tyto země však mají jeden společný rys, a tím je naše stále krátká a nedostatečná historická paměť. Druhým společným problémem je neúspěšný přechod našich vzdělávacích systémů na otevřené, západní, multikulturní, vícejazyčné školy.

C) Při debatě o podpoře EU směrem k modernizaci a další otevřenosti středoevropských společností musíme usilovat o podporu historického a kulturního vzdělávání, které bude více využívat prostředků jako je umění, film a sport pro návrat do naší historie a bude posilovat nové, otevřené identity. Historické povědomí a pozitivní emoce, které nahradí strach a nenávist, nás přivedou k novému otevřenému pocitu sounáležitosti spíše než k podřadnosti a nerovnosti mezi našimi "starými" a "novými" členskými státy. Upozorňuji, že to by nemělo být propagandou, neboť propaganda se bude opakovat.

D) Členské státy by se měly věnovat vzdělávacím systémům. Výměna studentů a vědeckých programů však nestačí. Potřebujeme rozsáhlejší modernizaci našich vzdělávacích systémů a pomoc EU je nezbytná. Jde o úkony jako je např. výměna učitelů, školení českých učitelů a manažerů škol prostřednictvím stáží, zavedení mentoringu ve školách, předávání osvědčených postupů, zavádění ICT ve výuce apod.

Dovolte mi uzavřít svou prezentaci vyjádřením svého osobního pocitu. Čas je extrémně vzácný a v tuto chvíli není na naší straně.

Přečteno: 2263x
 

Kam dál:

Štítky:  

EU, Brusel, Politika, Násilí z nenávisti, Rasismus, AnticiganismusHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo