romea - logo
26. června 2022 (neděle)
svátek má Adriana

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Monika Šimůnková: Zacházení se skupinou romských uprchlíků v Ostravě popsané Romea.cz rozhodně není v pořádku

10.4.2022 18:30
Monika Šimůnková (FOTO: https://www.ochrance.cz/)
Monika Šimůnková (FOTO: https://www.ochrance.cz/)

Podle zástupkyně Veřejného ochránce práv Moniky Šimůnkové jsou informace zjištěné zpravodajským serverem Romea.cz o situaci v přijímacím středisku na ostravském výstavišti Černá louka závažné. "Takové zacházení s touto skupinou uprchlíků rozhodně není v pořádku," uvedla Monika Šimůnková v rozhovoru pro zpravodajský server Romea.cz. Šimůnková také popsala kroky, které již v souvislosti s romskými uprchlíky z Ukrajiny učinila.

Máte informace o tom, že v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny dochází na území ČR k nerovnému zacházení? 

Takové informace zatím nemám, s výjimkou některých individuálních případů z médií, např. těch z článku na Romea.cz. Nemáme ani informace o tom, že by k nerovnému zacházení docházelo se strany státu či jeho organizací, případně krajů. Nevím ani o tom, že bychom k dnešnímu dni na toto téma měli nějaké oficiální podněty. 

Budete se o situaci romských uprchlíků z Ukrajiny zajímat?

Obecně se o situaci romských uprchlíků z Ukrajiny zajímám. Jsme v kontaktu se Správou uprchlických zařízení, členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, nevládními organizacemi, které zajišťují podporu romským uprchlíkům. Úřad vlády, kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jako koordinační orgán pro řešení situace ukrajinských Romů organizuje pravidelná setkání k jejich situaci za účasti dalších zapojených subjektů - policie, krajští koordinátoři pro romské záležitosti atd., kterého se účastním já či moji kolegové. 

V rámci této platformy se mohu doptat také na informace k situaci v Moravskoslezském kraji, nebo oslovit příslušného krajského romského koordinátora, případně se mohu svým dopisem v rámci své " tzv. cizinecké" agendy obrátit i na hejtmana příslušného kraje či na ministra vnitra s žádostí o vysvětlení situace. Ostatně ministerstvo vnitro by mělo být dle mých neoficiálních informací pověřeno dalším zajištěním ubytování pro ukrajinské Romy.

Jaké kroky jste již učinila a jaké případně učiníte?

Na základě informací, které jsem  díky komunikaci s výše uvedenými aktéry získala, jsem se obrátila na ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí. Upozornila jsem je, že Romové obecně představují zranitelnou skupinu, neboť pro svou etnicitu mohou být obětí nenávistných projevů či diskriminace. Ministrům jsem uvedla některé body, které by mohly řešení situace romských uprchlíků pomoci, případně kterým je třeba věnovat pozornost preventivně:

  • nutnost podpory ze strany státu pro nevládní organizace, které zajišťují pomoc romským uprchlíkům, neboť již přesahuje jejich kapacity,
  • apel na zapojení lidí, kteří řeší romské uprchlíky, do pracovních skupin, které k řešení uprchlíků obecně budu případně vznikat na úrovni ministerstev,
  • možnost zaměstnávání českých Romů evidovaných na ÚP na tlumočení romským uprchlíkům z a do romského jazyka prostřednictvím veřejně prospěšných prací za účelem usnadnění komunikace s romskými uprchlíky,
  • při zajišťování bydlení dávat pozor na to, aby nedocházelo k rozšiřování již existujících vyloučených lokalit - zejména v dlouhodobém horizontu.

Jde-li o Moravskoslezský kraj, budete se situací zabývat? Jak? Můžete na místo vyslat někoho z Kanceláře veřejného ochránce práv?

Informace, které mám od Vás k dispozici, jsou závažné a takové zacházení s touto skupinou uprchlíků rozhodně není v pořádku. Mohu zjistit více informací od našich partnerů nebo organizací, se kterými jsme ve spojení. Dále můžeme na základě podrobnějšího vyhodnocení situace zvážit i oficiální zapojení Kanceláře veřejného ochránce práv v rámci naší působnosti, ať už mojí agendy, tzn. věci cizinců, či ombudsmana - agenda rovného zacházení.

Podotýkám, že každý z nás je zcela samostatně odpovědný za svoji agendu i za veškeré kroky, které v ní učiní. 

Přečteno: 1301x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Monika Šimůnková, Ostrava, Diskriminace, Uprchlíci, Romové, Válka, MigraceHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo