romea - logo
30. června 2022 (čtvrtek)
svátek má Šárka

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Politická angažovanost Romů před revolucí: Svaz Cikánů-Romů nebyl začátkem, ale vyvrcholením

8.6.2018 22:14
Margita Lázoková 7. 6. 2018 během komponovaného večera v Muzeu romské kultury
Margita Lázoková 7. 6. 2018 během komponovaného večera v Muzeu romské kultury

V Muzeu romské kultury v Brně probíhá do 30. září 2018 (nejen) fotografická výstava významné romské osobnosti, amatérského fotografa, literáta a výtvarníka Andreje Pešty nazvaná: Andrej Pešta: Mire Sveti / Světy Andreje Pešty. Díky všestrannosti a činorodosti Andreje Pešty (1921 – 2009) může být i doprovodný program k výstavě velice pestrý a nabídl se i průsečík s letošní připomínkou  "osmičkových let" v československých dějinách, konkrétně s rokem 1968, kdy začal být zakládán Svaz Cikánů-Romů (SCR).

Pešta byl od roku 1970 členem Svazu Cikánů-Romů a pracoval mimo jiné v redakci svazového zpravodaje Románi ľil (Romský list). Společensko-politická angažovanost Andreje Pešty ovšem sahá mnohem hlouběji do minulosti. Už v závěru 50. a začátku 60. let byl dvakrát zvolen poslancem Mestského národného výboru ve Spišské Nové Vsi, kde se snažil o zlepšení společenského postavení místních Romů v rámci komise pro vzdělání a kulturu. Že nebyl zdaleka jediným Romem snažícím se veřejně vystupovat a angažovat ve prospěch Romů v Československu po II. sv. válce přiblížil komponovaný večer v Muzeu romské kultury 7. června na téma Romové a 1968.

Celospolečenským obrodným procesům v roce 1968 nezůstali stranou ani Romové a celá řada romských intelektuálů v čele s Ing. Miroslavem Holomkem, JUDr. Tomášem Holomkem, Zikmundem Vágaiem, Antonínem Danielem a mnoha dalšími začala iniciovat založení vlastní organizace a naplnění vlastních politických cílů. Jedním z prvních setkání, ke kterému jsou k dispozici detailnější záznamy, byl krajský aktiv 18. května 1968 v Brně, kde byl vznesen požadavek především na změnu politiky vůči Romům, aby nebyli nadále jen objektem státní politiky, ale měli možnost se i jako subjekt angažovat. V souladu s tím byl vysloven požadavek na založení vlastní organizace, což se podařilo a 30. srpna 1969 se v Brně konal ustanovující sjezd Svazu Cikánů-Romů. Zasedání se zúčastnili i představitelé slovenského Zväzu Cigánov – Romov, který byl souběžně založen v Bratislavě v čele s Antonem Facunou. Sjezdu se účastnilo na 200 delegátů, hostů z krajů a zástupci státních orgánů.  Členská základna v roce 1969 čítala 1420 jmen a počet členů se do roku 1973, kdy byla činnost svazu státními orgány ukončena, rozrostl na bezmála 8 a půl tisíce.

Činnosti Svazu, jeho založení a také likvidaci se věnovala v roce 2009 výstava Muzea romské kultury „Svaz Cikánů-Romů 1969 – 1973. Z historie první romské organizace v Československu“ a její kurátoři Milada Závodská a Petr Lhotka se jako hosté účastnili komponovaného večera a výstavu, její koncept a vystavené materiály připomněli. Výstavou však práce historiků muzea neskončila, naopak se s nashromážděnými dobovými dokumenty v muzeu dál pracuje a komponovaný večer nechal nahlédnout, jaké nové skutečnosti se díky nim lze dozvědět.

Petr Lhotka, který je i autorem publikace o Svazu Cikánů-Romů, zahájil večer krátkým historickým exkurzem o Svazu. Pozornost panelistů se pak obrátila na období mezi lety 1945 - 1968, protože - jak i moderátorka večera Alica Sigmund Heráková na úvod trefně poznamenala - romská politická reprezentace nespadla z nebe. Události roku 1968 lze nahlížet jako počátek existence SCR, ale také jako vrchol dlouhotrvajících snah angažovaných Romů o sebevědomé jednání se státními úřady o založení vlastní organizace.

Že založení Svazu navázalo na dlouhodobější spolupráci romských intelektuálů nastínili už na příkladu samotné rezoluce i historici Helena Sadílková a Dušan Slačka. Delegáti ji schválili hned na jarním aktivu SCR v roce 1968, přitom se jedná o velice propracovaný dokument, kterým se romské osobnosti přihlásily k obrodnému demokratizačnímu procesu, ve kterém vyslovily požadavek aktivně se podílet na společenském životě a otevřeně kritizovaly dosavadní státní politiky vůči Romům.

Helena Sadílková se pak ve svém příspěvku posunula v časové ose ještě o několik dekád zpět a na pozadí nově objevených archivních dokumentů ukázala, že Svaz byl vyústěním dlouhodobých kontinuálních snah celé řady romských osobností, které započaly už po válce. Jako nejstarší pokus o založení romské organizace na území Československa představila Sdruženie slovenských Cigánov, které si 1949 podalo neúspěšně žádost o registraci na Ministerstvu vnitra na Slovensku.

Dalším objevem je návrh slovenského romského partyzána a aktivisty Antona Facuny, který 1957 zaslal ÚV KSČ k registraci stanovy organizace Romano kulturno jekhetaňiben, na nichž mimo jiné spolupracoval s Jánem Cibuľou známém později především z mezinárodního romského hnutí. Ani tento svaz registraci nezískal, ale navázal na něj o 10 let později  již zmíněný a v 68. roce úspěšně registrovaný slovenský Zväz Cigánov – Romov.

Kontinuita je vidět nejen na Slovensku, ale i v Česku. Epicentrem aktivit SCR se stalo Brno a to, jak zmínili všichni panelisté, ne náhodou. Většina hlavních iniciátorů byla z rodin tzv. moravských Romů z nedalekých Oslavan, kteří od 50. let spolupracovali s místním národním výborem a delegace neformálně vedená Tomášem Holomkem byla pozvána i k jednání s Ministerstvem práce a sociální péče. Zrodil se zde nápad vzniku nejen cigánských rad při regionálních úřadech, ale krátce po schůzce formulují brněnští Romové v roce 1950 a 1951 požadavek na založení celonárodní organizace. I zde se nesetkávají s kladnou odezvou, ale minimálně zůstávají v komunikaci s regionálními výbory a získali zkušenosti, které při zakládání SCR zúročili. 

Na zakládání SCR se podílela celá řada romských osobností a to i z rodin Romů původně ze Slovenska. Vedle Zikmunda Vargaie např. Bartoloměj Daniel nebo Jonáš Lázok s dcerou Margitou Lázokovou, která se i osobně jako pamětnice komponovaného večera v MRK účastnila.

Diskuse byla doplněna projekcí dobových filmových materiálů, fotografiemi a ukázkami archivních dokumentů, které byly tak trochu ochutnávkou nově vycházející publikace "Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu". Knihu trojice autorů Heleny Sadílkové, Dušana Slačky a Milady Závodské vydává v těchto dnech Muzeum romské kultury. Kromě tří statí autorů obsahuje publikace i 12 dobových dokumentů z českých i slovenských archivů, ke kterým autoři připojili podrobné komentáře a i medailonky k jednotlivým aktérům. Kniha tak mimo jiné veřejnosti přiblíží, kdo byli ti angažovaní Romové, kteří neváhali vstoupit do nekonečného sebevědomého jednání se státními úřady a vyšlapávali cestičku vzniku SCR, a zároveň tak publikace přispěje snad i k osvětě, kterou jako velmi potřebnou v době existence Svazu stejně tak jako dnes připomněla na závěr večera paní Lázoková.

Přečteno: 921x
 

Kam dál:

Štítky:  

Výstava, Muzeum, Muzeum romské kultury, Brno, Politika, Svaz Cikánů-RomůHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo