romea - logo
20. září 2020 (neděle)
svátek má Oleg

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Projev papeže Františka na setkání s romskými poutníky v Římě

27.10.2015 13:59
Papež František přijal 26. 10. 2015 přes 5000 Romů z celé Evropy, Ameriky a Asie. (FOTO: Repro YouTube.com)
Papež František přijal 26. 10. 2015 přes 5000 Romů z celé Evropy, Ameriky a Asie. (FOTO: Repro YouTube.com)

Uveřejňujeme překlad projevu papeže Františka, který zazněl 26. října v Římě na setkání s romskými poutníky u příležitosti 50letého výročí návštěvy tábora kočujících Romů papežem Pavlem VI. v Pomezii, okrajové části Říma.

Drazí bratři a sestry,

všechny vás srdečně vítám a zdravím. Děkuji kardinálu Antoniu Maria Vegliòvi za jeho slova a za to, že zorganizoval tuto akci ve spolupráci s "Migrantes", Nadací italské biskupské konference, "Migrantes", Úřadem římské diecéze a Komunitou Sant' Egidio.

Vážení romští přátelé, o Del si tumentsa! ["Pán s tebou!"]

Mnozí z vás přišli z daleka a podnikli dlouhou cestu, aby sem přišli. Vítejte! Děkuji vám za to, že si chcete společně připomenout historické setkání blahoslaveného Pavla VI. s kočovnými lidmi. Padesát let uplynulo od chvíle, kdy vás přišel navštívit v táboře v Pomezii. Papež promluvil k vašim prarodičům a rodičům s otcovskou péčí, řka: "Tam, kde jste se zastavili, byli jste považováni za obtěžující a cizáky [...] Zde tomu tak není; [...] zde najdete někoho, kdo vás miluje, váží si vás, dokáže vás ocenit a pomůže vám" (srov. Insegnamenti III [1965], č. 491). S těmito slovy pobídl církev k pastoračnímu závazku, aby vaše lidi povzbuzovala, abyste jí mohli věřit. Od toho dne až do teď jsme byli svědky velké změny v oblasti evangelizace a také lidské, sociální a kulturní podpory vaší komunity. Slyšeli jsme Dr. Petera Polláka mluvit o své zkušenosti, jak by tento způsob měl být podporován, a to i nadále.

Silným znamením víry a duchovního růstu vašich etnických skupin je stále zvyšující se počet povolaných ke kněžství, diakonii a zasvěcenému životu. S námi je tu dnes biskup Devprasad Ganawa, i on je synem tohoto lidu. Vážení zasvěcení muži a ženy, vaši bratři a sestry hledí s důvěrou a nadějí na vás a roli, kterou vykonáváte, a na vše, co můžete udělat v procesu smíření ve společnosti a církvi. Jste spojnice mezi dvěma kulturami, a proto jste vyzýváni být svědky evangelní transparentnosti, abyste podporovali vznik, růst a péči o nová povolání. Doprovázejte je nejen na jejich duchovní cestě, ale také v rutině jejich každodenního života se vší jeho dřinou, radostmi a obavami.

Vím o obtížích vašich lidí. Po návštěvě některých farností na okraji Říma jsem schopen pochopit vaše problémy a obavy, viděl jsem, že tyto záležitosti vyžadují pozornost nejen církve, ale i místních úřadů. Poznal jsem nejisté podmínky, za kterých mnozí z vás žijí, kvůli zanedbanosti, nezaměstnanosti a nedostatku prostředků potřebných k obživě. To je v rozporu s právem každého člověka na důstojný život, důstojnou práci, vzdělání a zdravotní péči. Podle mravního a společenského řádu má každá lidská bytost užívat svá základní práva a plnit své povinnosti. Na tomto základě je možné postavit mírové soužití, ve kterém různé kultury a tradice chrání své příslušné hodnoty, ne nepřijetím, uzavřením se či postojem vyjadřujícím nesouhlas, ale prostřednictvím dialogu a integrace. My již nechceme sledovat rodinné tragédie, v nichž dětí umírají zimou nebo uhoří zaživa či se stanou objekty v rukou zvrácených osob, nechceme sledovat obchody s drogami a lidmi, do kterých jsou zapojeni mladí lidé a ženy. A to se děje, protože my často propadáme lhostejnosti a nejsme schopni přijmout zvyky a způsoby života, které jsou odlišné od našich.

Doufám také, že vaši lidé mohou začít novou etapu, psát novou historii, obrátit list! Nastal čas skoncovat se starými předsudky, předpojatostmi a vzájemnou nedůvěrou, které jsou často základem diskriminace, rasismu a xenofobie. Nikdo se nesmí cítit izolovaně a nikdo není oprávněn šlapat po důstojnosti a právech ostatních. Je to Duch milosti, který nás volá k boji, aby byly zaručeny všechny tyto hodnoty. Proto nechme Evangelium milosti zatřást naším svědomím a otevřme svá srdce a podejme ruce nejpotřebnějším a těm nejvíce na okraji společnosti, počínaje těmi, kteří jsou nám nejblíž. Dnešní města jsou tolik prodchnuta individualismem, proto vás především vyzývám, abyste se zavázali budovat lidštější předměstí, silná pouta bratrství a sdílení; máte tuto odpovědnost, je to také váš úkol. A můžete to udělat, pokud jste nejprve ze všeho dobří křesťané, kteří se vyvarují všeho, co není křesťanů hodno: lží, podvodů, podvádění, hádek. Máte příklad bl. Zeffirina Giméneze Mally [pozn. redakce: španělský Rom, františkán, mučedník španělské občanské války], syna vašich lidí, který se vyznamenal ctností, pokorou, poctivostí a velkou oddaností Panně Marii, oddaností, která ho vedla k mučednictví a jenž je znám jako "mučedník růžence". Dávám vám ho dnes znovu za vzor života a zbožnosti, také kvůli kulturním a etnickým vazbám, které vás s ním pojí.

Vážení přátelé, nedávejte médiím a veřejnému mínění žádnou pohnutku, aby o vás mluvily špatně. Vy sami jste protagonisty své přítomnosti a budoucnosti. Stejně jako všichni občané můžete přispět k blahobytu a pokroku společnosti, respektováním zákonů, plněním svých povinností a integrováním se také prostřednictvím emancipace každé nové generace. Vidím tady v sále mnoho mladých lidí a řadu dětí: jsou budoucnost vašich lidí, ale také společnosti, ve které žijí. Děti jsou váš nejcennější poklad. Dnes je vaše kultura ve fázi změn; díky technologickému rozvoji jsou si vaši mladí stále více vědomi svého potenciálu a důstojnosti, oni sami cítí potřebu pracovat pro osobní lidský pokrok vašich lidí. To vyžaduje, aby jim bylo zajištěno odpovídající vzdělávání. Toto je třeba požadovat. Je to tak správně!

Vzdělání je jistě základem pro zdravý vývoj člověka. Je dobře známo, že nízká úroveň školní docházky mnoha z vašich mladých lidí, je dnes hlavní překážkou jejich přístupu do světa práce. Vaše děti mají právo chodit do školy; nebraňte jim v odchodu! Vaše děti mají právo chodit do školy! Je důležité, aby impuls k lepšímu vzdělání vycházel z rodiny, pocházel od rodičů, prarodičů; je úkolem dospělých zajistit, aby mládež navštěvovala školu. Přístup ke vzdělání umožní vašim mladým lidem, aby se stali aktivními občany, aby se účastnili na politickém, společenském a hospodářském životě ve svých zemích.

Civilní instituce jsou vyzývány, aby zajistily odpovídající vzdělání pro mladé Romy a daly rodinám, které žijí v nejtěžších podmínkách, možnost chodit do školy a vstoupit do světa práce. Integrační proces je výzvou pro společnost, aby se dozvěděla o kultuře, dějinách a hodnotách romské populace. Ať jsou vaše kultura a vaše hodnoty známy všem!

Mnohokrát, i jménem sv. Jana Pavla II. a Benedikta XVI., jste byli ujištěni o náklonnosti církve a byli jí povzbuzováni. Nyní bych chtěl končit slovy bl. Pavla VI., který vás ujistil: "Vy nejste na okraji církve, ale, v určitých aspektech, jste v centru, jste v srdci. Jste v srdci církve" (ibid., Č. 491-492). Marie je také v tomto srdci, vámi uctívána jako Panna Marie Cikánská, jíž budeme brzy znovu korunovat, abychom si připomněli 50 let staré gesto papeže Montiniho. Svěřuji vás, vaše rodiny a vaši budoucnost jí i bl. Zeffirinovi. A prosím, žádám vás, abyste se za mne modlili. Děkuji.

Přečteno: 370x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Papež, Romové, Řím, Římskokatolická církevHLAVNÍ ZPRÁVY

Ilustrační FOTO: Romea.cz

Giňa Tabarik k blížícím se volbám: Čunkodomky v Mostě? Dobře vám tak Romale! Co jste si „zvolili“ to máte!

19.9.2020 21:58
I když, Bůh ví, jak by to s blokem 3 v Chánově dopadlo. Ono, první problém nastal totiž v tom, že ho tak nějak místní obyvatelé zlikvidovali. Druhý problém nastal hned potom, co se město rozhodlo situaci vyřešit. A jak jinak, bez Romů. Jak by taky Romové mohli o čemkoliv rozhodovat, nebo se na čemkoliv podílet, když politické zastoupení romské komunity rovná se nule. A to není problém jen v Mostě, je to problém vlastně kdekoliv, kde Romové v Česku žijí.
 celý článek

David Oplatek, sociální pracovník, člen Zastupitelstva Městské části Brno-střed

David Oplatek: Novináři z iDnes.cz si články o Romech cucají z prstu. Je jejich cílem budit nenávist?

19.9.2020 14:00
V sobotu 19. září vyšel v internetovém deníku iDnes.cz článek o tom, že okolí brněnského Cejlu je „no-go zóna“. Takto se obvykle označují místa, kam se bojí chodit nejen běžní obyvatelé, ale nezasahují zde ani policie a další složky veřejné moci. Přesně takový dojem se redaktoři snaží navodit, když píší, že Cejl je „místo, kde vidíte policii jen projíždět.“ Toto je uvedeno přímo v titulku. Samotný text už je přístupný jen po zaplacení. Ten, kdo si v sobotu na internetu otevřel idnes.cz, tak musel nabýt dojmu, že návštěvu ulice Cejl je lepší si rozmyslet.
 celý článek

Závěrečný galakoncert festivalu Khamoro 2018 (FOTO: Petr Karlach)

Festival Khamoro se uskuteční ve dvou blocích v září a listopadu

18.9.2020 9:43
Festival romské kultury Khamoro se uskuteční na podzim, a to ve dvou blocích. První z nich nabídne od 23. do 26. září čtyři koncerty gypsy jazzu či klasické hudby a výstavu, druhý pak od 27. do 29. listopadu koncerty tradiční muziky. Konat by se měla i mezinárodní konference o romské literatuře. Program na setkání s novináři představili pořadatelé z organizace Slovo 21.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo