romea - logo
3. srpna 2020 (pondělí)
svátek má Miluše

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Roma Civil Monitor: Romové jsou v důsledku nedostatečného pokroku v oblasti sociální inkluze ohroženi současnou pandemií a hrozící ekonomickou krizí více než jiné skupiny

13.5.2020 11:51
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Přetrvávající diskriminace v oblasti vzdělávání a na trhu práce, ztížený přístup ke zdravotní péči a residenční segregace jsou faktory, jejichž kombinace činí Romy obzvláště zranitelnou skupinou vůči nákaze a hrozící ekonomické krizi. Současná pandemie ukázala rizika a důsledky rezidenční segregace nejen pro segregovanou skupinu, ale celou společnost.

Nejnovější zpráva Roma Civil Monitor (RCM) uvedla, že nejvíce ohrožený segment romské populace v Evropě jsou státní příslušníci třetí země a ti, kteří užívají práva na volný pohyb v Evropské Unii. Zpráva RCM  sumarizuje zjištění týkající se čtyř oblastí romské inkluze z 27 národních zpráv; na jejich tvorbě se podílelo více než 90 nevládních organizací a jednotliví experti, kteří jsou členy platformy RCM, projekt řízený Střediskem politických studií na Středoevropské univerzitě (Center for Policy Studies at CEU) a financovaný Evropskou komisí. 

Vzdělávání

Klíčové zjištění zprávy v této oblasti je, že zlepšení v oblasti přístupu ke vzdělání nevedlo k platové rovnosti. Navzdory zvýšení přístupu k předškolnímu a základnímu vzdělání a nárůstu participace Romů ve vyšším vzdělávání, kvalita dostupného vzdělání představuje přetrvávající problém.

Jednotlivé národní Strategie romské inkluze členských států Unie se liší v závislosti na politické vůli a ekonomické investici. Dle hodnocení RCM však jejich společným problémem je podfinancovaní vzdělávání.

Ačkoliv některé země přistoupili k legislativním krokům, pokulhávají v oblasti implementace navržených opatření. Političtí činitelé neberou v potaz faktor diskriminace.

Neuvědomují si jak významně segregace a exkluze ovlivňují aspirace a možnosti studentů. Zejména chybí uznání zodpovědnosti vzdělávacího systému za rozvoj motivace studentů a nezájem o další vzdělávání je tak stereotypně interpretován jako důsledek špatného vlivu rodiny a/nebo postoj vyplývající ze systému hodnot romské komunity.

Neochota státu napravit nedostatky vzdělávacího systému a řešit diskriminaci ze strany zaměstnavatelů je také hlavní příčinou masové vyčlenění Romů z trhu práce. Romové jsou tedy v důsledku systémové diskriminace mnohem více zranitelní vůči hrozící ekonomické krizi než jiné skupiny a hůře vybavení se s ní vyrovnat.

Zaměstnanost

Ve všech Evropských zemích jsou Romové na trhu práce výrazně znevýhodněni. Jejich šance na získání trvalého legálního zaměstnání je nízká.

Pokud se jim podaří najít práci, jedná se zejména o neformální, nestabilní a špatně placenou výdělečnou činnost nebo programy veřejné práce. Ve většině zemí je to ekonomická participace žen, kde se ukazuje rozdíl mezi romskou a neromskou populací.

Tento rozdíl je markantní zejména v zemích, kde je počet Romů nízký a Romové tvoří malé komunity (např. Finsko) nebo v zemích, kde je romská imigrace novodobou záležitostí (např. Dánsko). Pokud některé země vykázaly vzrůst zaměstnanosti Romů, jednalo se převážně o zvýšení v důsledku zvýšené poptávky po pracovních síle; nastupující krize tento trend převládající poptávky nejspíš bohužel zvrátí.

Bydlení

Romové ve srovnání s majoritní populací žijí v nevyhovujícím bydlení a v důsledku environmentální diskriminace jsou vytlačování do znečištěných a toxických oblastí. Tempo ekonomického růstu ve státech Evropy nekoreluje s tempem zlepšování situace bydlení Romů.

Navzdory mírnému zlepšení, jehož bylo v některých zemích docíleno modernizací romských čtvrtí a osad, kvalita bydlení romské populace zaostává 20 až 40 let v porovnání s majoritní populací. Právo na adekvátní bydlení musí být zaručeno i itinerantním a semi-itinerantním romským komunitám, kterým chybí dostatek stanovišť s napojenou infrastrukturou služeb.

Přestože některé země Evropské unie implementují opatření směřující ke zlepšení životních podmínek Romů, neřeší zásadní problém – to je segregaci. Nehledě na formu residenční segregace (městská ghetta, venkovské osady nebo tábořiště na parkovištích), jejím důsledkem je diskriminace v oblasti přístupu k veřejným službám a trh práce.

Zdravotní péče

Životní podmínky Romů se odráží nejen na horším zdravotním stavu a nižším průměrném věku dožití ve srovnání s většinovou populací, ale také zhoršeném přístupu ke zdravotní péči. Ačkoliv žádná politika zaměřená na zdraví Romů nemá kapacitu vyřešit všechny determinanty nerovnosti v oblasti zdraví, státy ji musí zařadit mezi priority a zároveň brát v potaz její propojenost s kvalitou bydlení a dalšími environmentálními faktory, nízkými příjmy a sociální exkluzí.

Analogická korelace tak existuje i mezi zlepšením zdraví populace a její participací ve vzdělávacím systému a na trhu práce. Zprávy RMC doporučuje členským státům investovat do sběru dat a vyhodnocování dopadu opatření; podmínkou úspěšné inkluze je monitoring a prosazování antidiskriminačních opatření ve všech oblastech, ale zejména na trhu práce, v oblasti bydlení a vzdělávání.

Přečteno: 705x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Central European University v Budapešti, CEU - Středoevropská univerzita, EU, Evropská komise, Vzdělávání, Zaměstnanost, ZdravotnictvíHLAVNÍ ZPRÁVY

videoZÁZNAM: "Leperiben: My nezapomínáme." Organizace Ara Art i letos pořádala pietní akci k připomínce obětí romského holocaustu

29.7.2020 11:58
V neděli 2. srpna od 18.30 se na pražském náměstí Míru uskutečnila 2. ročník pietní akce k připomínce obětí romského holocaustu, s názvem "Leperiben: My nezapomínáme".
 celý článek

Pietní akt v Letech u Písku, 2. 8. 2020 (FOTO: Richard Samko, Romea.cz)

videoZÁZNAM: Pietní akt v Letech připomněl i romské oběti z Osvětimi, Válková podpořila vznik romského vládního zplnomocněnce

29.7.2020 13:06, (AKTUALIZOVÁNO 2. 8. 2020, 14:45)
Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holocaustu dnes na pietní akci v Letech na Písecku vyzval politiky, aby stejně jako antisemitismus odsuzovali projevy anticiganismu. Ty podle něj v Evropě zesilují. Pietní akt v místě někdejšího koncentračního tábora Lety u Písku dnes po poledni připomněl romské oběti z druhé světové války. Akce v Letech se tradičně koná v květnu, letošní termín se posunul kvůli koronaviru.
 celý článek

Helena Válková 2. 8. 2020 v Letech u Písku. (FOTO: ROMEA TV)

videoHelena Válková v Letech u Písku: Podporuji vznik pozice vládního zplnomocněnce pro záležitosti romské menšiny

2.8.2020 14:14
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková dnes během pietního aktu v Letech u Písku podpořila požadavek Romů, aby byla zřízena pozice vládního zplnomocněnce pro romskou menšinu. Uvedla to ve svém projevu, ve kterém kromě jiného připomněla, že v současné době vzniká nová strategie romského začleňování pro roky 2021 - 2030.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo