romea - logo
30. října 2020 (pátek)
svátek má Tadeáš

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Roma Civil Monitor: Romové jsou v důsledku nedostatečného pokroku v oblasti sociální inkluze ohroženi současnou pandemií a hrozící ekonomickou krizí více než jiné skupiny

13.5.2020 11:51
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)
Budova Evropské komise v Bruselu (FOTO: Sébastien Bertrand, Wikimedia commons)

Přetrvávající diskriminace v oblasti vzdělávání a na trhu práce, ztížený přístup ke zdravotní péči a residenční segregace jsou faktory, jejichž kombinace činí Romy obzvláště zranitelnou skupinou vůči nákaze a hrozící ekonomické krizi. Současná pandemie ukázala rizika a důsledky rezidenční segregace nejen pro segregovanou skupinu, ale celou společnost.

Nejnovější zpráva Roma Civil Monitor (RCM) uvedla, že nejvíce ohrožený segment romské populace v Evropě jsou státní příslušníci třetí země a ti, kteří užívají práva na volný pohyb v Evropské Unii. Zpráva RCM  sumarizuje zjištění týkající se čtyř oblastí romské inkluze z 27 národních zpráv; na jejich tvorbě se podílelo více než 90 nevládních organizací a jednotliví experti, kteří jsou členy platformy RCM, projekt řízený Střediskem politických studií na Středoevropské univerzitě (Center for Policy Studies at CEU) a financovaný Evropskou komisí. 

Vzdělávání

Klíčové zjištění zprávy v této oblasti je, že zlepšení v oblasti přístupu ke vzdělání nevedlo k platové rovnosti. Navzdory zvýšení přístupu k předškolnímu a základnímu vzdělání a nárůstu participace Romů ve vyšším vzdělávání, kvalita dostupného vzdělání představuje přetrvávající problém.

Jednotlivé národní Strategie romské inkluze členských států Unie se liší v závislosti na politické vůli a ekonomické investici. Dle hodnocení RCM však jejich společným problémem je podfinancovaní vzdělávání.

Ačkoliv některé země přistoupili k legislativním krokům, pokulhávají v oblasti implementace navržených opatření. Političtí činitelé neberou v potaz faktor diskriminace.

Neuvědomují si jak významně segregace a exkluze ovlivňují aspirace a možnosti studentů. Zejména chybí uznání zodpovědnosti vzdělávacího systému za rozvoj motivace studentů a nezájem o další vzdělávání je tak stereotypně interpretován jako důsledek špatného vlivu rodiny a/nebo postoj vyplývající ze systému hodnot romské komunity.

Neochota státu napravit nedostatky vzdělávacího systému a řešit diskriminaci ze strany zaměstnavatelů je také hlavní příčinou masové vyčlenění Romů z trhu práce. Romové jsou tedy v důsledku systémové diskriminace mnohem více zranitelní vůči hrozící ekonomické krizi než jiné skupiny a hůře vybavení se s ní vyrovnat.

Zaměstnanost

Ve všech Evropských zemích jsou Romové na trhu práce výrazně znevýhodněni. Jejich šance na získání trvalého legálního zaměstnání je nízká.

Pokud se jim podaří najít práci, jedná se zejména o neformální, nestabilní a špatně placenou výdělečnou činnost nebo programy veřejné práce. Ve většině zemí je to ekonomická participace žen, kde se ukazuje rozdíl mezi romskou a neromskou populací.

Tento rozdíl je markantní zejména v zemích, kde je počet Romů nízký a Romové tvoří malé komunity (např. Finsko) nebo v zemích, kde je romská imigrace novodobou záležitostí (např. Dánsko). Pokud některé země vykázaly vzrůst zaměstnanosti Romů, jednalo se převážně o zvýšení v důsledku zvýšené poptávky po pracovních síle; nastupující krize tento trend převládající poptávky nejspíš bohužel zvrátí.

Bydlení

Romové ve srovnání s majoritní populací žijí v nevyhovujícím bydlení a v důsledku environmentální diskriminace jsou vytlačování do znečištěných a toxických oblastí. Tempo ekonomického růstu ve státech Evropy nekoreluje s tempem zlepšování situace bydlení Romů.

Navzdory mírnému zlepšení, jehož bylo v některých zemích docíleno modernizací romských čtvrtí a osad, kvalita bydlení romské populace zaostává 20 až 40 let v porovnání s majoritní populací. Právo na adekvátní bydlení musí být zaručeno i itinerantním a semi-itinerantním romským komunitám, kterým chybí dostatek stanovišť s napojenou infrastrukturou služeb.

Přestože některé země Evropské unie implementují opatření směřující ke zlepšení životních podmínek Romů, neřeší zásadní problém – to je segregaci. Nehledě na formu residenční segregace (městská ghetta, venkovské osady nebo tábořiště na parkovištích), jejím důsledkem je diskriminace v oblasti přístupu k veřejným službám a trh práce.

Zdravotní péče

Životní podmínky Romů se odráží nejen na horším zdravotním stavu a nižším průměrném věku dožití ve srovnání s většinovou populací, ale také zhoršeném přístupu ke zdravotní péči. Ačkoliv žádná politika zaměřená na zdraví Romů nemá kapacitu vyřešit všechny determinanty nerovnosti v oblasti zdraví, státy ji musí zařadit mezi priority a zároveň brát v potaz její propojenost s kvalitou bydlení a dalšími environmentálními faktory, nízkými příjmy a sociální exkluzí.

Analogická korelace tak existuje i mezi zlepšením zdraví populace a její participací ve vzdělávacím systému a na trhu práce. Zprávy RMC doporučuje členským státům investovat do sběru dat a vyhodnocování dopadu opatření; podmínkou úspěšné inkluze je monitoring a prosazování antidiskriminačních opatření ve všech oblastech, ale zejména na trhu práce, v oblasti bydlení a vzdělávání.

Přečteno: 802x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Bydlení, Central European University v Budapešti, CEU - Středoevropská univerzita, EU, Evropská komise, Vzdělávání, Zaměstnanost, ZdravotnictvíHLAVNÍ ZPRÁVY

Jozef Kmeťo

videoNa onemocnění COVID-19 zemřel romský bloger Jozef Kmeťo. Těsně před smrtí natočil video, kde před nemocí varuje a vyzývá k nošení roušek

26.10.2020 14:24
Dnes odpoledne podlehl nemoci COVID-19 bloger Jozef Kmeťo. Informaci serveru Romea.cz potvrdila jeho manželka. Kmeťo těsně před smrtí natočil video, kde všechny varuje před zlehčováním nemoci a vyzývá je k nošení roušek.
 celý článek

Richard Adam, Jitka Votavová, Terezie Ondičová, Nikola Kokyová, Michael Miko

videoMladé osobnosti: Držte se, nevěřte všemu, co čtete, a chraňte své rodiny

26.10.2020 12:10
Známé osobnosti z romského a proromského prostředí vyzvaly prostřednictvím ROMEA TV k dodržování protiepidemických opatření. Vyzývají Romy, aby nosili roušky na nutných místech, nescházeli se a nezlehčovali situaci šířením dezinformačních zpráv na sociálních sítích.
 celý článek

David Tišer a papež František (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec, Pixabay, koláž Romea.cz)

Papež podpořil registrovaná partnerství homosexuálů. Je to pozitivní krok ke změně, okomentoval vyjádření David Tišer

23.10.2020 12:06
Papež František poprvé veřejně podpořil zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. Papež to uvedl v biografickém dokumentárním filmu Francesco rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského, který byl dnes představen na filmovém festivalu v Římě. Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály. Vatikán na vyjádření papeže ve filmu zatím nereagoval. Jako pozitivní krok vyjádření papeže označil David Tišer, romský LGBT aktivista a ředitel společnosti ARA ART.
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo