romea - logo
6. července 2022 (středa)
svátek má Státní svátek - Mistr Jan Hus

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

ERGO Network: Ohlédnutí za Romským týdnem 2022, největším setkáním Romů a evropských politiků v Evropském parlamentu

23.6.2022 9:13
Romský týden 2022 v Evropském parlamentu (FOTO: ERGO Network)
Romský týden 2022 v Evropském parlamentu (FOTO: ERGO Network)

Po loňském Romském týdnu, který se konal online, se Romského týdne 2022 v Evropském parlamentu zúčastnili přímo na místě členové Evropského parlamentu, představitelé institucí EU a mezinárodních organizací, národních a mezinárodních neziskových organizací a mladých romských aktivistů.

Romský týden navázal na práci předešlých Romských týdnů a zabýval se strategií členských států EU týkající se romské inkluze. Vyzval Evropskou komisi a členské státy EU, aby boj proti anticiganismu zařadily mezi priority sociální a ekonomické inkluze Romů.

Spoluorganizátorem byla opět síť romských neziskových organizací ERGO Network. Romský týden se konal pod patronátem Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady Evropské unie. Konání zaštítili i následující poslanci Evropského parlamentu: Romeo Franz, Peter Pollák, Anna Júlia Donáth, Terry Reintke, Cornelia Ernst, Klára Dobrev, Sergey Lagodinsky, Juan Fernando López Aguliar, Rasmus Andresen, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monika Vana, Thomas Waitz a Carmen Avram.

Samotný začátek jednání byl symbolicky naplánován na 16. květen, kdy si Romové připomínají Den romského odboje. Ten ve svém projevu připomněla ředitelka ERGO Network Jamen Gabriela Hrabaňová a zdůraznila, že statečnost romských vězňů čelícím útlaku v koncentračním táboře Osvětim-Březinka je dnes inspirací pro mnoho Romů, kteří musí dnes stále čelit rasismu a diskriminaci.

Dekáda proti anticiganismu jako nová strategie romské inkluze

“Dekáda proti anticiganismu jako nová strategie romské inkluze v EU a Západním Balkánu” byl název jednání druhého dne konference. Diskuse se zabývala současnými výzvami moderního anticiganismu a jeho forem v zemích Evropské unie,  Západního Balkánu a Turecka. Řešil se vztah anticiganismu a veřejné politiky a navrhovali se způsoby, jak dosáhnout rovnosti, inkluze a účasti Romů na veřejném životě.

Konference se zabývala tím, jak anticiganismus je v rámci nové romské strategie pojímán, a zvláštní pozornost věnovala vládám zemí, které usilují o vstup do EU.

Dále se zabývala důležitostí rozsáhlé kampaně podporující zvyšování povědomí o romské identitě a uvědomění si faktu, že anticiganismus je specifickou formou rasismu.

Kampaň ERGO Network “Dekáda proti anticiganismu” vznikla v rámci Romské strategie Evropské unie do roku 2030 je v tomto smyslu zaměřena na veřejnost a nabízí nové formy a opatření boje proti anticiganismu.

Romká občanská společnost a její monitoring naplňování strategie

Třetí akce spoluorganizovaná organizací ERGO Network se zaměřila na efektivních využití regionálních, národních a místních zdrojů na podporu rovnosti Romů a inkluze.

Tato akce byla uspořádána organizací ERGO Network, the Central European University Democracy Institute, Fundación Secretariado Gitano spolu s Roma Civil Monitoring Consortium, Nevo Parudimos, RROMA, Autonómia Foundation, a úřadem poslance Evropského parlamentu Romeo Franzem.

Konference zdůraznila důležitost romské občanské společnosti v rámci jejího monitoringu naplňování Romské evropské strategie a Národní romské strategie pro dosažení rovnosti, inkluze a účasti na veřejném životě.

Nové řešení starých problémů

Romský týden představil příklady využití přídělu dotací nebo jejich nepřidělení k financování priorit Národních romských programů a synergií s celonárodními programy. Představil nového průvodce a návod Greens/EFA Group v Evropském parlamentu, pověřeného poslancem EP Romeo Franzem, jak může romská občanská společnost nejlépe využít nové období evropských dotací na léta 2021-2027, a rovněž poslední zprávu od Marko Pecaka pro ERGO Network o podpoře základních romských organizací v rámci projektu „Nová řešení starých problémů“ financovaného Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v rámci EEA a Norských fondů pro regionální spolupráci. 

Po konferenci následovala akce Ocenění starosty s nejvstřícnějším přístupem k Romům, která se konala odpoledne 18. května. Toto ocenění je součástí místní podpory projektu Romské ženy v úsilí o změnu na Západním Balkánu a Turecku, podporovaného organizací DG NEAR a realizovaného organizací ERGO Network. “The Most Roma Friendly Mayor” je regionální projekt s cílem mobilizovat romskou komunitu a posílit její schopnost účastnit se dialogu s veřejnými činiteli.

Projekt Síla změny je realizován v Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. Výběrový panel vybral z každé země jednoho starostu a ti dostali vyznamenání v Bruselu. Slavnostní udělení bylo uspořádáno poslancem EP Romeo Franzem a bylo zahájeno panem Olivérem Várhelyi, evropským komisařem pro sousedství a rozšíření.

Nulová tolerance segregaci

Závěrečný program spoluorganizován ERGO Network byl nazván “K nulové toleranci segregace ve vzdělání v Evropě”. Program byl moderován Damaris Uzomou, koordinátorem skupiny EU proti rasismu a pro diversitu (ARDI)  Belénem Sánchez-Rubio, vedoucím Mezinárodního oddělení, Fundación Secretariado Gitano, Španělsko a vyšší politickou pracovnicí Isabelou Mihalache.

V této části se diskutovalo o výzvách k předcházení, potírání a sankcionování segregace ve vzdělání na národní a celoevropské úrovni a navrhla udržitelný a dlouhodobý přístup a spolupráci směřující k nulové segregaci ve vzdělání.

Další akce v rámci Romského týdne představily doporučení, jak potírat anticiganismus, definovaly místo Romů v digitální a zelené agendě, soustředily se na výzvy pro romské ženy a mládež a reprezentaci místních komunit a romského jazyka.

V neposlední řadě osobní setkání v rámci Romského týdne a následné online formáty byly nejenom poučné, ale i inspirativní a motivující. Zdůraznily potřebu spolupráce mezi hlavními aktéry na různých úrovních za účelem skutečné změny v situaci romských komunit v Evropě.

Přečteno: 585x
 

Kam dál:

Štítky:  

EU, Evropa, Konference, ERGO Network, Neziskový sektor, Evropská unie, Evropský parlamentHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo