romea - logo
17. srpna 2022 (středa)
svátek má Petra

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Přelomový rozsudek: Soud rozhodl, že vzdělávání romských dětí ve speciálních třídách bylo nezákonné

23.12.2021 14:31
Ilustrační FOTO: Pxhere.com
Ilustrační FOTO: Pxhere.com

Okresní soud v Prešově v listopadu vyhověl antidiskriminační žalobě tří romských dětí z obce Hermanovce, které byly nezákonně vzdělávány na místní škole ve speciálních třídách pro děti s lehkým mentálním znevýhodněným. Žalované soukromé centrum speciálně-pedagogického poradenství v Prešově, které vykonávalo psychologickou diagnostiku dětí, i základní škola v Hermanovcích se podle soudu dopustili jejich diskriminace z důvodu jejich etnické příslušnosti. Žalovaným soud nařídil, aby se diskriminovaným dětem omluvili a každému z nich přiznal odškodnění 5 tisíc eur (cca 125 tisíc korun). Rozsudek není pravomocný a lze se vůči němu odvolat.

„Jde o historicky první rozhodnutí soudu ve prospěch romských dětí, které byly nezákonně vzdělávány v systému speciálního školství na Slovensku. Konečně i slovenský soud vyslal jasný signál, že nadměrný počet romských dětí ve speciálních školách a třídách je vážný celospolečenský problém, který nemůžeme přehlížet. Přidal se tak k soudům z Maďarska a Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, které již v minulosti rovněž rozhodly v obdobných případech," uvedla advokátka, která ve spolupráci s neziskovou organizací Poradna pro občanská a lidská práva v roce 2016 žalobu podala.

Advokátka: „Jde o historicky první rozhodnutí soudu ve prospěch romských dětí, které byly nezákonně vzdělávány v systému speciálního školství na Slovensku."

V žalobě namítala, že v důsledku nedostatečné psychologické diagnostiky ze strany soukromého centra speciálně-pedagogického poradenství v Prešově, byly děti nezákonně vzdělávány ve speciálních třídách. Psychologická rediagnostika, kterou na žádost rodičů děti absolvovaly u nezávislé psycholožky, totiž mentální znevýhodnění dětí nepotvrdila.

Žaloba zároveň směřovala i vůči místní základní škole. Žalobci namítali, že jejich škola v rozporu se zákonem vzdělávala podle vzdělávacího plánu pro děti se snadným mentálním znevýhodněním a navíc i segregovaně – mimo hlavní budovu školy, odděleně od dětí z majority. Žaloba poukazovala i na alarmující skutečnost, že v době jejího podání ve školním roce 2015/2016 byla ve speciálních třídách pro děti s mentálním znevýhodněním vzdělávána drtivá většina školou povinných romských dětí z přilehlé segregované romské komunity v obci. Zdůrazňovala i odpovědnost státu za danou situaci, proto žaloba směřovala i proti ministerstvu školství.

Soud žalobě v podstatném rozsahu vyhověl. Rozhodl, že se žalované centrum speciálně-pedagogického poradenství v Prešově se dopustilo diskriminace romských dětí ve vzdělávání z důvodu jejich romské etnické příslušnosti. Podle soudu pochybením při psychologické diagnostice nasvědčoval i celkově nepřiměřeně vysoký podíl romských dětí, které byly na škole v Hermanovích vzdělávány ve speciálních třídách.

Diskriminace poškozených dětí se podle rozsudku soudu dopustila i žalovaná základní škola, která podle něj dlouhodobě ignorovala skutečnost, že do speciálních tříd byl zařazován vysoký počet romských dětí a neučinila žádné kroky k nápravě, například prověřením jejich psychologického testování v jiném psychologickém centru.

Soud navíc potvrdil i odpovědnost školy za segregaci romských dětí ve speciálních třídách, které byly situovány mimo hlavní budovu školy a navštěvovány výlučně romskými dětmi.

"Soud rozhodl spravedlivě. Věřím, že i díky tomuto rozhodnutí dojde ke změně i na jiných školách a romské děti dostanou šanci na dobré vzdělání. To každý potřebujeme k životu, neboť bez dobrého vzdělání nemáme my Romové šanci dostat dobrou práci," uvedl k rozsudku Sebastián Červeňák, jeden ze žalobců.

"Chci, aby každý věděl, jak se chovají k nám Romům v naší obci. Skoro všechny romské děti chodí do zvláštní školy. To je špatné. Musí nás brát rovnocenně, abychom i my měli šanci něco dokázat v životě,“ dodal další ze žalobců.

Žalobci v podané žalobě zdůrazňovali rovněž odpovědnost státu za jejich diskriminaci a poukazovali na to, že stát nepřijal účinná opatření, která by jejich diskriminačnímu vzdělávání ve speciálních třídách zabránila. Soud se však s touto jejich argumentací neztotožnil a žalobu v této části zamítl.

"Je důležité, že i slovenský soud konečně uznal zodpovědnost školy a psychologické poradny za nezákonný stav na konkrétní škole. Je však nezbytné, aby kromě toho konstatoval i odpovědnost státu za konkrétní pochybení v této oblasti. K dosažení změny jsou totiž klíčová účinná opatření státních institucí, zejména ministerstva školství. I proto se proti části rozsudku, kterým soud zamítl naši žalobu proti státu odvoláváme,“ uvedl k rozsudku advokátka.

„Mnohé romské děti byly a nadále jsou vzdělávány ve speciálních školách a třídách neoprávněně. Ministerstvo školství sice dnes tento problém vnímá a potřeba jeho řešení se objevuje ve vládních dokumentech, ale opravdové systémové úsilí dosáhnout změnu stále není vidět. Jsem přesvědčen o tom, že psychologická diagnostika na školách by měla být využívána především k určení individuálních vzdělávacích potřeb dětí, které by byly vzdělávány spolu se všemi ostatními dětmi v inkluzivním školním prostředí. A neměla by děti odsouvat do speciálních škol a tříd. Státní instituce musí v tomto směru urychleně jednat,“ uvedl Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradny pro občanská a lidská práva.

Přečteno: 1130x
 

Kam dál:

Štítky:  

Soud, Slovensko, Diskriminace, Vzdělávání, školaHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo