romea - logo
24. října 2021 (neděle)
svátek má Nina

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Equality o romských žácích v Británii : od rasisticky motivované šikany k rovným šancím na vzdělávání

Londýn, 1.12.2011 14:47, (ROMEA)
ilustrační foto

V České republice, na Slovensku a v některých dalších členských státech EU jsou děti romského původu neúměrně zařazovány do speciálních tříd / škol pro mentálně zaostalé děti nebo do, de facto, segregovaných škol. Když tytéž děti odejdou se svými rodiči do Velké Británie, jsou vzdělávány ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Britská organizace Equality realizovala ve spolupráci s Romským vzdělávacím fondem (Roma Education Fund) pilotní průzkum za účelem zjištění, jaký vliv má vzdělání v hlavním vzdělávacím proudu na romské děti, které byly předtím zařazeny do speciálních nebo segregovaných tříd / škol. Zjištění pilotní studie nazvané „Od segregace k inkluzi“ ukazují, že romští žáci ve Velké Británii brzy dohánějí své neromské vrstevníky a jsou rychle schopni dosáhnout průměrných výsledků či výsledků, které se pohybují lehce pod průměrem.

Od března do září 2011 realizovala organizace Equality průzkum s cílovou skupinou Romů české a slovenské národnosti, kteří odešli se svými rodinami do následujících britských měst: Leicester, Chatham, Rotherham, Wolverhampton, Southend-on-Sea, Peterborough, Londýn a Derby. Bylo zjištěno, že 85% žáků, kteří se výzkumu zúčastnili, bylo předtím zařazeno do speciálních či de facto segregovaných tříd / škol či převážně romských školek v České republice a na Slovensku, a to navzdory rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci "D.H. a ostatní" proti České republice.

V listopadu roku 2007 soud rozhodnul, že „neúměrné zařazování romských dětí do speciálních škol bez objektivního a rozumného zdůvodnění představuje protiprávní nepřímou diskriminaci porušující Evropskou úmluvu o lidských právech“.

Již léta tvrdí někteří pedagogové ve střední a východní Evropě, že segregované nebo speciální vzdělání je v nejlepším zájmu romských dětí. Pilotní průzkum o dopadu vzdělání v hlavním vzdělávacím proudu, realizovaný organizací Equality, ukazuje, že toto tvrzení není pravdivé: výsledky romských žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti se pohybují lehce pod průměrem. Zjištění průzkumu rovněž ukazují, že čím více byli romští žáci začleněni v rámci třídy či školy, tím méně bylo problémů týkajících se komunitní soudržnosti v prostředí školy či mimo ni.

To je v příkrém rozporu se zkušenostmi většiny romských studentů, kteří tvrdí, že na českých a slovenských školách zažili rasově motivovanou šikanu a verbální útoky ze strany neromských vrstevníků a diskriminační zacházení ze strany učitelů. Všichni rodiče, kteří se zúčastnili pilotního výzkumu, oceňovali téměř úplnou absenci rasismu, diskriminace a anticiganismu v britském školství a domnívali se, že šance jejich dětí na budoucí úspěch v životě jsou vyšší na britských školách než na školách na Slovensku či v České republice. Jeden rodič, původem z České republiky, řekl: „Poslali mě do zvláštní školy. Až teď vidím, že jsme nedostali ty samé šance jako neromské děti. Chci pro své děti lepší budoucnost, jsou chytré.“

Judit Szira, ředitelka Romského vzdělávacího fondu, prohlásila: „Máme jasný důkaz o tom, že lze překlenout propastný rozdíl ve výsledcích vzdělání romských studentů a zaručit jejich uplatnění na trhu práce - pokud dojde k širokému konsenzu vlády a společnosti, i Romů samotných.“

Alan Anstead, ředitel organizece Equality, řekl: „Tento pilotní průzkum snad nastartuje proces hledání lepšího a férovějšího způsobu vzdělávání romských dětí v České republice a na Slovensku a poslouží jako informační zdroj pro školy ve Velké Británii, které se chtějí dozvědět, jak mohou nejlépe pomoci romským žákům, kteří k nim nastoupili.“

O neziskových organizacích

Equality je nevládní nezisková organizace, která prosazuje a hájí práva etnických menšin ve Velké Británii a v Evropě. Primárně pomáhá Romům, kteří odešli do Velké Británie z nových členských států EU. Cílem práce Equality je zplnomocnit příslušníky romských komunit k řešení otázek týkajících se zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, zdravotní péče a dávek sociální péče. Pomáháme vytvářet prostředí dialogu, porozumění a spolupráce mezi romskými komunitami, místními úřady a poskytovateli služeb.

Romský vzdělávací fond byl založen v roce 2005 v rámci Dekády romské inkluze. Jeho posláním a hlavním cílem je překlenout propastný rozdíl ve výsledcích vzdělání Romů a neromů. Za účelem dosažení tohoto cíle organizace podporuje politiky a programy, které zaručují kvalitní vzdělání pro Romy, včetně procesu desegregace vzdělávacích systémů.

KAM DÁL?
Zpráva „Od segregace k inkluzi: romští žáci ve Velké Británii“

TZ Equality.
Přečteno: 2141x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, ZahraničníHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo