romea - logo
19. dubna 2021 (pondělí)
svátek má Rostislav

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Kocáb představil vládní politiku integrace Romů na veřejném slyšení v Senátu

Praha, 23.2.2010 19:52, (ROMEA)

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR uspořádal dne 23. února 2010 již druhé veřejné slyšení v reakci na petici občanů Boletic u Děčína číslo 9/09 „Napadání romských obydlí a občanů“. Ministr Michael Kocáb veřejné slyšení zahájil projevem, kde představil vládní politiku integrace Romů, která je formulována v Koncepci romské integrace na léta 2010 – 2013. V závěru svého vystoupení ministr informoval, že finalizuje Strategii boje proti sociálnímu vyloučení, kterou předloží vládě v první čtvrtině roku 2010.

Ministr konstatoval, že český vzdělávací systém přes proběhnuvší reformy má stále tendenci vyčleňovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně velké skupiny romských žáků, z hlavního vzdělávacího proudu do specializovaných vzdělávacích institucí. „Vzdělávání velké části romských žáků a žákyň sice oficiálně probíhá v klasických základních školách, které nyní fungují jako praktické základní školy, nicméně ty stále vyučují podle osnov pro žáky s lehkým mentálním postižením,“ řekl Kocáb.

Ministr připomněl, že od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D. H. a ostatní zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řadu procesů a změn, které by měly nepřímé diskriminaci romských dětí zabránit. „Tyto změny budou postupně realizovány, není možné očekávat, že se situace romských dětí v oblasti vzdělávání zlepší ze dne na den. I když bychom si to přáli,“ řekl Kocáb.

Ministr poté shrnul mechanismy, které v oblasti vzdělávání obsahuje vládní koncepce. MŠMT v uplynulých dvou letech podpořilo několik výzkumných studií, jejichž cílem bylo identifikovat základní překážky a faktory, které ovlivňují úspěšnost romských dětí v oblasti vzdělávání a zmapovat reálný stav na základních a středních školách. Dalším zdrojem nástrojů doporučených koncepcí jsou pravidelné Zprávy vlády o stavu romských komunit.

Segregace se může projevovat nejen ve formě vzdělávání romských dětí v praktických základních školách, kam byly umístěny na základě sociálního znevýhodnění, ale i v jejich vzdělávání ve spádových „romských“ školách, kde většinu žáků tvoří romské děti, které tak ztrácí možnost kontaktu s majoritním prostředím a jsou tak omezeny jejich příležitosti k rozvoji. Z tohoto důvodu nelze řešit oblast vzdělávání Romů odděleně, ale je nutné realizovat komplexní integrační politiky, které povedou k vymýcení sociálního vyloučení ze života romských komunit.

Vláda v koncepci podporuje:

  • včasnou péči a předškolní vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a podporu jejich rodičům při zvládání rodičovské role;
  • transformaci školského poradenského systému tak, aby fungoval nediskriminačně a dostatečně citlivě s respektem k odlišné sociální a kulturní zkušenosti romských dětí;
  • zvýšení prostupnosti českého vzdělávacího systému a otevření možnosti přezkoumání a reintegrace romských dětí, které se vzdělávají mimo hlavní vzdělávací proud do klasických škol;
  • rozšíření a soustavné zefektivňování úspěšných programů jako asistent pedagoga, přípravné ročníky, programy doučování a přípravy na studium na střední a vysoké škole;
  • komplexní práci s vyloučenými rodinami, tedy podporu sociálních služeb cílených na stabilizaci životní situace rodiny a vzdělávacích programů, které povedou členy těchto rodin zpět na pracovní trh;
  • včlenění tématu vzdělávání romských dětí a dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do vzdělávání pedagogů.

Ministr na závěr zdůraznil klíčovou roli rodin žáků a žákyň ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, ale také samosprávy, státní správy v oblasti pedagogicko psychologického poradenství, obecních komunit a školy jako takové. „Pokud tyto subjekty nepociťují potřebu realizovat podpůrná opatření nebo opomíjejí zájmy znevýhodněných dětí, tyto nástroje bohužel na lokální úrovni dostupné nebudou a vláda ani jiné instituce na národní úrovni vzhledem k legislativně daným pravomocím samosprávy a kompetencím státní správy nemohou do situace efektivně zasáhnout,“ řekl ministr.

KAM DÁL?
Na podporu romských žáků přidá MŠMT desítky milionů
Senátoři chystají slyšení o přístupu k romským žákům
Zvláštní školy se brání, Romové tam prý nejsou neoprávněně
Nevracejme do škol diskriminaci
Tyhle školy nejsou pro Romy
MF DNES: Jsi Rom, půjdeš do zvláštní


 

tisková zpráva, Tisková zpráva ministra pro lidská práva a menšiny
Přečteno: 1301x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, VzděláváníHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo