romea - logo
22. ledna 2022 (sobota)
svátek má Slavomír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Stanislav Daniel: Změnu musí ČSSD a Romové prosadit společně

Brno, 28.4.2009 0:00, (RH)

Stanislav Daniel působí mj. jako poradce poslaneckého klubu ČSSD, angažoval se při vzniku Memoranda o spolupráci, kterým sociální demokracie uzavírá partnerství s platformou několika romských organizací. Romano hangos zajímaly podrobnosti ohledně této dohody.

Počítáte s přibíráním dalších skupin? Co musí romská organizace splňovat, aby se též mohla stát součástí platformy, a jaká práva a povinnosti z toho plynou?
Jistě, že počítáme. Teď připravujeme podmínky na jejichž základě budou další organizace přijímány. Nejprve se však romské organizace musí s memorandem seznámit. První takové obsáhlejší seznámení s memorandem jsme provedli na Celorepublikovém panelu romských organizací, krajských koordinátorů a členů Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity 17. dubna 2009 v Praze.

V úvodu memoranda se uvádí, že mnoho řešení selhalo. Přece jen – kterým přístupům minulých vlád byste se rádi vyhnuli a existují věci, na které je možné navázat?
Předešlé vlády také řešily romskou otázku, bylo přijato několik koncepcí, ke kterým vlády přijaly usnesení,v horším případě však koncepce vzaly jen na vědomí. Usnesení mnohdy nebyla splněná a nebylo provedeno zdůvodnění proč. To nestačí.

Píšete o tom, že romská otázka musí najít výraz i v celoevropských strukturách. Máte tím na mysli lepší spolupráci s dosavadními organizacemi jako např. Rada Evropy, či vytváření orgánů nových? Jaký vztah máte k Evropskému fóru Romů a Trevelerů (ERTF), k Mezinárodní romské unie (IRU), k Romskému národnímu kongresu (RNC) atd?
Romský problém není jen problémem českým, ale celoevropským. I ty organizace, které uvádíte obdrží memorandum. Pokud budou mít zájem o spolupráci, rádi ji přivítáme. Jsme připravení skutečně k celoevropské spolupráci, avšak hlavně za účasti socialistických stran jednotlivých zemí EU. Teď připravujeme setkání s některými romskými organizacemi z EU.

Hovoříte o určité zbytečné dvojkolejnosti, kdy vedle sebe existuje Rada vlády pro záležitosti romské komunity a Agentura pro sociální začleňování. Kdy podle vás Agentura udělala v dosavadní činnosti největší chyby?
Dvojkolejnost se neosvědčila. Manažerských selhání vedoucích pracovníků je několik. Jako zásadní selhání bych uvedl nedůvěryhodnost agentury v očích veřejnosti. Ministři v jejichž působnosti v posledních letech byla Rada vlády pro záležitosti romské komunity, nevytvořili dostatečné podmínky pro členy této rady tak, aby mohli naplňovat statut tohoto poradního a koordinačního orgánu vlády. Nespokojenost s činností rady vyjádřili několikrát její členové, kdy opakovaně podávali návrh na odvolání předsedy rady, tedy paní ministryně Stehlíkové.

Zmiňujete se o vytvoření Ministerstva pro lidská práva a menšiny jako samostatného úřadu. O jakých lidech si signatáři memoranda myslí, že by mohli stát v jeho čele? A jestli tomu rozumím správně, mělo by tedy jít o ministerstvo s vlastním rozpočtem, tedy s většími kompetencemi než měl dosud „ministr bez porfeje“ Michael Kocáb?
Ano, je třeba vytvořit ministerstvo s vlastním rozpočtem. Ale hovořit teď o personálním obsazení, to snad uznáte, že je předčasné.

Pamatuju si, že snaha zapojit Romy do různých stran, ať už do ČSSD nebo Strany zelených, z dlouhodobého hlediska uspěla maximálně u jednotlivců, romské základní organizace se časem rozpadly, někteří romští předáci také např. politické strany střídali atd. Jak podle vás dosáhnout toho, aby v případě memoranda šlo o spolupráci trvalejší?
V mnoha základních organizacích ČSSD jsou také Romové, a to na základě vlastního přesvědčení, které vychází z programu a zcela jistě také ze zkušeností s radními a zastupiteli ČSSD. Memorandum vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce ČSSD a Demokratické aliance Romů se sídlem ve Valašském Meziříčí. Jsme přesvědčeni, že spolupráce bude trvalá. Je ale nereálné, aby romský problém řešila jedna politická strana nebo jen sami Romové. Řešení musí být společné. Z toho také memorandum vychází.

Každý občan této společnosti má právo za stanovených podmínek vstoupit do jakékoliv politické strany. Romové, pokud budou vstupovat do některé politické strany, by měli znát programové prohlášení dané strany a také si uvědomit co pro ně která politická strana udělala a co je pro ně v budoucnu ochotna udělat. Podporu straně však může vyjádřit v nadcházejících volbách každý, aniž by byl členem strany.

Vychází v dubnovém Romano hangos č. 5 / 2009 na www.srnm.cz

Pavel Pečínka, , autor je šéfredaktorem listu Romano hangos / Romský hlas
Přečteno: 1997x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, RozhovoryHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo