romea - logo
27. října 2021 (středa)
svátek má Šarlota / Zoe

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Úřad MČ Praha 14 hledá terénního pracovníka/ci na půl úvazku

Praha, 25.11.2009 10:44, (ROMEA)

Městská část Praha 14 – Úřad městské části Praha 14 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha 14 vyhlašuje dne 25.11.2009 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Terénní pracovník pro občany ohrožené sociálním vyloučením odboru sociálních věcí a zdravotnictví tř. 6 (pracovní poměr na dobu neurčitou).

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 14
Sjednaný druh práce: Zajišťování terénní práce s osobami ohroženými
sociálním vyloučením spočívající zejména v poskytování
poradenství, doprovodu klientů, jednání s úřady
a dalšími institucemi v zájmu klientů atd.
Platové zařazení: 6. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb., v pl.zn.
Pracovní úvazek: 0,5
Datum nástupu: 1.1.2010

DOKUMENT
Terénní pracovník/ce pro občany ohrožené sociálním vyloučením odboru sociálních věcí a zdravotnictví (formát DOC)

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost,

Další požadavky:
požadované vzdělání
- ukončené SOU s podmínkou předložení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání pro terénní pracovníky dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo ukončené SŠ vzdělání s maturitou (a vyšší) v oboru sociální péče, charitativní péče, sociálně-právní činnost, sociální pedagogika, apod.

další požadavky
- alespoň 1 rok praxe v oblasti práce se sociálně vyloučenými osobami
- znalost práce na PC
- výhodou jsou zkušenosti s terénní prací, znalost romštiny, znalost sítě sociálních služeb a organizace sociálního zabezpečení

další dovednosti, schopnosti
- organizační a komunikační schopnosti
- spolehlivost, samostatnost, pečlivost
- ochota se dále vzdělávat
- odolnost vůči stresu

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 10.12.2009 na adresu:

Úřad městské části Praha 14
kancelář tajemníka
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice terénní pracovník pro občany ohrožené sociálním vyloučením odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tř. 6“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

DOKUMENT
Terénní pracovník/ce pro občany ohrožené sociálním vyloučením odboru sociálních věcí a zdravotnictví (formát DOC)

Přečteno: 1132x
 

Kam dál:

Štítky:  

Domácí, Výběrové řízení, Nabídka, PráceHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo