romea - logo
26. února 2021 (pátek)
svátek má Dorota

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Zamyšlení nad dokumentem OBSE

Praha, 28.11.2007 15:29, (o. s. Přátel města Milovic)

Před nedávnem se do mých rukou dostal dokument OBSE, který se zabývá návrhem na nápravu součastného stavu v oblasti podpory romské integrace, kdy neexistuje žádný mechanismus, který by umožňoval kontrolu a případné změny ve vykonávání romské koncepce a integraci romské komunity na úrovni obcí.

Z jehož obsahu si dovoluji citovat jen některé důležité postřehy.

V České republice neexistuje žádný ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti by patřila problematika národnostních menšin. Dále považuji za nutné uveřejnit, že pojem integrace příslušníků romských komunit se od roku 2002 stal součástí právního řádu České republiky. Možná, že čtenáře bude zajímat také tento fakt, že v České republice existuje zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin ve znění pozdějších předpisů. Například novela zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin uvádí, že: „§ 7 Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti § 8 Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.“ Kromě toho, ukládá úkoly při výkonu státní správy (na úseku přenesené působnosti) krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Podle § 6 odst. 7 uvedeného zákona krajské úřady řídí a koordinují ve svých správních obvodech plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Podle § 6 odst. 8 uvedeného zákona plní obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svých správních obvodech úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

V závěru a po shrnutí nelze než konstatovat, že platná právní úprava, která ovlivňuje proces integrace příslušníků romské komunity do společnosti, není plně vyhovující. Nezahrnuje totiž konkrétní definice úkolů v oblasti integrace, tedy především konkrétní opatření, v nichž má integrace spočívat. Zkušenosti ukazují, že definování vhodných opatření Koncepcí romské integrace k jejich naplňování nestačí. V případě samostatné působnosti nelze obce a kraje usneseními vlády z hlediska jejich postavení podle Ústavy vázat vůbec (sem patří například oblast bytové politiky). V případě působnosti přenesené sice usneseními vázány jsou, usnesení se však mohou pohybovat jen v rámci zákonů upravujících konkrétní rozsah státní správy svěřené obcím a krajům. Vláda tedy v rámci Koncepce romské integrace pouze navrhuje opatření, jež obce a kraje mohou, ale nemusí v rámci naplňování výše uvedených zákonných norem používat. Základní problém spočívá v tom, že klíčové životní podmínky a pomoc romským občanům zabezpečuje obec v samostatné působnosti. Jde zejména o bydlení, ale i sociální služby a další. Když obce nekonají, vznikají ghetta (popřípadě obce samy napomáhají jejich vytváření) a všechny negativní sociální jevy, které jsou jejich přímým důsledkem, musí financovat stát (řešení sociální závislosti, ústavní péče pro děti, kriminality, nemocnosti, důsledků špatných hygienických podmínek a podobně). Obce pak za tyto důsledky nenesou ani necítí žádnou odpovědnost. Výše uvedené úkoly v oblasti podpory integrace jsou svěřeny do přenesené působnosti krajů a obcí a vykonávají je krajský, resp. obecní úřad. Jde tedy o výkon státní správy, vykonávaný v režimu přenesené působnosti. Proto je nezbytné jednoznačně vymezit, kdo tvoří ústřední článek státní správy pro výkon této agendy. Nutnost institucionálního posílení agendy podpory romské integrace potvrzuje také společné memorandum o sociálním začleňování a Národní akční plán sociálního začleňování ke zlepšení situace Romů a Sintů v prostoru OBSE (tzn. rozhodnutí OBSE č. 566 především v odstavcích 4 – 6, 32, 34, 43 – 46, 48, 49, 88 – 90, 96 – 99). Byly připraveny (ale nerealizovány) návrhy na vytvoření konkrétního pracoviště vytvořené speciálně k tomuto účelu.

V závěru připomínám, že Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity jako poradní orgán vlády nemá pravomoci kontrolovat plnění úkolů v působnosti orgánů krajů a obcí s rozšířenou působností ani z jejich neplnění vyvozovat závěry. Dne 1. 1. 2006 přešla významná část působnosti v oblasti integrace na MPSV. Zde však jednoznačně chybí kompetentní pracoviště. Tyto cíle mohou být naplněny ustavením vhodného pracoviště, které by bylo koncepčním, iniciačním, koordinačním, výkonným a monitorovacím místem ve věcech integrace romské komunity. Toto místo by mělo být jednoznačně na jednom resortu, dosavadní meziresortní přístup přináší obcím spíše problémy, protože není koordinován a uplatňují se v něm logicky partikulární zájmy jednotlivých resortů.

Vladislav Suchánek
Přečteno: 2096x
 

Kam dál:

Štítky:  

KomentářHLAVNÍ ZPRÁVY

Zleva: Jan Blatný, Michal Miko, Alena Gronzíková a Cyril Koky

Povinné respirátory? Pro sociálně vyloučené lokality a chudé velký finanční problém. Pokud je vláda vyžaduje, měla by je rozdávat zdarma

22.2.2021 10:30
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydá mimořádné opatření, ve kterém kvůli šíření epidemie covidu-19 zpřísní povinnost ochrany dýchacích cest. Podle dřívějšího vyjádření ministra Jana Blatného (za ANO) bude nařízení platit od půlnoci z dneška na úterý, týkat se bude veřejných míst s větší koncentrací lidí. Lidem v nich už nebude stačit textilní rouška, ale budou muset nosit respirátor, nanoroušku nebo dvě chirurgické roušky. Podle některých opozičních politiků by měl dávat občanům respirátory zdarma. To navrhují i redakcí serveru Romea.cz oslovení odborníci pracující v sociálně vyloučených lokalitách nebo s Romy.
 celý článek

Video na podporu očkování natočila i skupina celebrit z menšinových komunit, mezi nimi například herec Adil Ray či komik Romesh Ranganathan (FOTO: Repro Youtube)

videoBritská studie: Příslušníci etnických menšin mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19, méně se očkují, více umírají. V ČR podobná data nemáme

19.2.2021 16:25
Příslušníci etnických menšin žijících v Anglii mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19 než většinová populace. To se promítá i do počtu očkovaných. Zatímco bělochů ve věku 70 až 79 let naočkovali angličtí zdravotníci již 86 procent, v případě černochů je to jen 55 procent, vyplývá ze studie, o které informovala agentura Reuters.
 celý článek

Lékařka Marie Nejedlá v rozhovoru pro ROMEA TV vysvětluje popis výroby vakcíny proti COVID-19, foto: romeatv

videoLékařka pro ROMEA TV vysvětluje nejasnosti kolem očkování: Z čeho je vakcína složená? Jak funguje?

19.2.2021 13:40
Ochota občanů České republiky nechat se očkovat proti nemoci COVID-19 od konce roku mírně vzrostla. Na konci ledna mělo o vakcínu zdarma zájem 54 procent dospělých v ČR. Jak ukazují průzkumy ze zahraničí, mezi etnickými menšinami je však ochota k očkování nižší. Platí to zřejmě i u Romů v České republice. Poměrně často se opakuje několik otázek a názorů, které jsou s vakcinací spojené. Z čeho jsou vakcíny proti COVID-19 složené? Vakcíny byly vyvinuty velmi rychle, jsou proto nekvalitní? Do jaké míry jsou vakcíny účinné? ROMEA TV přináší sérii videí, kde na tyto otázky odpovídá lékařka Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu.  
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo