romea - logo
25. října 2021 (pondělí)
svátek má Beáta

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Muzeum romské kultury stále čeká na finance na demolici vepřína v Letech u Písku

20.7.2018 0:45
Zástupci Muzea romské kultury převzali 3. dubna 2018  od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku. (FOTO: ČTK)
Zástupci Muzea romské kultury převzali 3. dubna 2018 od firmy Agpi vepřín v Letech na Písecku. (FOTO: ČTK)

Přestože poslední prasata byla odvezena z velkovýkrmny v Letech u Písku v polovině března, areál je stále ve stejném stavu, v jakém ho na jaře Muzeum romské kultury převzalo. Zatímco firma Agpi již výkupní částku dostala vyplacenou, Muzeum aktuálně spravuje celý areál na dluh, protože vláda dosud neschválila převedení slíbených prostředků z rozpočtové rezervy. Bez těchto peněz Muzeum nemůže vyhlásit ani výběrové řízení na archeologický průzkum, natož začít s demolicí.

Odkup velkokapacitního vepřína se po více než 20 letech úsilí podařil v loňském roce vládě Bohuslava Sobotky. O odkupu bylo rozhodnuto Usnesením vlády ČR ze dne 21. srpna 2017 č. 609 "o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem." Už v samotném názvu usnesení je explicitně uvedeno, že se jím řeší nejen samotný odkup, ale i další nutná správa, úprava místa a s tím spojených financí tak, aby mohl být naplněn veřejný zájem, pro který stát k odkupu přistoupil.

ČÁST USNESENÍ VLÁDY

Veřejný zájem spočívá především v zajištění důstojného pietního přístupu k obětem a uchování odkazu holocaustu (vzdělávání o holocaustu, připomínání a výzkum holocaustu) a dále v zachování a rozvíjení prvků identity Romů jako národnostní menšiny, podpoře vzájemného respektu, porozumění a spolupráce mezi většinou a menšinou, ochraně a zpřístupňování kulturního a historického odkazu a dědictví a v posílení postavení České republiky jako mezinárodního aktéra prosazování lidské důstojnosti a ochrany lidských práv a uchovávání odkazu holocaustu na mezinárodní úrovni.

Existence velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku je z morálního hlediska pro vládu České republiky nepřijatelná.

Vláda si je vědoma dluhu, který má česká společnost vůči českým a moravským Romům, kteří byli zločinnou nacistickou mašinérií téměř vyhlazeni, i to, že v této genocidě napomáhali kolaboranti z protektorátních orgánů.

Dosud došlo pouze k naplnění kapitoly 4 tohoto usnesení vlády, kterou se navyšuje státní rozpočet o částku na vykoupení areálu vepřína.  Kapitola 5, která stanovuje, že Ministerstvo kultury má v roce 2018 nad rámec rozpočtu dostat částku 123 a půl milionu pro Muzeum romské kultury pro "zajištění realizace následných kroků ve věci demolice, archeologického výzkumu a úpravy areálu včetně vybudování památníku s pamětní síní", zůstává nezrealizována a Muzeum romské kultury na finance stále čeká.

Stejně je tomu i v případě 6. kapitoly usnesení, která navyšuje počet zaměstnanců Muzea romské kultury o čtyři místa včetně prostředků na platy a zároveň posílení příspěvku na provoz. Muzeum romské kultury nová pracovní místa vytvořilo, ale na peníze na mzdy těchto nových zaměstnanců také stále čeká.

Ministerstvo kultury jakožto správce Muzea romské kultury požádalo o uvolnění 117 milionů již v dubnu. Mimo jiné i díky příslibu Norska, že přispěje na vybudování památníku, mohla být původní částka 123 a půl milionu pokrácena.

Jak se vyjádřilo pro server Romea.cz tiskové oddělení Ministerstva financí, o uvolnění prostředků musí ale opět rozhodnout vláda: "Posílení výdajů kapitoly Ministerstva kultury vztahující se k roku 2018 nebylo v době odtajnění možné provést, protože návrh státního rozpočtu na rok 2018 byl již předložen do PSP ČR. Z důvodu neproveditelnosti těchto úkolů předložilo vládě MK návrh, kterým se navrhlo schválit uvolnění prostředků v celkové výši 117 mil. Kč z kapitoly všeobecná pokladní správa k posílení kapitoly Ministerstva kultury v roce 2018. Prostředky z kapitoly VPS mohou být uvolněny jedině na základě rozhodnutí vlády."

Aktuálně by tedy měla vláda Andreje Babiše (ANO) znovu rozhodnout o penězích, které již jednou byly vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD) přidělené. Hnutí ANO se podílelo na obou vládách.

"Původním usnesením vlády, kterým vláda rozhodla o odkupu areálu vepřína v Letech u Písku, byly tyto finanční prostředky již vládou schváleny, ale z časových důvodů nemohly být do rozpočtu Ministerstva kultury promítnuty. Revokace usnesení spočívá tedy v technikálii, která se týká převodu finančních prostředků v roce 2018 na demolici areálu a posílení prostředků na provoz a personálních kapacit Muzea romské kultury, které areál spravuje," uvedla pro server Romea.cz mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Mluvčí vlády, Petra Doležalová, se pro server Romea.cz odmítla vyjádřit s odkazem, že problematika spadá do gesce Ministerstva kultury.

Přečteno: 1875x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Lety u Písku, Vláda, Ministerstvo kultury, ministerstvo financí, Muzeum romské kulturyHLAVNÍ ZPRÁVY

Organizace Romodrom oslavila 20. let svého působení ve Žlutých lázních, foto: romeatv

videoVIDEO: Romodrom oslavil 20 let!

20.10.2021 15:00

 

Další články z rubriky..
romea - logo