romea - logo
5. března 2021 (pátek)
svátek má Kazimír

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Občanští členové "romské rady": Křeček nezná své kompetence, k romské strategii se vyjadřuje nepravdivě, soustavně cíleně podkopává důstojnost Romů

18.1.2021 15:03
Stanislav Křeček a Čeněk Růžička na jednom ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (Koláž: Romea.cz)
Stanislav Křeček a Čeněk Růžička na jednom ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (Koláž: Romea.cz)

Několik občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dnes vydalo stanovisko, ve kterém kritizují současného Veřejného ochránce práv za jeho vyjádření ke Strategii romské integrace na roky 2021-2030. Členové rady uvádí, že Křeček nezná rozsah svých kompetencí, když tvrdí, že vytvoření zprávy reflektující nové poznatky ve vztahu k protiprávním sterilizacím nespadají do jeho kompetencí. Za nepřípustně předsudečné považují dále jeho výroky, že Strategie je nerealizovatelným dokumentem sestaveným bez znalosti věci.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček své připomínky ke strategii na dalších deset let zveřejnil minulý týden. V připomínkách tak jako v předešlých svých vyjádřeních zlehčuje diskriminaci Romů především v bydlení a kritizuje nedostatek dat pro posouzení situace a malé zapojení Romů do řešení problémů s integrací.. Křeček se podle připomínek, které jsou napsány v rozsahu dvou stran A4, odmítá podílet na zajištění nápravy v případě nezákonných sterilizací žen. Tuto připomínku označuje jako zásadní.

"Zcela popírá skutečnosti o aktivním zapojení odborné veřejnosti z řad Romů a Romek, kteří se na znění uvedené Strategie podíleli. Jinak řečeno je unikátní v zapojení Romů a úředníků státní správy, což rozhodně nesvědčí o tom, že bychom opomenuli potřebnou spoluúčast hlavních aktérů," uvádí 6 občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny v prohlášení, které server Romea.cz zveřejňuje v plném znění.

Občanská část Rady vlády pro záležitosti romské menšiny k výrokům JUDr. Stanislava Křečka

Veřejný ochránce práv měl příležitost se podrobně seznámit v rámci připomínkovacího řízení se Strategií romské integrace 2021–2030 a informovaně se k ní vyjádřit způsobem, který takový proces vyžaduje. Za zcela nežádoucí a nekorespondující se smyslem a zásadami legislativního procesu je nutno označit situaci, kdy se veřejný ochránce práv vyjadřuje k ještě neschválenému dokumentu nejen nestandardně, ale též zcela nepravdivě. Zvláště za závažné lze považovat jeho opakující neznalost rozsahu svých kompetencí, když tvrdí, že vytvoření zprávy reflektující nové poznatky ve vztahu k protiprávním sterilizacím nespadají do jeho kompetencí. Pro svou obhajobu záměrně překrucuje informace ke svému prospěchu, když z výčtu všech jeho povinností uvádí pouze tu část, kterou se zbavuje své odpovědnosti.

Opakovaně jsme nuceni připomenout Veřejnému ochránci práv, že dle zákona o veřejném ochránci práv „vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací“ v souladu a antidiskriminačním zákonem, který vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace mj. ve věcech přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování.

Podle § 21b zákona o veřejném ochránci práv, přispívá ochránce k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, atd a může za tyto účely provádět výzkum. Jak veřejnosti stručně vysvětlila v říjnové tiskové zprávě jeho zástupkyně, několik let po přijetí Závěrečného stanoviska veřejného ochránce práv ve věci sterilizací prováděných v rozporu s právem a návrhy opatření k nápravě došlo v roce 2005 ke změnám v právních možnostech, které mají oběti nucené sterilizace k dispozici, a současný návrh právní úpravy v dolní komoře tuto situaci řeší.

Zdá se, že se pan Křeček domnívá, že informování veřejnosti o vývoj situace s odškodněním představuje z jeho strany nepřiměřenou účast na zajišťování nápravy. Věříme, že jeho interpretace toho, co bylo požadováno ve Strategii, je proto rigidní, zvláště pokud v rámci svých připomínek mj. uvádí, že předchůdce JUDr. Otakar Motejl se zabýval otázkou protiprávních sterilizací a v roce 2005 vydal závěrečné stanovisko s opatřením k nápravě a navrhl zvážit přijetí právní úpravy, která by umožnila odškodnit postižené nezákonnými sterilizacemi.

Přes uvedenou nebetyčnou neznalost a neochotu přijmout rozsah svých kompetencí, nadále plně setrvává na své pozici.

Za nepřípustně předsudečné považujeme dále jeho výroky, že Strategie je nerealizovatelným dokumentem sestaveným bez znalosti věci. Nejenže „mimoprocesně“ zveřejňuje předem svůj názor na projednávanou věc a předjímá nepodložený výsledek, ale též zcela popírá skutečnosti o aktivním zapojení odborné veřejnosti z řad Romů a Romek, kteří se na znění uvedené Strategie podíleli. Jinak řečeno je unikátní v zapojení Romů a úředníků státní správy, což rozhodně nesvědčí o tom, že bychom opomenuli potřebnou spoluúčast hlavních aktérů.

V souvislosti s předešlými vyjádřeními JUDr. Stanislava Křečka není možno chápat takový postup jako překvapivý. I proto jsme toho názoru, že by se měl zamyslet nad tím, jak kvalitně a efektivně vykonává svou práci, zvláště pokud cíleně podkopává důstojnost Romů v rozporu s výkonem jeho funkce, čímž zároveň snižuje důstojnost nejen své osoby, ale též úřadu, který zastupuje.

Předpokládáme, že si je ochránce vědom existence procesů, které umožňují diskusi mezi zastánci různých názorů na půdě Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jejíž je členem, a tuto možnost využije, neboť výměna názorů prostřednictvím médií není důstojná role ochránce.

  • Jan Husák
  • Alena Drbohlavová Gronzíková
  • Gwendolyn Albert
  • Čeněk Růžička
  • Zdeněk Guži
  • Tomáš Ščuka
Přečteno: 1619x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Strategie, Stanislav Křeček, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Vláda, RasismusHLAVNÍ ZPRÁVY

Zleva: Jan Blatný, Michal Miko, Alena Gronzíková a Cyril Koky

Povinné respirátory? Pro sociálně vyloučené lokality a chudé velký finanční problém. Pokud je vláda vyžaduje, měla by je rozdávat zdarma

22.2.2021 10:30
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydá mimořádné opatření, ve kterém kvůli šíření epidemie covidu-19 zpřísní povinnost ochrany dýchacích cest. Podle dřívějšího vyjádření ministra Jana Blatného (za ANO) bude nařízení platit od půlnoci z dneška na úterý, týkat se bude veřejných míst s větší koncentrací lidí. Lidem v nich už nebude stačit textilní rouška, ale budou muset nosit respirátor, nanoroušku nebo dvě chirurgické roušky. Podle některých opozičních politiků by měl dávat občanům respirátory zdarma. To navrhují i redakcí serveru Romea.cz oslovení odborníci pracující v sociálně vyloučených lokalitách nebo s Romy.
 celý článek

Video na podporu očkování natočila i skupina celebrit z menšinových komunit, mezi nimi například herec Adil Ray či komik Romesh Ranganathan (FOTO: Repro Youtube)

videoBritská studie: Příslušníci etnických menšin mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19, méně se očkují, více umírají. V ČR podobná data nemáme

19.2.2021 16:25
Příslušníci etnických menšin žijících v Anglii mají menší důvěru k vakcíně proti covidu-19 než většinová populace. To se promítá i do počtu očkovaných. Zatímco bělochů ve věku 70 až 79 let naočkovali angličtí zdravotníci již 86 procent, v případě černochů je to jen 55 procent, vyplývá ze studie, o které informovala agentura Reuters.
 celý článek

Lékařka Marie Nejedlá v rozhovoru pro ROMEA TV vysvětluje popis výroby vakcíny proti COVID-19, foto: romeatv

videoLékařka pro ROMEA TV vysvětluje nejasnosti kolem očkování: Z čeho je vakcína složená? Jak funguje?

19.2.2021 13:40
Ochota občanů České republiky nechat se očkovat proti nemoci COVID-19 od konce roku mírně vzrostla. Na konci ledna mělo o vakcínu zdarma zájem 54 procent dospělých v ČR. Jak ukazují průzkumy ze zahraničí, mezi etnickými menšinami je však ochota k očkování nižší. Platí to zřejmě i u Romů v České republice. Poměrně často se opakuje několik otázek a názorů, které jsou s vakcinací spojené. Z čeho jsou vakcíny proti COVID-19 složené? Vakcíny byly vyvinuty velmi rychle, jsou proto nekvalitní? Do jaké míry jsou vakcíny účinné? ROMEA TV přináší sérii videí, kde na tyto otázky odpovídá lékařka Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu.  
 celý článek

 

Další články z rubriky..
romea - logo