romea - logo
27. ledna 2022 (čtvrtek)
svátek má Ingrid

 

VYHLEDÁVÁNÍ
 

Petice: Naléhavá výzva k ukončení úpadku romské občanské společnosti

EU, 18.2.2013 23:02, (ROMEA)

My, níže podepsaní, tímto vyzýváme Evropskou komisi, donory a strany zainteresované v romské inkluzi, aby přijali opatření nezbytná k tomu, aby politiky EU, její dotační priority a projekty zajistily naplnění cíle pomoci Romům stát se rovnocennými evropskými občany.

Romská inkluze zůstává lakmusovým papírkem v testu některých ze základních evropských hodnot: demokracie, lidských práv a sociální inkluze. Rovnocenná práva a občanství pro Romy jsou vysoko na seznamu priorit EU. Ovšem k tomu, aby unijní strategie přinesly očekávané výsledky, musí být ještě mnoho vykonáno. Realita na místní úrovni je stále obrazem nerovnosti a diskriminace.

Romské vyloučení představuje vážnou hrozbu pro blahobyt a stabilitu evropských společností. Rostoucí vyloučení v některých z novějších členských států bude nadále přispívat k migraci Romů do západní Evropy.

Politiky romské inkluze nevedly k očekávaným výsledkům, nejenom kvůli absenci politické vůle, ale také kvůli nesprávnému naladění na realitu místních úrovní, ze strany Romů pak kvůli nedostatečné znalosti struktur a fungování mezivládních organizací a způsobů, jak oslovit sponzory pro financování romských projektů. Nízká míra čerpání fondů ve většině členských států s významnou romskou populací by měla přimět instituce EU k zahájení debaty ohledně reformy současných evropských programů v této oblasti.

Evropské fondy nedokázaly vytvořit významnější změny v životě romských komunit a vůči některým romským neziskovým organizacím se dokonce prokázaly jako škodlivé.

Rychlý úbytek důvěryhodných romských watchdogových organizací je jedním z příkladů. Tyto watchdogové neziskové organizace mají přitom pro fungování rámcové romské strategie EU vrcholný význam.

Signatáři tohoto dokumentu věří, že všechny zainteresované strany by se měly zavázat k poskytování dlouhodobé podpory pro udržitelnou profesionální a nezávislou síť romských organizací, schopné a ochotné monitorovat a hodnotit aktivity hlavních mezivládních organizací, národních vlád a evropských institucí.

Touto společnou výzvou bychom rádi vyzvali Evropskou komisi ke spuštění Romského komunitního programu. V této souvislosti žádáme komisi o:

  • spuštění cíleného programu v rámci programovacího období 2020, který bude zaměřený na málo zastoupené skupiny, včetně Romů;
  • zapojení romské občanské společnosti do tvorby tohoto Komunitního programu, který bude v nejlepším případě následovat model programů Evropa pro občany nebo Mládež v akci.

Také bychom rádi požádali sponzory, aby podpořili tento Komunitní program během všech jeho fází, včetně přípravy, vývoje a implementace.

Dále apelujeme na romskou občanskou společnost, aby se sjednotila a konstruktivně poskytovala podněty pro vylepšování tohoto Komunitního programu.

Tuto společnou výzvu předložili:

  • Ruus Dijksterhuis, ředitel, ERGO Network Belgie/Nizozemí,
  • Valeriu Nicolae, prezident, Policy Centre for Roma and Minorities, Rumunsko
  • Lili Makaveeva, ředitel, Integro Association, Bulharsko
  • Adriatik Hasantari, ředitel, Roma Active, Albánie
  • Mustafa Jakupov, ředitel, RROMA, Makedonie,
  • Kumar Vishwanathan, ředitel, Vzájemné Soužití, Česká republika
  • TernYpe International Youth Network

Připodepsána byla těmito členy Evropského parlamentu:

  • Cornelia Ernst (GUE/NGL)
Překlad: Ondřej Strava
Přečteno: 1129x
 

Nepřehlédněte:

Kam dál:

Štítky:  

Petice, Finance, EUHLAVNÍ ZPRÁVY

 

Další články z rubriky..
romea - logo